Nieuws

 

 

Actueel

Nieuwsbrief Bisdom Gent
klik hier.

Activiteiten KVLV. klik hier

Activiteiten Okra. klik hier

Activiteiten Femma.
Klik hier

Nieuws

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Collecte roepingenzondag
21 en 22 april

Elk jaar op de 4de paaszondag horen we in het evangelie over de Goede Herder. De Kerk organiseert in dat weekend roepingenzondag. In de weekendvieringen wordt de collecte gehouden voor kerkelijke roepingen en opleidingen.

Op de website van Roepingenpastoraal Vlaanderen vind je campagnemateriaal en inspiratie. Je leest er ook de brief van paus Franciscus. Je kan een gebedskaart bestellen en het gebed downloaden. Nieuw is het boekje: 'Roeping: het avontuur van elke christen - Brief aan jonge mensen'. 
Seminarie Tijdbeleving en liturgie
Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut

Welke betekenis krijgt de tijd in de liturgie? Volgens welke principes en 'instrumenten' wordt tijd er geordend en geritmeerd? En wat kan de waarde hiervan zijn voor mensen vandaag?

Gedurende vier voormiddagen (28 april, 5, 19 en 26 mei 2018, van 09:00 tot 12:30 uur) lezen en bespreken we enkele basisteksten rond de beleving van de tijd in de liturgie. Medewerkers o.m.: Joris Polfliet, Jaak Pauwels, Bernard Pottier, Matthias Deblaere. Het seminarie staat open voor vrije studenten.
Infoavond opleidingen parochieassistent en pastoraal werker
28 april, Sint-Baafshuis

Als de Kerk trouw is aan haar roeping, stelt ze een teken van Gods liefde voor de wereld. Dat vergt de inzet van vele christenen. Sommige mannen en vrouwen maken van dit christelijke dienstwerk hun beroep. Ze zijn actief in de zorgsector of in dekenaten en parochies. Voel je je aangesproken? Kom een kijkje nemen op onze info-avond. 
 
 
Bezinningsnamiddag met Mgr Harpigny
Moerzeke, dinsdag 22 mei
Mgr Guy Harpigny, bisschop van Doornik, spreekt op vraag van het Priester Edward Poppecomité over "De plaats van de Kerk in onze samenleving". De lezingen vinden plaats in het Retraitehuis Broeders van Liefde, de gebedsmomenten in de grafkapel en de broodmaaltijd in het klooster (Molenstraat 7). 
 
Vinvis Leo 'overzomert' in de Sint-Baafskathedraal

Het Out of the Box-project nav 200 jaar UGent loopt rond deze tijd af. Maar het skelet van de vinvis blijft tot na de zomer in de Gentse kathedraal. Leo is een verrassende attractie voor de vele bezoekers van de kathedraal (een recordaantal in 2017!). De walvis is in religieuze tradities een metafoor van dood en leven.
Boekpresentatie en lezing: Peter Halldorf
26 april, Karmelietenklooster Gent

De Nederlandse vertaling van het boek Vol van de Geest van de Zweedse schrijver Peter Halldorf verscheen bij uitgeverij Carmelitana. Het boek wordt op donderdag 26 april voorgesteld in Gent. De auteur geeft een lezing, Marianne Servaes een reflectie.
Agenda
'Wij zullen God zien zoals Hij is" (1 Joh 3, 1-2)
Website
Facebook
YouTube