Nieuws

 

 

 

 

Actueel

Inschrijvingen voor het
Vormsel in 2018.

Klik hier.

Foto's Vormsel 2017
Klik hier.

Nieuwsbrief Bisdom Gent
klik hier.

Activiteiten KVLV. klik hier

Activiteiten Okra. klik hier

Activiteiten Femma.
Klik hier

Nieuws

Werden gedoopt
** Margot De Smet, dochtertje van Pieter en van Caroline de Beer, Hazelaarstraat 13, Denderleeuw
** Ruben Tolleneer, zoontje van Olivier en van Lien Declerck, Rammelstraat 74, Hofstade
** Vino Valentino Lafertin, zoontje van Karien en van Bart Daneels, Oude Gentbaan 50/21, Aalst
** Lex Rimbaut, zoontje van Stijn en van Natasja Vervoort, Diepestraat 96, Aalst
** Liam Janny, zoontje van Kristof en van Lindsay Dierickx, Schendelbeekhofstraat 5, Aalst
Graag wensen we de ouders en gans de familie proficiat bij het doopsel van hun kind!

 

Leven verder in Gods nabijheid:
** Nadia Vangampelaere, wed. van Omer Van de Wiele, vroeger St-Annalaan 105, Aalst
Zij kwam in onze wereld te Lichtervelde op 8 december 1935 en is van ons heengegaan te Herdersem op 24 juni 2017.
Het zal voor Nadia wel een serieuze verandering geweest zijn om, meer dan 60 jaar geleden, het dorpje Lichtervelde te verwisselen voor de kleine stad Aalst. Maar dat lukte. Immers haar naam Nadia betekent hoop. Dat juist typeerde gans haar leven, want zij heeft steeds naar de toekomst gewerkt in haar commerce, vooral in haar gezin.
Ze huwde Alfons en steeds hebben ze dag en nacht gewerkt in de wasserij op de Sint Annalaan. Ze deden het graag en vol overgave. Steeds hebben ze dezelfde commerce gehad en ze hebben heel veel weten veranderen. Want de wereld van de techniek heeft nooit stil gestaan sedert de tweede wereldoorlog. 
Maar ze was vooral een lieve man en een bezorgde moeder voor haar gezin met drie dochters. Steeds heeft ze daar het meest deugd aan beleefd. Die schone en edele waarden die ze in zich droeg, heeft ze graag doorgegeven aan elk van haar 3 kinderen.
Eens op pensioen konden ze volop genieten van het leven, ook al kwamen er kleine kwaaltjes naar boven. Samen met haar toffe man heeft ze vele reizen gemaakt en vertoefde ze heel graag tussen de mensen om samen te feesten en te dansen. Tevens kon ze genieten van de guitigheid van haar kleinkinderen en de geboorte van haar achterkleinkind verzekerde de toekomst van de familie.
Het sterven van haar man, ongeveer 10 jaar geleden zette een domper op de komende jaren. Zijzelf werd ook zwakker en meer hulpbehoevend.
Sedert juli van vorig jaar werd het rustoord Denderrust haar nieuwe thuis. Ze bleef die vriendelijke vrouw en schonk aandacht aan iedere bezoeker. Trouw ging ze er naar elke eucharistieviering, want haar geloof maakte haar gelukkig en blij.
Stilaan groeide rondom haar een gordijn. Haar geheugen verminderde en ze kon nog moeilijk contact leggen met de anderen.

** Fons Van De Keer,Oude Gentbaan 149.
Hij werd geboren te Erpe op 19 aug. 1944 en is thuis overleden, omringd door zijn geliefden. 
Goede en kwade dagen heeft Fons zeker gekend.
Twee zware accidenten hebben zijn leven getekend en hij is steeds onbekwaam geweest om voluit te werken. Dat blijft altijd heel pijnlijk in de fleur van je leven.
Lang woonde hij bij zijn moeder. Hij kon nog een beetje helpen in het huishouden en samen schoten ze goed op. Maar de situatie veranderde heel sterk, toen zijn moeder stierf. Hij werd opgenomen in een instelling en dat woog heel zwaar op zijn tengere schouders. Zijn bezorgd petekind Erik heeft hem nadien opgenomen in zijn gezin. Dan veranderede zijn leefwereld heel grondig. Nu mocht hij terug lief en leed delen met gezonde mensen en vooral in familieverband. Hij droeg moedig het kruis van zijn gehandicapt zijn maar hij beleefde ook de vreugden van jonge en hoopvolle mensen.
Zijn gezondheid ging steeds achteruit en hij had een enorme schrik om opgenomen te worden in een kliniek en daarin is hij ook gelukt. Hij is thuis mogen sterven, omringd door zijn geliefden en de mensen die hij graag zag.
Graag blijven we onze overledenen dankbaar gedenken in ons gebed!

