Nieuws

 

 

 

 

Actueel

Foto's Vormsel 2019

Nieuwsbrief Bisdom Gent
klik hier.

Activiteiten KVLV. klik hier

Activiteiten Okra. klik hier

Activiteiten Femma.
Klik hier

Nieuws

Werd in onze kerk gedoopt:

Tristan Goes, zoontje van Lien en Julie Favijts, Meidoornlaan, Erembodegem.
Bij een doopsel ontmoeten we de verschillende generaties van een familie. Van zeer klein en jong naar zeer oud.
De overgrootmoeder van Tristan heeft haar achterkleinkind op haar schoot. De moeder houdt de grotere broer stevig vast.
Vele lieve gelukwensen en een warme proficiat aan de grote familie!

 

 

H.Vormsel in onze kerk

De vormselviering is in onze parochie al enkele weken achter de rug…En plots een telefoon van onze bisschop of hij het H.Vormsel in onze kerk kan toedienen aan een Pools meisje uit onze parochie.
De 25-jarige Zuzanna Helena Lukaszun, Gentsesteenweg werd vorige zondag 16 juni door onze bisschop, Mgr. Luc Van Looy, gevormd in onze kerk. Zij was naar ons land gekomen op het ogenblik dat ze in Polen zou gevormd worden. Nu wordt ze weldra meter van een nichtje en daarom wilde ze graag gevormd worden om volwaardig meter te kunnen zijn.
Een dikke proficiat aan deze vormeling, haar familie en vrienden!....

 

H.Vormsel volgend jaar

Aan de ouders van leerlingen die dit jaar 11 jaar worden of in het 5de leerjaar van de basisschool zitten én volgend jaar verlangen het H. Vormsel te ontvangen.

Willen jullie samen met jullie kinderen groeien in het christelijk geloof? Wil jouw 11- of 12 jarige bij Jezus en zijn Kerk horen? Zijn jullie bereid het komend jaar regelmatig naar de samenkomsten van de rooms-katholieke kerk te komen?
Hebben jullie ‘ja’ geantwoord op alle vragen? Dan zijn het heilig Vormsel én de catechesewerking iets voor jullie!
In principe wordt het vormsel gevierd op de parochie waar je kind woont. De vormsel-viering in de kerk van Sint-Anna is gepland op zondag 10 mei 2020 om 11.00 u.
Indien jullie als ouders, samen met jullie kind, ervoor kiezen om de weg naar het heilig Vormsel te gaan, nodigen wij jullie graag uit naar het infomomenten waar meer uitleg wordt gegeven bij het nieuwe catechesejaar.
Jouw kind kan alleen gevormd worden als het ook gedoopt is. Daarom hebben we de doopdatum en doopplaats nodig.
Graag zouden we hebben, dat als je kind verlangt gevormd te worden, dat jullie het laten weten vóór 15 augustus 2019.
= De Geyter Lieve, lieken@scarlet.be
= Michel Bekaert, priester, Boudewijnlaan 1, 9300 Aalst 0468/297 177 of michel.bekaert@proximus.be

 

Vakantie

* doen wat je graag doet
en toch niet leven ten koste van anderen.
* leren luisteren naar een andere mening
* mensen interessanter vinden dan afstanden
* zomaar een dienst bewijzen
* blootvoets lopen door het natte gras
* naar muziek luisteren en dansen vanuit jezelf
* vragen, praten en luisteren naar het dagelijkse leven
* de sierlijke vlucht van de meeuwen volgen
en met je voeten in 't water bengelen
* stil worden en bidden in de koelte van een romaanse kerk
* verloren dorpjes, een grasbloem en een vlinder ontdekken
* je als een blad laten dragen door echt water
* de adem van de aarde voelen
* een oud mens de kans geven
om te vertellen hoe het vroeger was
* het is ook de weg zoeken
naar het hart van andere mensen.

