Nieuws

 

 

 

 

Actueel

Nieuwsbrief Bisdom Gent
klik hier.

Activiteiten KVLV. klik hier

Activiteiten Okra. klik hier

Activiteiten Femma.
Klik hier

Nieuws

MISSIO WERELDMISSIEMAAND
Een oprecht hart wordt altijd beantwoord 
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso.
Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm.
Het land van de oprechte mensen
Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte mensen. Het is een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes. Bij gebrek aan andere inkomstenbronnen wagen velen hun geluk in de illegale goudmijnbouw. Vooral meisjes en vrouwen hebben het zwaar: gedwongen huwelijken; beschuldigingen van hekserij.
We hebben een omhaling voor de missies op zondag 22 oktober.
We rekenen op je mildheid voor de armsten van onze wereld.

 

** Filmnamiddag op vrijdag 20 oktober om 17.00 u. in de Weeg
“Sprakeloos” naar de sucesroman van Tom Lanoye.
Het leven van de succesvolle schrijver Jan Meersman wordt ondersteboven gekeerd wannneer zijn moeder onverwachts een beroerte krijgt.  Zijn flamboyante en levendige moeder verliest haar spraakvermogen. Haar spraak wordt herleid tot jammerlijke kreten en brabbeltaal. Jan worstelt in deze moeilijke periode met de deadline van zijn nieuwe roman.
De confrontatie die Jan  moet aangaan met zijn moeder dwingen hem om alles in vraag te stellen, ook zijn literaire prioriteiten.
Na de film een babbel met koffie en gebak.

** Een geschenk idee.
Na een hopelijk deugddoende vakantie en de batterijtjes zijn terug opgeladen, komen we graag weer samen in onze vertrouwelijke omgeven de Blokhut.
In de eerste cursus van dit werkjaar maken we reukzakjes, kleine en grotere naar gelang het motief,  in kruisjessteek of hardanger. Een nuttig geschenk of als opfrisser in de kleerkast.
Ben je creatief, dan ben je van harte welkom om mee te doen of kom een kijkje nemen.
Waar: Blokhut Roklijf 2 (achter de St.- Annakring)
Van 14.00u. tot 16.30u.
Wanneer: 23 okt. 2017
Deelname: € 1,50 voor de koffie, versnaperingen en huur lokaal.
Materiaal nog te betalen.
Info en inschrijving: bij Lieve Raes Tel. 053/84.12.93  -  Gsm 0472/51.66.64
Uitpas aan kansentarief: € 1,50
Hobbygroetjes.

** Met het ganse bestuur van Okra vergaderen we op donderdag 26 oktober om 9.30 u. in de blokhut.
Er staat heel wat op het programma.

 Jeugdhuis Terlinden
In het kader van 50 jaar jeugdhuis organiseert men een zoektocht op zondag 8 oktober. Vertrek om 14.00 u. aan het jeugdhuis.
Het is een unieke kans om eens te babbelen met vroegere vrienden!

Je bent ook welgekomen op het mosselweekend op zaterdag 21 okt. van 17 tot 22 u. of op zondag 22 okt. van 11.30 u. tot 15 u. in het jeugdhuis.
Ze zullen heel lekker smaken!

 

Parochiale catechese
Regelmatig nodigen we alle kinderen van de catechese en hun ouders uit voor een eucharistieviering. Dit gebeurt op zondag 22 oktober om 11.00 u.
Je bent er van harte welgekomen!

 

Op bedevaart naar Lourdes? Jawel. Ook vandaag nog.
De Lourdesbedevaart van het dekenaat Aalst gaat door vanaf zondag 15 juli tot zaterdag 21 juli 2018. Nieuw is dit jaar dat er gereisd wordt met de TGV-trein, want de reisduur is aanzienlijk ingekort.
In Lourdes verblijven we in het gekende Hotel Roissy in volpension, op wandelafstand van het heiligdom.
Voor alle informatie over deze Lourdesreis kan men nu reeds terecht bij bij E.H.Michel Bekaert, Boudewijnlaan 1 Aalst, tel 0468/297 177 of michel.bekaert@proximus.be.
Info-foldertjes en inschrijvingsformulieren komen er ook in alle parochiekerken van het Dekenaat.
En weet vooral dat iedereen, jong of wat ouder, van waar ook in ons Dekenaat meekan.