 

Zijn gehuwd in onze kerk:Bart Meuleman en Marjolein De Brucker, Overbroekstraat 2, Hofstade
Omringd door vele familieleden en vrienden hebben ze voor God aan mekaar beloofd om steeds mekaar lief te hebben in goede en kwade dagen.
Een dikke proficiat aan deze jonge mensen en gans de familie!

 

 

Gouden eretekens Sint-Bavo


De dynamiek in een parochie wordt gedragen door enkele mensen die het samen doen met de pastoor. In onze parochie wordt enorm veel werk gedaan door de parochieploeg. Enkele mensen van die ploeg zijn reeds 25 jaar actief bezig in Sint Anna. Die hebben we heel graag gehuldigd in de laatste viering van het vorige werkjaar. Lieve De Geyter samen met haar toffe man Wim Van Den Bossche. Ze blijven de bezielers van de gezinsvieringen, de catechese en in de kerkfabriek.
André De Cock zorgt elke week voor mooie orgelmuziek en is verantwoordelijk voor de gebruikte teksten in elke weekendviering.
Samen doen ze heel wat werk dat door niemand gezien of gemerkt wordt.
Voor dit vele dat ze reeds hebben gedaan in onze parochie, wilden we hen eens oprecht bedanken en ook onze bisschop sloot zich aan om die dank uit te spreken. In naam van onze bisschop overhandigde de pastoor hen het zilveren ereteken van Sint-Bavo.
Het blijf fijn dat we steeds op de medewerking van velen mogen rekenen in onze parochie en zo kunnen we steeds verder bouwen aan onze gelovige gemeenschap.
Proficiat Lieve, Wim en André en we blijven op jullie rekenen!!!

 

Groot verlof
Maak ook eens wat tijd vrij om ook eens de vrijdagavond om 18.30 u. naar de mis te komen. In die kleine kapel en met een kleine groep is het meer sfeervol en meer intiem.
Het doet eens goed om in kleine groep eucharistie te vieren

 

Hoogdag van O.L.Vrouw Tenhemelopneming
We hebben een viering in onze kerk om 11.00 u. Dan hebbben we een speciale omhaling voor de parochiekas, voor de eigen noden van onze parochie.

 

Vormselcatechese
Willen jullie samen met jullie kinderen groeien in het Christelijk geloof? Wil jouw kind bij Jezus en Zijn Kerk horen? Zijn jullie bereid om het komende jaar regelmatig naar onze samenkomsten te komen? Hebben jullie JA geantwoord op alle vragen? Dan zijn het Heilig Vormsel én de catechesewerking iets voor julllie!

Op zondag 29 april wordt het vormselsacrament toegediend aan de 12-jarigen van onze Sint-Annaparochie. De kinderen die geboren zijn in 2006 of in het zesde leerjaar zitten, zij die catechese volgen in het basisonderwijs én diegenen die zich verbonden voelen met onze parochie, komen in aanmerking.
Wanneer jullie je kind dit jaar willen laten vormen op onze parochie, dan vragen we jullie nu alvast een voorlopige inschrijving per mail te doen naar lieken@scarlet.be. We ontvangen graag de voorlopige inschrijving voor 15 augustus met de vermelding van de naam en het adres van de vormeling en de dag(en) van voorkeur voor het catechesemoment.

De definitieve inschrijving vindt plaats op onze ouderavond (jullie kinderen worden dus niet verwacht) van maandag 25 september om 20.00u in de Weeg achter de St.-Annazaal. Gelieve deze datum alvast in jullie agenda te noteren.

Praktisch
Mailtje voor 15 augustus met de voorlopige inschrijving en de keuze(s) van het 
catechesemoment naar Lieve De Geyter, lieken@scarlet.be      
(053/705032) of bij de pastoor Michel Bekaert, Boudewijnlaan 1, GSM 0468/297 177 michel.bekaert@proximus.be

 Doop


Bastiaan Goes, Meidoornlaan 54, Erembodegem, zoontje van Lieven en Julie Favijts.
Een hartelijke proficiat aan de gelukkige ouders en de ganse familie. De moeder van Bastiaan was vele jaren misdienaar in de abdijkerk van Ninove.