 

St.Anna is grondig veranderd!Na vier jaar hard samenwerken wordt de viaduct een realiteit. Tijdens de werken die bijna vier jaar duurden werd talloze keren gepraat over de ongemakken die het dagelijks meebracht voor de vele omwonenden. De zware en hoge camions die vanaf de vroege morgen langs de huizen donderden en enorm veel lawaai maakten, werd een dagelijkse realiteit. De modder en het vuil die het meebracht moest iedereen verdragen. De vele omwonenden konden vier jaar niet meer hun garage binnen. Alle boodschappen werden met handtassen binnen gedragen.
Het werkte op de zenuwen van velen.

Nu wordt het resultaat duidelijk en zichtbaar en beseffen we waarom dit alles moest gebeuren.
Het lawaai van de zware camions is verdwenen en de auto’s zie je niet eens door de tunnel rijden. In de plaats kregen we een groenzone: een mooi grasplein onderbroken door sierlijke en hoge bomen.
Het ronde punt aan de Raffelgemstraat heeft de verbondenheid tussen de twee delen van onze parochie sterk naar mekaar gebracht. Daar kun je nu rustig oversteken met de wagen, de fiets en te voet. Er zijn meerdere oversteekplaatsen;
De verbondenheid in onze parochie zal nu veel sterker worden. Velen die schrik hadden om de drukke Boudewijnlaan over te steken, kunnen dat nu op een rustige en op een veilige manier doen.
Het grote rond punt op de Gentsesteenweg is weldra af. Ook daar zal alles nu vlotter verlopen.

Wij danken heel graag het stadsbestuur die dat grootse project hebben verwezenlijkt.
Het geduld voor alle omwonenden van de viaduct heeft het stadsbestuur beloond met een gratis barbecue in de St.-Annazaal op zondag 14 juni.
Weldra zal ook de omgeving van de kerk opnieuw aangelegd worden.


Bedevaart naar Lede

Goede tradities mogen opnieuw tot leven komen. Vele jaren ging de parochianen uit de omliggende dorpen naar Lede op bedevaart. Samen met de parochies van Nieuwerkerken en Hofstade gaan we op bedevaart naar Lede op vrijdag 21 juni. Daar hebben we een eucharistieviering om 19.00 u. Nadien kunnen we de ommegang doen voor hen die dit willen.
Je kan er een voettocht van maken, je kunt ook met de fiets rijden of met de wagen.
Voor hen die geen vervoer hebben en graag zouden meerijden. Je kunt meerijden, maar spreek dan op voorhand af met de pastoor. Tel. 0468/297 177.
Die avond is er geen mis in onze kerk!

Homilie over de armoede
In ons dekenaat is Eddy De Pauw aangesteld om het probleem van de armoede aan te pakken. Daarover zal hij een getuigenis brengen op zondag 30 juni in de zondagsviering.

H.Vormsel volgend jaar
Aan de ouders van leerlingen die dit jaar 11 jaar worden of in het 5de leerjaar van de basisschool zitten én volgend jaar verlangen het H. Vormsel te ontvangen.

Willen jullie samen met jullie kinderen groeien in het christelijk geloof? Wil jouw 11- of 12 jarige bij Jezus en zijn Kerk horen? Zijn jullie bereid het komend jaar regelmatig naar de samenkomsten van de rooms-katholieke kerk te komen?
Hebben jullie ‘ja’ geantwoord op alle vragen? Dan zijn het heilig Vormsel én de catechesewerking iets voor jullie!
In principe wordt het vormsel gevierd op de parochie waar je kind woont. De vormsel-viering in de kerk van Sint-Anna is gepland op zondag 10 mei 2020 om 11.00 u.
Indien jullie als ouders, samen met jullie kind, ervoor kiezen om de weg naar het heilig Vormsel te gaan, nodigen wij jullie graag uit naar het infomomenten waar meer uitleg wordt gegeven bij het nieuwe catechesejaar.
Jouw kind kan alleen gevormd worden als het ook gedoopt is. Daarom hebben we de doopdatum en doopplaats nodig.
Graag zouden we hebben, dat als je kind verlangt gevormd te worden, dat jullie het laten weten vóór 15 augustus 2019.
= De Geyter Lieve, lieken@scarlet.be
= Michel Bekaert, priester, Boudewijnlaan 1, 9300 Aalst 0468/297 177 of michel.bekaert@proximus.be