Werden gedoopt in onze kerk:
Hope en Ryan Van Lierde, kindjes van Davy en Saskia Van der Borght, Koolstraat 48/1,Aalst
Victor Jacki Prosper Fabel, zoon van Jannick en Katrien Langendries, Bosstraat 20B, Sint-Katherina-Lombeek
Graag wensen we de ouders en gans de familie van harte proficiat met dit doopsel!

 

Emmaüsviering
De eerste Emmaüsvierng voor dit werkjaar hebben we op zondag 15 oktober om 11.00 u.
Tracht er te zijn!

 

Parochiale catechese
Regelmatig nodigen we alle kinderen van de catechese en hun ouders uit voor een eucharistieviering. Dit gebeurt op zondag 22 oktober om 11.00 u.
Je bent er van harte welgekomen!

Startdag Welzijnszorg
Op woensdag 11 oktober om 19.30 u. hebben we de startdag van Welzijnszorg in het Sint-Baafshuis te Gent.
Als je verlangt mee te gaan gelieve dan Dirk Vanoorenberghe te verwittigen 0494/846 042 of dirkvannoorenberghe@hotmail.com

 

Is geborgen in Gods liefde…
Rosa De Neve, echtg. van Octaaf Torrekens.
Zij kwam in onze wereld te Moorsel en is thuis overleden omringd door haar geliefden.
Op de feestdag van de Rosa heeft ze het aardse verwisseld voor een eeuwig leven in Gods nabijheid. Ze is 61 jaar gehuwd geweest met Octaaf. Die vele jaren hebben ze lief en leed met elkaar gedeeld tot het einde toe. Haar man was een brouwersingenieur en toch hebben ze beiden vele jaren een textielfabriek gerund.
Hun gezin telde één dochter, twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Deze jonge mensen en kinderen kleurden hun laatste jaren met innige vriendschap en aanhankelijkheid. Rosa bleef die vriendelijke vrouw en steeds benaderde ze iedereen met een glimlach. Ze leefde heel sterk familie verbonden, want regelmatig kwamen ze samen om te kaarten of om eens te babbelen. Ze maakte graag handwerk, dat ze dan kon afgeven bij een feestje. Elk bezoek van haar behulpzame dochter en van haar twee toffe kleinkinderen waardeerde ze uitermate. Zo bleef ze de draaischijf van de familie!
11 jaar geleden werd ze ziek en begon de lange aftakeling. Ze werd vooral geholpen en gesteund door haar behulpzame goede man en lieve dochter. Haar man ontpopte zich en werd nu verpleger. Dag en nacht stond hij steeds klaar om haar te verzorgen. Hij mocht ook heel sterk rekenen op zijn lieve dochter, zijn kleinkinderen en de vele verpleegsters en verplegers. Maar de draaischrijf van dit ganse gebeuren bleef haar toegewijde man. 
In haar geloof vond ze de kracht om vol te houden en te blijven hopen. Haar droom ging in vervulling om thuis te mogen sterven. Omringd door haar geliefden heeft ze ons verlaten om over te gaan naar een eeuwig leven dicht bij God, haar lieve Schepper. Van daaruit zal ze blijven waken over al haar familieleden, haar vrienden en vele geliefden.
Graag blijven we onze geliefde gedenken in een dankbaar gebed!

 

Parochiale catechese
Onze parochiale catechese beginnen we met startmoment op zaterdag 7 oktober van 13.30u tot 16.00u
= 13.30u tot 15.00u: de kinderen worden verwacht in het kleine groepje aan hun eigen catecheselokaal.
= 15.10u tot 15.50u: doorschuifsysteem in 1 groep: korte uitleg in de kerk (+ ev weekkapel) = = 15.50u tot 16.00u: slotmoment
We maken er samen een tof en onvergetelijke gebeuren van!