 

Gouden Huwelijksjubileum


Luc Legrand en Lydia Tolleneer, samen met hun kinderen, kleinkinderen en de ganse familie, dankten zij God voor hun 50 jaar huwelijkstrouw in goede en in kwade dagen. Zij hebben het gedaan met vele aanwezigen in de kerk en de viering werd heel mooi opgeluisterd met het Okra-koor o.l.v. Hugo Pirrong. Lydia zingt ook heel graag in dit koor.
Een dikke proficiat aan onze jubilarissens en voeg er nog vele jaren bij!

 

Parochiekas
Op de hoogdagen gebeurt de omhaling telkens voor de eigen noden van onze parochie. Op Pinksteren bracht dit € 134,64.
Daarvoor van harte dank!

 

 

Vormselcatechese
St.-Annaparochie, Aalst

                                                                                                  
Beste ouders,

Willen jullie samen met jullie kinderen groeien in het Christelijk geloof? Wil jouw kind bij Jezus en Zijn Kerk horen?
Zijn jullie bereid om het komende jaar regelmatig naar onze samenkomsten te komen?
Hebben jullie JA geantwoord op alle vragen? Dan zijn het Heilig Vormsel én de catechesewerking iets voor julllie!

Op zondag 29 april 2018 om 9.00u wordt het vormselsacrament toegediend aan de 12-jarigen van onze Sint-Annaparochie.
De kinderen die geboren zijn in 2006 of in het zesde leerjaar zitten, zij die catechese volgen in het basisonderwijs én diegenen die zich verbonden voelen met onze parochie, komen in aanmerking.
Belangrijk om te weten is: dit sacrament is een vrije keuze en niemand is verplicht om zich te laten vormen.
Misschien is het belangrijk om onze werkwijze ook eens vooraf te bespreken met jullie kind.

Wij komen samen in kleine groep (8 keer) en in grote groep (6 keer).
De samenkomsten in kleine groep vinden plaats:  1 groepje op zaterdag bij Jo (9.00 - 10.00u) of 2 groepjes op zondag bij Kris en James (9.30 – 10.30u) of op woensdag bij Francine (onder voorbehoud bij voldoende inschrijvingen) (13.30 - 14.30u)
Elke maand is er ook één gezinsviering waarop jullie, samen met jullie kind, zeker worden uitgenodigd.

Vanuit de Vormselcatechese Sint Anna, nemen we dit gebeuren ernstig; zowel met de kinderen als met jullie, ouders.
Catechisten maken immers veel tijd vrij om op vrijwillige basis deze momenten degelijk voor te bereiden. We hopen dan ook dat de toekomstige vormelingen positief meewerken tijdens de bijeenkomsten.

Wij vragen €60 als inschrijvingsgeld. Deze som dekt alle kosten, namelijk

Wanneer jullie je kind dit jaar willen laten vormen op onze parochie, dan vragen we jullie nu alvast een voorlopige inschrijving per mail te doen naar lieken@scarlet.be.
We ontvangen graag de voorlopige inschrijving voor 15 augustus 2018 met de vermelding van de naam en het adres van de vormeling en de dag(en) van voorkeur voor het catechesemoment.

De definitieve inschrijving vindt plaats op onze ouderavond (jullie kinderen worden dus niet verwacht) van maandag 25 september 2018 om 20.00u in de Weeg
achter de St.-Annazaal. Gelieve deze datum alvast in jullie agenda te noteren.
Enkel op deze avond kan je kind worden ingeschreven! Uiteraard kan een kind slechts worden ingeschreven als het gedoopt is
Indien jullie, als ouders, samen met jullie kind, ervoor kiezen om de weg naar het Vormsel te gaan, worden jullie daar zeker verwacht.
Ons startmoment is voor alle toekomstige vormelingen gepland op zaterdag 7 oktober van 13.30u tot 16.30u. Extra info krijgen jullie op onze ouderavond.

We kijken uit naar jullie inschrijvingen en hopen van harte u te ontmoeten op de ouderavond.
Wij van onze kant zorgen opnieuw voor een mooie vormsel-voorbereiding!