 

H.Vormsel  


Na het H.Vormsel vieren we nog feest.
Alle vormelingen en hun ouders nodigen we graag uit naar de dankviering op zondag 23 juni om 11.00 u. in onze kerk.
Nadien volgt er een receptie en dan kunnen we nog even napraten over de voorbije Vormselviering.

Uit de oude doos….

Er is reeds overvloedig gepubliceerd over “Cantate Domino” en terecht.
Maar misschien vergeten we te veel het fundament waarop Cantate Domino heeft verder gebouwd. Die werden gelegd door één van onze onderpastoors E.H.Juul Ghyselen.
Uit een oud vergeeld verslag halen we:

 • In 1959 ging het koor van het Sint-Maartencollege voor de eerste keer op bedevaart naar Lourdes om
 • de zang van de diocesane bedevaart te verzorgen. Dit zangkoor stond onder leiding van E.H.Juul
 • Ghyselen, onze vroegere onderpastoor. Het koor werd ook nog begeleid door E.H.J. Colpaert en
 • E.H. L. Van der Biest.
 •  
 • In de brochure lezen we dat deze jongeren waren getroffen door het oprecht en vertrouwvol bidden
 • van die honderden bedevaarders, zonder menselijk opzicht geknield op de grond voor de grot of die
 • barvoets de grote kruisweg deden. In Lourdes zagen ze wat geloof, gebed en menslievendheid
 • kunnen zijn.
 •  
 • Bekijk eens goed de foto:
 • Staan er zeker op: Erik François, Fons De Neve, Van De Wiele, de zoon van de dirigent van het St
 • Jobskoor, Marc Verhofstadt, enz…

Werd door het doopsel kind van God


Kareman Dymano en Yaro, zoontjes van Adam en Lien Maenhout, Korte Lindenstraat
Zij behoren tot een grote Syrische familie. De grootouders hebben zes kinderen en 12 kleinkinderen. Allen waren aanwezig op deze doopviering, inderdaad hoe meer volk des meer vreugde. Laat deze kleine kinderen delen in de vreugde van deze grote familie.
Een blije proficiat aan de ouders, grootouders en gans de familie…

 

Beloofden mekaar eeuwige trouw in onze kerk:

Tonny en Sarah De Coninck-Delcourt, Gijzegem
Enorm veel volk was er aanwezig in de kerk en die waren allen getuige van hun onderlinge belofte van trouwe liefde. Hun dochtertje van 2 jaar heeft ook meegevierd.
We wensen hen heel graag van harte proficiat en hopen dat ze veel geluk en vreugde mogen ervaren in hun leven!

 

Fantastische wensen van de vormelingenLieve Jezus,
Je bent voor mij iemand waar ik hulp kan vragen!
Ik kan je vertrouwen. Ik kan u alles zeggen! Ik zal elke avond een gebedje doen voor de mensen waar ik van hou., voor familie en vrienden.
Dat alles goed gaat in de wereld. Ik wil graag verder misdienaar zijn. Ik vond de catechese super tof. Ik vond jet afgelopen jaar super!
Beste Jezus,
In mijn leven ben je iemand die de juiste weg toont om goed te zijn. Je meert ons liefhebben en nog zovele dingen! Zo ben jij, om je te volgen zegt niemand nee, want zo’n grote eer krijgt niemand.
Ik ben bereid om me in te zetten om  Jezus blijde boodschap over te brengen en zelf te beleven. Dat is fantastisch. Daarom zeg ik elke avond dank u, ook voor een slechte dag: dank u!
Omdat je er dan ook bent, als we iets mis doen. Ga je niet zo maar weg, maar je geeft ons een nieuwe kans, dat maakt jou zo speciaal. In de catechese leerden we heel veel bij? Het was een leuk jaar!