 

Ziekendag
In onze maatschappij worden zieken technisch goed verzorgd. We hebben enorm veel instellingen die zieken verzorgen: klinieken, dagziekenhuizen, bejaardentehuizen, vele huisdokters en thuisverplegers, enz…
Mensen die tijd maken om eens naar zieken te luisteren naar datgene wat ze eens graag kwijt willen of dat op hun hart ligt, vinden we minder. Daaraan schenkt men te weinig aandacht in onze tijd.
Dat beoogt de ploeg van ziekenzorg.
We hebben in onze parochie 16 vrijwilligers die zieken thuis of in de bejaardentehuizen bezoeken. Gewoon heel veel tijd voor hen maken en eens naar hen luisteren. In de loop van de week van de zieken willen we aan de zieken een attentie bezorgen en hen eens bezoeken.
Om dit blijvend financieel mogelijk te maken zullen we tijdens de viering van zondag 8 oktober een omhaling te doen.
We hopen dat jullie mild willen zijn voor de zieken van onze parochie.

 

Jeugdhuis Terlinden
In het kader van 50 jaar jeugdhuis organiseert men een zoektocht op zondag 8 oktober. Vertrek om 14.00 u. aan het jeugdhuis.
Het is een unieke kans om eens te babbelen met vroegere vrienden!

Je bent ook welgekomen op het mosselweekend op zaterdag 21 okt. van 17 tot 22 u. of op zondag 22 okt. van 11.30 u. tot 15 u. in het jeugdhuis.
Ze zullen heel lekker smaken!

 

Startdag Welzijnszorg
Op woensdag 11 oktober om 19.30 u. hebben we de startdag van Welzijnszorg in het Sint-Baafshuis te Gent.
Als je verlangt mee te gaan gelieve dan Dirk Vanoorenberghe te verwittigen 0494/846 042 of dirkvannoorenberghe@hotmail.com

 

Omhaling dekenaat
Op zondag 10 september hadden we een omhaling in de kerk voor het dekenaat. Deze bracht € 200,40 op.
Voor je mildheid van harte dank!


Leven verder in Gods nabijheid…
Philomena De Decker, wed. van Firmin Van der Poorten, overleden in het WZC Avondzon te Erpe, gesterkt door het sacrament van de zieken en vroeger wonende in de Merestraat.
Zij kwam in onze wereld te Aalst op  1 maart 1923 en is van ons heengegaan te Erpe op 20 aug. 
Beiden mochten zeer oud worden en verbleven tot aan de dood van haar man in hun gezellig huis. Haar gezin bleef haar heilig.
Zij was lesgeefster mode en heeft les gegeven bij de Dames van Maria en in de stadsschool. Ze hield van kunst en bewonderde vooral de gedichten van haar man.
Haar gezin telde vier zonen en van drie van de vier zonen stierf de vrouw in de loop van het laatste jaar.
Een gedicht van haar goede man typeerde haar zeer mooi:

Wie de liefde bezit
zal bergen kunnen verzetten
bronnen uit rotsen doen ontspringen
kunnen wandelen over het water
water doen smaken naar wijn.

Gedragen door de vleugels van de liefde
zal ik voor jou door tongen van vuur willen rennen
de vlammen zouden mij niet raken
de zwaartste lasten willen dragen
ik zou er niet onder bezwijken
want liefde maakt licht wat zwaar is
wat ver is, is dichtbij
het ongrijpbare ligt in handbereik
haar lamp verjaagt nacht en duisternis.

Wie de gave van de liefde bezit
zal zingend waden door meren en rivieren
die zijn wegen doorkruisen.

Yvette De Staercke, wed. van Franciscus Joosten, Molenkouterstraat 49, Hofstade.
Zij werd geboren te Opbrakel op 16 maart 1952 en is overleden in het OLV te Aalst op 19 aug. 2017.
Haar gezin telde een zoon en een dochter. Als moeder heeft ze zich ingezet voor haar gezin. Heel plots en onverwachts heeft ze ons verlaten als gevolg van een zwaar ongeval bij haar thuis.
Graag blijven we onze geliefden gedenken in een gebed!

 

 

 

 

Volgende pagina