Met vriendelijke groeten,
de catechistenploeg
Francine – James - Jo – Kris – Lieve - Wim

 

Praktisch

- Inschrijvingsbrief: graag ingevuld meebrengen naar de ouderavond van 25/9.
- Wanneer je omwille van familiale redenen een dubbele correspondentie zou
wensen, gelieve dit dan mee te delen op onze inschrijvingsavond of het reeds
op voorhand door te mailen.
- Mailtje voor 15 augustus met de voorlopige inschrijving en de keuze(s) van het  
catechesemoment naar Lieve De Geyter, lieken@scarlet.be                     
(053/705032)


SINKSENRECEPTIE


De viering op de hoogdag werd opgeluisterd door het Sint-Martinuskoor van Gijzegem o.l.v. onze organist André De Cock. Ze hebben heel fijn en verzorgd gezongen en daarom was het logisch dat we eens met hen daarover konden napraten. Ook vele aanwezigen wilden nog even bij mekaar zijn om mekaar een zalige hoogdag te wensen of om met mekaar kennis te maken. Zo groeien we stilaan naar één gemeenschap in verscheidenheid.
Het doet deugd om samen te zijn op Sint-Anna.

 

AALSTERSE BRANDCARDIERSVERENIGING
Het blijft een goede traditie dat men elk jaar, dit jaar op zondag  25 juni, een omhaling doet voor de zieken die verlangen mee te gaan met de diocesane lourdesbedevaart.
Bij het binnenkomen zal je een brief omslag geven worden en bij het verlaten van de kerk, na de viering, kun je dan die briefomslag samen met je bijdrage afgeven.
De zieken die we daarmee helpen en steunen, zullen voor jou bidden tijdens de komende bedevaart.

Leeft verder in Gods nabijheid:
Myriam, Henninck, echtg. van dhr. Jean-Paul Van der Poorten, Lindenstraat 68, Aalst.
Zij kwam in onze wereld te Aalst op 16 juli 1954 en is thuis plotseling gestorven op 18 mei 2017.
Vele jaren werkte ze te Brussel in de Europese gemeenschap. Al enkele jaren sukkelde ze met haar gezondheid, maar ze bleef volhouden en hopen.
Lief en leed heeft ze jaren gedeeld met Jean-Paul, die haar steeds met heel veel takt en liefde heeft verzorgd. Kort na het overlijden van haar schoonzus wordt deze familie toch wel heel sterk getroffen.
Haar plotse heengaan laat een diepe leegte na.   .
Graag blijven we haar gedenken in ons gebed en bidden voor hen  die het meeste zullen lijden om haar te vroege heengaan.


Werd door het doopsel opgenomen in onze parochiegemeenschap:


Joyce Belle Nizeyimana, dochtertje van Jean-Pierre en Datieve Izerimana, Welvaartstraat 33, Aalst. Haar zusje deed in deze viering haar eerste communie. Het was daarom een eucharistieviering en deze werd voorgegaan door een Rwandese priester. 
Een echte proficiat aan de dopeling, de eerste communicant, hun ouders en gans de familie.

 

Indische zuster
Het gebeurt zelden dat Indische zusters in ons land vertoeven. Zuster Carmen was vroeger verantwoordelijke van een weeshuis in India.
Op 3-jarige leeftijd verbleef er een weeskind en daarvoor en daarvoor heeft zuster Carmen zich blijven inzetten.
Later werd hij Jezuïet en die heeft de pastoor ontmoet tijdens zijn verblijf in India. Omdat ze in ons land verbleef, vroeg ze me om een getuigenis te mogen afleggen over haar werk nu in Gunther in het Zuiden van India. Daar zullen de zusters een kliniek bouwen.
Daarvoor ontvangen de zusters geen vergoeding van de staat. De zuster heeft daarover vertelt in haar getuigenis en de omhaling heeft € 530,35 opgebracht.
Een uitzonderlijk hoog bedrag en daarvoor willen we de milde schenkers van harte bedanken.

 

Retraite
De pastoor is afwezig van 19 tot 28 juni. Hij verblijft dan in een trappistenabdij in Frankrijk.