Lieve Jezus,
Je bent voor mij mijn Vader.
Je beschermt me altijd.
Als er iets is bid ik altijd tot Jezus en dan voel ik me altijd beter.
Ik hoop dat ik later net zoals u zal worden. Dat ik alle mensen, planten en dieren kan beschermen of helpen.
Bedankt om mij altijd te helpen en te beschermen. Je blijft altijd in mijn hart.


Lieve Jezus,
Ik wil je volgen en ik vind het heel mooi wat jij gedaan hebt voor de mensen. Ik zou je ook willen ontmoeten, wat jij gedaan hebt voor de mensen is gewoon fantastisch. Daarom doe ik ook mijn vormsel.  
Dit zijn enkele wensen van onze vormelingen… Toch prachtig en super!!!!Foto's vormsel 2019


Werd door het doopsel kind van God

Lise Van De Sijpe dochtertje van Tom en Sandrine Van Nieuwenbergh
Lise heeft twee grote broers en die zullen haar wel vertroetelen.
Een blije proficiat aan de ouders en gans de familie…

 

Is overgegaan naar het hiernamaals om in Gods nabijheid verder te leven.  
Romain De Craecker, wed. van Julie Merckx.
Julia en Romain zijn ongeveer 60 jaar gehuwd geweest. Hun gouden huwelijksjubileum hebben we nog uitbundig gevierd met de familie en de vrienden. 7 jaar geleden overleed zijn lieve vrouw die hij thuis jaren met veel liefde en toewijding heeft verzorgd.
Hij mocht opgroeien op den buiten in Erondegem. Dan kon hij met volle teugen genieten van de natuur en was er veel ruimte om te ravotten, wat hij graag deed. Gans zijn leven heeft een de ijzeren weg gewerkt. Eerst in Aalst en nadien in Gentbrugge. Dat is ook de reden waarom hij naar Aalst kwam wonen in de Dompelstraat. Hij bleef een goede echtgenoot en vooral een lieve vader voor zijn twee kinderen.
Romain vertoefde graag tussen de mensen. Hij was een verwoede kaatser die moeilijk kon verliezen. Hij hield van de sport en graag ging hij met zijn vrienden op de snooker spelen. Eens gepensioneerd ging hij regelmatig petanque spelen op het kasteel Terlinden.
Maar het leven verandert steeds. De kinderen huwden en de kleinkinderen brachten kleur in hun leven als ze ouder werden. Ze hielden heel veel van familiefeesten en dan kwamen de verschillende generaties bij elkaar rond een gezellige tafel. De laatste jaren deinde de familie uit met een nieuwe generatie: de achterkleinkinderen. Ook zij gaven toekomst en graag vertoefde hij tussen hen om naar hun boeiende verhalen te luisteren. Zijn zwakke krachten deed hem voelen dat hij oud werd.
De eenzaamheid woog op zijn tenger geworden schouders en daarom verkoos hij om naar een serviceflat te gaan in Lakendael. Zelfstandig wonen en toch kunnen rekenen op voortdurende hulp en bijstand. Daar vertoefde hij graag tussen de mensen in de cafetaria. Met Carnaval werd hij tot prins Carnaval gekozen. Plezier maken en zich amuseren dat beurde hem telkens op.
De ouderdom begon te wegen en hij werd ziek en opgenomen in de kliniek. Hel zachtjes heeft hij zijn geliefden verlaten om terug te gaan naar zijn lieve vrouw die hij al jaren had moeten missen.
Wij blijven hem gedenken in ons gebed.


Eerste Communie


Vele mensen die naar de kerk komen maken heel graag een eerste communieviering mee. Ze zijn telkens verwonderd dat kleine kinderen al zoveel weten van de bijbel kennen. Dat boeit hen en ze zijn reuzeblij dat ze voor de eerste keer Jezus mogen ontvangen in de communie;
Het wordt telkens voor de familie een aangenaam feest….

