Nieuws

 

 

Actueel

Nieuwsbrief Bisdom Gent
klik hier.

Activiteiten KVLV. klik hier

Activiteiten Okra. klik hier

Activiteiten Femma.
Klik hier

Nieuws

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

Lichtmis
 
40 dagen na Kerstmis viert de Kerk Maria Lichtmis. Begin februari is ook het begin van de vroege lente. Het licht komt letterlijk weer terug. Christus is het licht van de wereld. In het evangelie van Lucas lezen we de lofzang die de oude Simeon bidt wanneer Hij in de tempel Jezus, "een licht dat voor alle heidenen straalt", in zijn armen neemt (Lc 2, 29-32).  

  • Beluister hier de lofzang van Simeon (Nunc dimittis: "Laat nu, Heer, volgens uw woord uw dienaar in vrede heengaan.") - Taizé
  • In de reeks Bach & Bijbel presenteert Jan Christiaens vanavond in het Sint-Baafshuis (20 u.) de cantate waarin de oude Simeon aan het woord komt : Mit Fried’ und Freud’ ich fahr dahin” (BWV 125) 

Heeft de smakelijke traditie van de pannenkoeken op Lichtmis te maken met de ronde en gele vorm van de zon die we (slechts heel af en toe dit jaar) al zien? Het zou kunnen... 

Verjaardag van de bisschopswijding van Mgr Van Looy
1 februari 2004

14 jaar geleden werd Luc Van Looy tot bisschop gewijd. Mgr Luysterman gaf toen symbolisch en letterlijk de herdersstaf door. Herbekijk hier enkele foto's van toen.

Dag van het Godgewijde leven
2 februari

Het feest van Lichtmis is ook de Dag van het Godgewijde leven. Ontdek het unieke Kerknet-project: Zusters en broeders. Stem van het religieuze leven in Vlaanderen

Omhaling Diocesaan Noodfonds
Weekend van 3 en 4 febuari

In het weekend van 3 en 4 februari wordt de jaarlijkse collecte gehouden voor het Diocesaan Noodfonds. Het Diocesaan Noodfonds is bedoeld om acute hulp te kunnen geven in crisissituaties en bij rampen. Het is een concrete uiting van de solidariteit van de gelovigen van het bisdom Gent. 

Nocturne Sint-Baafskathedraal
bij het project 'Out of the Box"' en 'vinvis Leo'
8 februari, 19.45u


Een unieke uitvoering van het orgelwerk 'Combat de la mort et de la vie' van Olivier Messiaen (inleider: Jan Christiaens, gastorganist: Nicolas De Troyer), een gesprek over wetenschap, cultuur en geloof met dr Marjan Doom (projectleider), prof ir Patrick De Baets (decaan faculteit wetenschappen UGent), dr Sylvia Van Peteghem (hoofdbibliothecaris UGent) en prof em Raoul Bauer (cultuurhistoricus) en met muzikale intermezzi uit handschriften van het muziekarchief van de kathedraal: dat zijn de ingrediënten van deze (gratis toegankelijke) nocturne. Bekijk het hele programma

Vastendag 'Kiezen en Delen' op aswoensdag
Sint-Baafshuis, Gent

Bezinnen, bidden en een sobere maaltijd: dat zijn de ingrediënten van de jaarlijkse vastendag 'Kiezen en delen' op aswoensdag. De vastenbrief 2018 van paus Franciscus staat centraal: "Voor gerechtigheid en liefde".
Lees hier alle info

Christen forum Gent
5 februari

Op maandag 5 februari (20u, Handelsbeurs) is imam Kahlid Benhaddou te gast. Thema van de lezing: Hoe omgaan met diversiteit? 
Meer info: www.christenforum.be

Tegendraads gelovig
19 februari - Technologiecampus Gent

Hoe kan religie tegen de stroom ingaan? Is er nog een tegendraadse rol weggelegd voor religie en spiritualiteit? Vier lezingen onder de noemer 'Denkend geloven' pogen vanuit verschillende oogpunten antwoorden te vinden op deze vragen. Eerste avond (19 februari, 19.30u): prof dr. Johan Temmerman over 500 jaar reformatie
Bekijk hier het volledige programma

Vacature Arkgemeenschap Drongen
Anja blogt

De Arkgemeenschap in  Drongen zoekt een nieuwe gemeenschapsverantwoordelijke.

Meegedeeld

Overleden

E.H. Jozef Verschelden is op donderdag 25 januari overleden in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst. Hij werd geboren op 6 juli 1925 in Vrasene en tot priester gewijd op 19 mei 1951. Hij was onderpastoor in Opbrakel St.-Martinus (30/10/1951), in Oudegem  O.L.Vrouw Hemelvaart (30/03/1957) en in Wetteren St.-Gertrudis (30/06/1960). Daarna was hij pastoor in Kwatrecht H. Hart (04/06/1975). Hij kreeg eervol ontslag op 31/07/2002.
De uitvaart zal plaatshebben in de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren op vrijdag 2 februari om 11.15u.
 

Agenda

'Vele zieken genas Hij' (Mc 1, 29-39)

Copyright © 2018 Bisdom Gent, All rights reserved.


Our mailing address is:
Bisdom Gent
Bisdomplein 1
Gent 9000
Belgium


Email Marketing Powered by MailChimp