Eerste communie


In elk kind zit er een drang om iets moois te presteren. Dat voelden we heel goed aan tijdens de viering van de eerste communie van de kinderen van de school van Horizon. Elk kind zegde zijn eigen naam in de micro. Dit bleek een beetje onverwachts en het werd dan ook muisstil in de kerk.
Het evangelieverhaal van de goede Herder werd door de kinderen gespeeld. Immers geen enkel kind mag verloren lopen. Allen zijn ze toffe vrienden van Jezus.
Een dikke proficiat aan alle kinderen, hun ouders en familie, de leerkrachten en de directie van de school van Horizon.


Leeft verder in Gods nabijheid:
Jeanette Elono, zij kwam in onze wereld in Cameroun op 01/01/1948 en heeft ons verlaten te Nice (Frankrijk) op 03/08/2017. Zij werd hier begraven omdat haar zus op onze parochie woont.
In zijn homilie prees de Cogolese priester haar talenten die veel hebben opgebracht in haar te korte leven. Zij heeft niet voor niets geleefd. Haar broer vertelde dat ze alles wat ze deed steeds met de grootste zorg heeft volbracht.
Deze viering werd muzikaal heel fijn verzorgd door een Congolese groep.
Graag gedenken we Jeanette in onze gebeden!

 

Eerste communieKinderen dromen heel graag en dat mag wel op de eerste communie, want dan wordt Jezus hun beste vriend. Die 7-jarige kinderen waren dolgelukig en dit lieten ze vooral blijken tegenover hun vriendjes van de klas, hun ouders en vele familieleden.
Op de foto: al deze gelukkige eerste communicantjes samen met de misdienaars en de pastoor.
Een oprechte dank aan de leerkrachten die met veel geduld en een dynamiek deze kinderen hebben voorbereid op dit fijne gebeuren.
Een echte dankjewel aan lieve ouders die beslist hebben om hun kind zijn of haar eerste communie te laten doen. Proficiat!


Naklanken H.Vormsel


Na een onvergetelijke topdag in Oostakker beleefden onze vormelingen een super vormselviering in onze kerk. We hadden een toffe vormheer die een duidelijk boodschap heeft uitgesproken naar de kinderen en de ouders.
We blijven uitkijken naar de toekomst en we geloven dat die blijde boodschap is gezaaid in het hart van alle vormelingen, hun ouders en familie.
Een  oprecht en gemeend dankjewel aan alle catechisten die meegewerkt hebben aan de voorbereiding en aan de vieringen.
Op de foto staan alle vormelingen, de vomheer, de pastoor, de misdienaars en de catechisten.

foto's van het vormsel klik hier.

Voor info, prijzen en bestellingen van de foto's kan u terecht op het volgende e-mail adres kris.blindeman1@pandora.be

Omhaling Parochiekas
Op de hoogdag hebben we een speciale omhaling voor de eigen noden van onze parochie.


Bedevaart Okra naar de Virga Jesse basiliek in Hasselt
Met een volle autocar vertrokken we op het Sint Annaplein de dinsdagmorgen in de richting van Hasselt, maar we hadden te weinig rekening gehouden met de file op de Brusselse Ring. Gelukkig hebben we het ontbijt een beetje ingekort en juist op tijd arriveerden we in de pas gerestaureerde basiliek van de Virga Jesse in Hasselt. Het is een pareltje van een basiliek waar alles tot in de kleinste details was gerestaureerd. De viering viel buitengewoon goed meer. Het koor zong heel mooi en ook de homilie deed ons deugd. Heel tevreden namen we ons lekker middagmaal. In de namiddag brachten we een bezoek aan het genevermuseum. Heel leerrijk maar vermoeiend. Als toemaatje kregen we kans om even O.L.Vrouw van Scherpenheuvel te bezoeken.
Moe maar heel tevreden keerde iedereen ‘s avonds terug naar huis.