Afwatering
De viaductwerken op de Boudewijnlaan lopen stilaan naar het einde toe.
Met de nieuwe riolering bleek het ook noodzakelijk dat de afwatering gesplitst moest gebeuren. Daarom was het nodig dat rond de kerk en rond de pastorie de afvoerbuizen werden aangepast. Heel wat nieuwe buizen werden gelegd en alles werd opnieuw aangesloten aan de nieuwe dubbele riolering.
Dit werd vakkundig uitgevoerd door een firma, zodanig dat nu alles in orde voordat de bijgangen werden aangelegd.
Ondertussen werden ook de trottoirs aangelegd. Het oogt nu al veel beter en de verbindingen met de overkant van de viaduct verlopen nu veel vlotter.
De omgeving van de kerk wordt weldra degelijk aangepakt.
Na veel klagen en zagen is de vreugde des te groter!


H.Vormsel  = De 21 fiere en blije vormelingen van dit jaar samen met hun catechisten, de vormheer en de priester.
Een dikke proficiat omdat ze het allemaal zo tof hebben gedaan!!!

= Na het H.Vormsel vieren we nog feest.
Alle vormelingen en hun ouders nodigen we graag uit naar de dankviering op zondag 23 juni om 11.00 u. in onze kerk.
Nadien volgt er een receptie en dan kunnen we nog even napraten over de voorbije Vormselviering.

= Catechisten: met alle catechisten vergaderen we op woensdag 5 juni om 19.30 u. bij Jo om het voorbije catechesejaar te evalueren en om ook reeds uit te kijken hoe we het komende catechesejaar kunnen organiseren?


Parochieploeg
Het einde van het werkjaar doet ons onwillekeurig achterom kijken.
We kijken eens goed wat we gedaan hebben in die voorbije maanden, maar blikken ook reeds naar de  toekomst. We kijken uit wat moet behouden blijven en wat moet veranderen in het komende jaar.
Daarom vergaderen we met de parochieploeg een ganse dag op woensdag 12 juni.


Kerkbestuur
Met de kerkraad vergaderen we op dinsdag 18 juni om 20.00 u. in de pastorie om de lopende zaken te bespreken.


Bedevaart naar Halle
De morgenlucht maakte ons vroeg wakker, want met velen stonden we reeds om 8 u. in de morgen op de parking aan onze kerk om  op bedevaart te vertrekken naar Halle. Na een stevig ontbijt reden we naar de prachtige gerestaureerde kerk. Het is een prachtig juweel geworden. De vroeger zwart gerookte kerk straalt een witte frisheid uit.
De eucharistieviering werd opgedragen door onze proost en opgeluisterd door het Okra-koor o.l.v. Hugo Prion.
Daarna bracht de bus ons naar Vlezenbeek, waar we lekker hebben gegeten.
Dan stonden we er stevig op om de omgeving van Halle te verkennen onder begeleiding van een ervaren gids. Die bracht ons naar heel mooie plekjes  en vooral de waterval dwong bewondering af.
We besloten de dag met een wandeling rond het gemeentehuis van Groot-Bijgaarden.


Hoogdag van Pinksteren
Oude of zieke mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen en die graag met de hoogdag de communie verlangen te ontvangen, gelieve eens de pastoor te verwittigen.


 


Hun komende activiteiten:
= maandag 27 mei om 19.00 u. in de weeg: In-line dance
= dinsdag 4 juni om 19.00 u. in de weeg: bloemenfakkels
= maandag 24 juni om 19.00 u. in de weeg: volksspelen.

Jullie zijn er van harte welgekomen en het is plezant om er samen te zijn ....

 

 

Mediazondag,
Mediazondag voluit de Werelddag van de Sociale Communicatiemedia, is de ideale gelegenheid om aan iedereen duidelijk te maken hoe belangrijk Kerknet voor de katholieke Kerk in Vlaanderen en Brussel is. De collecte van Mediazondag op de 7de paaszondag en dit jaar dus op zondag 2 juni gaat integraal naar Kerknet.

Troeven

 • gevarieerde en kwalitatieve inhoud
 • teken van eenheid door alle geledingen binnen de Kerk een digitale plek te bieden
 • veel video’s en mooie foto’s
 • gastbloggers voor een diversiteit aan geloofsstemmen
 • vormelijk en technisch mee met de tijd
 • prominent aanwezig op Facebook, YouTube en Twitter

Sprekende cijfers
170.000 mensen bezoeken elke maand de website. Vorig jaar waren het er 140.000. Op Facebook hebben we 15.000 volgers en via de e-mail nieuwsbrieven nog eens 12.000.

Een nieuw koor in onze parochie
We repeteren eigenlijk zeer weinig. Voor de hoogdag van Pinksteren zullen we twee repetitie hebben op dinsdag 28 mei en dinsdag 4 juni telkens om 20 u. in  de kerk.
Je bent er van harte welgekomen!

 

H.Vormsel  
= Topdag

Het hoogtepunt van de voorbereiding beleefden de vormelingen tijdens de topdag in Oostakker. Het bleef een aaneenschakeling van catechese, gebed, spel en viering. De kinderen hadden ook een rondleiding in en rond de grot en daarna mochten ze ook een kaarsje aansteken in de grot.
De dag werd besloten met een boeteviering in voorbereiding op hun H.Vormsel.
Met volle teugen hebben de kinderen er echt van genoten… en zo groeiden ze ook naar elkaar toe als vriendengroep.

Leven in vrede in Gods nabijheid…

Koen Dhaeyer
Hij zag het levenslicht te Oudenaarde op 18 oktober 1969 en is plots thuis overleden op 28 april 2019.
In ons geloof en in de liturgie liggen Goede vrijdag en Pasen dicht bij mekaar.
Pijn, lijden en vreugde liggen in de alledaagse werkelijkheid dicht bij mekaar. Koen mocht samen met zijn broer Hugo, opgroeien in een warm nest hier op onze parochie. Hij vertoefde heel graag tussen de mensen en was jaren actief in de kernwerking. Hij studeerde architectuur. Fantasie laten geboren worden en dat op papier durven en kunnen zetten. Dit gaat dan gepaard met veel praten en discussiëren. Dat maakt het dynamische leven van jongeren boeiend. Inderdaad Koen telde veel vrienden… want hij kon vlot omgaan met de anderen, ook met kinderen.
En plots is hij onverwachts van ons heengegaan. De pijn zit heel diep en die ontstane put is niet te vullen met goedkope woorden. Als gelovigen  weten en geloven wij dat God hem zal opnemen in zijn nabijheid. Daar is ruimte voor velen, zegt de Heer. God laat nooit iemand in de steek.
Dat neemt de ontstane pijn bij de geliefden van Koen niet weg. De put van de pijn is heel diep en we kunnen die niet als mensen vullen, want die blijft bestaan. Wel moeten we ons vasthouden en dankbaar zijn voor het schone uit het te korte leven van Koen. Dan pas kan er ook Paasvreugde komen diep in ons hart.

Lydia Claus, weduwe van Poliet Maerten
Zij werd geboren te Aalst op 28 november 1930 en is overleden in het WZC Kruyenberg te Berlare op 29 april 2019.
Vele jaren woonde ze in Aalst op onze parochie. Haar lieve man overleed 9 jaar geleden. Ze had één dochter, 3 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Haar boom bloeide open in haar familie en zij vormde de bron van 4 generaties in leven. Dat schonk  haar een intense vreugde.
Vele jaren heeft ze zich samen met haar man ingezet voor Chiro Sjaloom en dikwijls ging ze samen met haar man als kookouders mee op bivak.
Ze hadden een zaak van hoeden. In die tijd waren er in de dorpen nog veel kleine winkels waar er hoeden en petten verkocht werden; Lydia was een goede naaister die steeds hard heeft gewerkt in de zaak.
Zij hield van elk van haar kleinkinderen die ze kon deze bewonderen voor hun onbezorgdheid en vriendelijkheid.
Als ze niet meer kon thuis blijven werd ze opgenomen in een WZC in Berlare dicht bij haar dochter die haar regelmatig kon bezoeken.