Zij leeft verder in Gods nabijheid:
Maria Van Leuven, wed. van Hector Van Melckebeke, Volksverheffingstraat 9/11.
Zij kwam in onze wereld te Impe op 26 aug. 1926 en ging van ons heen te Aalst op 29 april 2017.
Maria mocht bijna 90 jaar worden… Een lange weg met vreugden, die vooral een moeder intens kan beleven. Ze ging steeds de steile weg op samen met haar man, vooral haar kinderen en de laatste jaren deelde ze ook intense vreugden met elk van haar kleinkinderen.
Als jonge vrouw heeft ze geloofd in trouwe liefde… en ze heeft dat uitgesproken tegenover haar man en vooral tegenover God. Die trouw werd beproefd…soms zag ze geen lichtpuntjes meer en gelukkig waren er de kinderen met wie ze verder kon gaan. Maar ze wilde steeds vooruit gaan, ook als het moeilijk ging. De handicap van haar zoon Guy heeft haar pijn gedaan, maar samen met hem bleef ze strijden en vechten.
De verbondenheid met haar lieve zussen gaf hen onderling enorme krachten om steeds verder te gaan. In haar wekelijkse eucharistieviering vond ze de kracht om te blijven geloven dat ze haar taak als moeder en echtgenoot heel goed kon volbrengen. Haar hemelse Moeder Maria gaf haar sterkte om de dieptepunten in haar lange leven te overbruggen.
Heel gelukkig en fier kon ze terugblikken op die lange weg die ze heeft afgelegd in haar leven. Ze heeft die talloze dingen van moeder-zijn gedaan op een grootse wijze. Immers naast droefheid om het onvermijdelijke van de dood groeit er ook en vooral dankbaarheid om het enorm vele dat ze heeft geschonken aan haar man, haar kinderen, haar kleinkinderen en zovele vrienden. Wij geloven dat ze nu verblijft aan die andere kant en ze laat een overvloedige vangst achter.
Danken doen we vooral door voor haar te bidden en we vragen de hemelse Vader dat Hij vooral zou kijken naar het vele goede dat ze, in haar lange leven, gedaan heeft voor de anderen. Daarvoor zal de lieve God haar bedanken..

Eerste communie
Graag wensen we alle kinderen van de Horizonschool die hun eerste communie doen op zondag 28 mei om 9.30 u. in onze kerk, van harte proficiat. Die proficiat gaat ook naar de lieve ouders, de toffe oma’s en opa’s, maar ook hun vele vrienden en familieleden.
De kinderen willen nu Jezus vertellen dat Jezus hun goede vriend zal blijven.

 

Parochieploeg
De motor van onze parochie is en blijft de parochieploeg. Daar worden regelmatig alle gebeurtenissen besproken en zoeken we tevens steeds naar nieuwe initiatieven. Dat blijft een uitdaging en daarom is het wel eens nuttig om nu een ganse dag de koppen bij elkaar te steken.
Dit doen we op woensdag 24 mei aan zee.
Dan bespreken we de vele activiteiten van het voorbije jaar maar tevens maken we reeds plannen voor het komende werkjaar.

 

Barbecue Scouts Sint-JorisFeesten hoort bij een jeugdbeweging. De leden en vooral de ouders, grootouders en de vele   vrienden uit de andere jeugdbewegingen, komen graag eens smullen. Een barbecue blijft een geschikte menu en de drank vloeit dan ook gemakkelijk naar binnen. De reuzetent naast de Sint-Annazaal liep vol op zaterdagavond 5 mei en er was ambiance tot diep in de nacht.
Een dankjewel aan de sympathieke leiding, die nu aan een heropbloei werken. We blijven hoopvol…

 

Missiehulp


Klederen totaal verslijten, gebeurt nog zelden in onze wegwerpmaatschappij. Enorm veel goede klederen worden weggedaan.
En tip: steek de klederen die je niet meer wilt dragen in de container die naast de Sint-Annakerk staat. Deze zit wel een beetje verscholen, maar die grote rode bak zie je goed staan vanop de parking aan de kerk.
Als je dit doet, dan steun je ontwikkelingshulp, want de oude klederen worden gesorteerd en bezorgd aan de armsten uit de ontwikkelingslanden. Doe eens een extra-inspanning om je afgedankte klederen in de container te stoppen.
Voor je steun van harte dank.WERDEN DEDOOPT

---------------------------------


Kinderen vierden feest in onze kerk? want de drie kinderen van dezelfde familie werden door het doopsel opgenomen
in onze parochie en werden zo vriendjes van Jezus.
Serafien, Arthur en Saar Lief Steenhout, kindjes van Peter en van Nele Van Landuyt, Biekorfstraat 94, Aalst
Een hartelijke proficiat aan deze kindjes, hun ouders, peters,  meters en de ganse grote familie!


Paasviering OkraPasen blijft toch de fijnste hoogdag van het kerkelijk jaar.
Velen houden er aan om dan eucharistie te vieren.
Als dit gebeurt met vele vrienden en bekenden dan doet dit dubbel deugd.
We hebben dit gedaan met velen in de St Annazaal en in de viering, die werd opgeluisterd door het toffe Okra-koor o.l.v. Hugo Piron,
en daarna volgde een super lekkere feestmaaltijd.

Heel tevreden en voldaan gingen allen ’s avonds terug naar huis.


Catechese

De grote dag voor onze vormelingen op zondag 14 mei om 9.00 u. nadert. Het H. Vormsel wordt in naam van onze bisschop
toegediend door Eerw. Pater Paul Janssens cj,
In de loop van de week voor het H. Vormsel hebben we een repetitie op woensdag 10 mei van 18.00 u. tot 19.15 u. en
op vrijdag 12 mei van 17.00 tot 18.00 u. in de kerk.

Okra Sint-Anna

Bedevaart naar Hasselt
Elk jaar gaan we met onze bond op bedevaart. Dit jaar gebeurt dit op dinsdag 16 mei en de autobus zal ons naar Hasselt brengen. Het wordt een interessante en leerrijke reis met goede vrienden.
Inlichtingen kun je bekomen bij het bestuur van Okra.

Aan de creatievelingen.
Ben je op zoek naar een mooi en pittig cadeau voor onze allerkleinsten?
“Een snoezige knuffelbeer, een gemutst kuikentje of een pinguin”
Dit alles gemaakt uit washandjes en gastendoekjes. Een geschenk of attentie hoeft niet altijd duur te zijn.
Wie interesse heeft kom gerust eens kijken. Met  enkele washandjes, gastendoekjes, wat vulling en sierlintjes kun je starten.
Dit op maandag: 08-22 mei en 12 juni 2017.
Waar: Blokhut Roklijf 4 te 9300 Aalst Sint-Anna, van 14.00u. tot 16.30u.
Info: Lieve Raas 053/84.12.93
Deelname: € 1,50 (koffie, versnapering en huur lokaal)
Materiaal nog te betalen indien nodig. Toegankelijk met kansenpas.
Hobby groetjes

Okra - Lourdesbedevaart
Op bedevaart gaan is steeds geladen met een godsdienstige betekenis. We gaan op bedevaart naar Lourdes, de plaats waar de aarde de hemel raakt en dat maakt vele mensen, ook al kennen ze miserie of zijn ze ziek, dat brengt troost en kracht in hun leven. Anders komen ze terug naar huis.
Deze treinbedevaart heeft plaats van 12 tot en met 17 juni.


Inlichtingen kun je bekomen bij de bestuursleden en bij de voorzitter: De Meersman Adolf, Rozenstraat 15, 9308 Hofstade. Tel. 0479/840 615

 


Ziekenzorg

Aandacht en zorg voor onze zieken. Dat krijgt een voorname plaats in onze parochie. Wij mogen hen niet vergeten, ook niet de vele mensen van onze parochie die in een verzorgingstehuis wonen.
Met onze vrijwilligers komen samen op woensdag 17 mei om 14.00 in de pastorie, Boudewijnlaan, 1.
Als er vrijwilligers zijn, die zieke en oude mensen willen bezoeken, dan zijn ze van harte welgekomen in onze groep.
Je kunt inlichtingen bekomen bij: Mieken Van Schuylenbergh, Sint Annalaan 39, tel. 053/70 33 35, bij één van onze vrijwilligers of bij pastoor Michel tel. 0468/297 177.  

 

Paasvieringen


Pasen blijft het hoogtepunt van de liturgie in elke parochie. De drie dagen hebben een rijke inhoud en vormen het fundament van ons geloven.
Dit hebben we heel tof gevierd met sprekende symbolen, diepe woorden en fijne symbolen.
De foto boven geeft een beeld van de versiering van het aanbiddingsaltaar op de avond van Witte Donderdag.
Dan hebben we samen de instelling van de eucharistie gevierd en hebben we ook hulde gebracht aan de Heer in de H. Hostie.


Op Goede Vrijdag deden we de kruisweg. Het waren sprekende teksten die ons deden stilstaan bij elke statie van de nieuwe kruisweg, die nu vooraan ophangt in onze kerk. Nadien volgde een bloemenhulde bij het beeld van de gekruisigde Christus, gebeeldhouwd door de priester Valerie Stuyver, een prachtig kunstwerk in onze kerk.
Met velen waren we op Pasen om de Verrijzenis van de Heer te vieren en die viering werd opgeluisterd door de het prachtig koor van Gijzegem, o.l.v. André De Cock en een goede orgelist. Met een tweevoudig warm applaus hebben we hen uitbundig gedankt op het einde van de viering.
Graag danken we allen die vlot hebben meegewerkt om dit gebeuren te doen slagen in onze parochie. Wij danken de misdienaars, de zangers, de orgelist, zij die zorgden voor de vele mooie teksten, de bloemenversierders, enz..
Het was tof om in de vieringen te vertoeven!

Omhaling Parochiekas
Op Pasen hadden we in onze kerk een omhaling voor de eigen noden van onze parochie.
Deze bracht € 358 op!, vorig jaar 280.
Daarvoor van harte dank!

 

Ziekenzorg
Aandacht en zorg voor onze zieken.
Dat krijgt een voorname plaats in onze parochie.
Wij mogen hen niet vergeten, ook niet de vele mensen van onze parochie die in een verzorgingstehuis wonen.
Met onze vrijwilligers komen samen op woensdag 17 mei om 14.00 in de pastorie, Boudewijnlaan, 1.
Als er vrijwilligers zijn, die zieke en oude mensen willen bezoeken, dan zijn ze van harte welgekomen in onze groep.

Je kunt inlichtingen bekomen bij:
Mieken Van Schuylenbergh, Sint Annalaan 39, tel. 053/70 33 35, bij één van onze vrijwilligers of bij pastoor Michel tel. 0468/297 177.  

 
Een Paaswens!
Verrezen...

U bent verrezen,
maar nog niet in ‘t hart elke mens.
De steen verspert zo vaak
het volle licht, de nieuwe dag.

U bent verrezen,
maar nog niet voor al diegenen
die nog steeds geloven
dat dit bestaan ten dode
is opgeschreven.

Verrezen op de derde dag
die nog niet is aangebroken
voor wie zich draait en keert
in ‘t duister van de twijfel.

Verrezen en nog steeds op weg
voor wie met hem
naar Emmaüs wil gaan
en worstelend met alle vragen
eindelijk zegt:
‘Kom binnen
om te blijven, om te bidden,
om samen ‘t avondbrood te breken
in een overweldigend geluk:
U bent verrezen.’
              Manu Verhulst.

Op de hoogdag wordt de paasviering om 11.00 u. opgeluisterd door het St.-Martinuskoor uit Gijzegem o.l.v. André de Cock.
Zij brengen ons mooie paasliederen en daarvoor zijn we dankbaar!.


Kruisweg

Op Goede Vrijdag werd een nieuwe kruisweg in gebruik genomen in onze kerk. Vele vlijtige handen hebben er hard aan gewerkt om dit alles in onze kerk aan te brengen. Het oogt zeer mooi op een neutrale en eenvoudige achtergrond.
Het zal een uitnodiging worden om bij deze kruisweg even stil te staan en om te mediteren over het lijden van Jezus, maar ook over ons eigen lijden en pijn.

Historiek van de Kruisweg


Macintosh HD:Users:vandammepiet:Pictures:2016:M Claeys (VDVoorde):Statie 14_DSC_07270.jpgTekstvak: HISTORIEK VAN DE KRUISWEG

 

 

Meer info via QR-codeHet boekje met info kan eveneens geraadpleegd worden in de pastorie

of via deze link.


 

 

 

 

 

Broederlijk Delen

* Vasten blijft een uitdaging en sommigen proberen te delen met de armsten van onze wereld. Velen van onze parochie doen dat en hebben in de voorbije vasten gedeeld met de arsmten van Burkina Faso.
= Eerste omhaling in de kerk: € 240
= Tweede omhaling in de kerk: € 330
= Opbrengst van het solidariteitsontbijt:       € 448,13
In totaal: € 1.018,13
Voor uw mildheid van harte dank en de armen zeggen je dan graag: “God zal je daarvoor belonen!”.          

* Aftrekbare giften voor Broederlijk Delen:
Je kan storten op rek. BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen, Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel. Steeds de parochie vermelden! Giften kun je ook afgeven aan je pastoor.
Voor giften vanaf 40 Euro ontvang je nadien een attest en daarmee doe je veel profijt, want dit bedrag mag je dan aftrekken van je belastbaar inkomen!
Doe het eens... en zo verplicht je de staat om aan ontwikkelingshulp te doen!

 

 


 

Volgende pagina