 

Mariëtte Van Wesemael, wed. Van Jan Verlée
Zij kwam in onze wereld te Aalst op 17 mei 1929 en is overleden in het WZC Mijlbeke op 2 mei gesterkt door het H.Sacrament van de ziekenzalving.
Zij werd de moeder van een groot gezin…en samen mochten ze hun gouden huwelijksjubileum vieren. Een orgelpunt van vreugde en dankbaarheid voor het oneindig vele dat vader en moeder voor hun gezin hebben gedaan. Dan mag er wel eens gevierd worden.
Als je goud viert, brengt het ook mee dat je beiden stilaan ouder worden vooral als je dan ook nog achterkleinkinderen krijgt. Maar dan begint ook de keerzijde van de medaille duidelijker te worden. Haar man stief 12 jaar geleden… De ontstane leegte was en bleef heel groot.
Haar grootste geluk vond ze om anderen te helpen en bij te staan. Zij hielp bij de opvoeding van haar kleinkinderen en steeds stond ze paraat om eens thuis te wachten en bij haar was iedereen welgekomen, want haar deur stond altijd open. Zij voelde zich maar gelukkig als er veel volk rondom haar was.
Ook nu ging haar eigen gezondheid achteruit. Ze werd opgenomen in de kliniek voor een operatie. 4 Jaar geleden kon ze niet meer thuis alleen blijven en werd ze opgenomen in het WZC Mijlbeke. Daar vond ze een nieuw thuis en ging ze ook de andere bewoners wat helpen en bijstaan. Als ik dat niet meer kan, dan zal het niet lang meer duren, vertelde ze dikwijls en zo gebeurde het.
De dagelijkse kracht voor zo’n actief leven van inzet putte ze in haar dagelijks gebed. Ze bad elke dag een dikke bundel gebeden. Ze volgde elke zondag de H.Mis op TV. Dit alles schonk haar dagelijks de kracht om als een christen te leven en om gelukkig te zijn en ook om de anderen te helpen en te steunen.
Daarom zijn we hier met velen om haar oprecht te bedanken voor haar lange leven en we geloven dat ze nu ook lieve man zal ontmoeten die ze 12 jaar heeft moeten missen. Vanuit het hiernamaals zal ze ook blijven waken over al haar geliefden.
Wij blijven onze geliefde overledenen in ons gebed dankbaar gedenken!

 

Werden opgenomen in onze parochiegemeenschap:


Doop van Fiacre, Faiza en Nathan Uwumuremyi, kinderen van Vincent en Ange Umotoni,
Drie kinderen uit hetzelfde gezin werden gedoopt op zaterdag 4 mei. Het waren twee priesters uit Ruwanda die de doop hebben gedaan. De viering duur ruim twee uur.
Een dikke proficiat aan de dopelingen, hun ouders en gans de familie.

 

Een nieuw koor in onze parochie
We repeteren eigenlijk zeer weinig.
Voor de hoogdag van Pinksteren zullen we twee repetitie hebben op dinsdag 28 mei en dinsdag 4 juni telkens om 20 u. in  de kerk.
Je bent er van harte welgekomen!

 Eerste communie van de kinderen van “Horizon”

6 kinderen van deze school deden hun eerste communie op zondag 5 mei. Het was intens goed voorbereid door de godsdienstleerkracht en alle aanwezigen waren uiterst tevreden over het bereikte resultaat. De kinderen waren superblij dat ze de Jezus voor de eerste keer mochten ontvangen die hen heeft blij gemaakt!
Een dikke proficiat aan alle eerste communicantjes, hun ouders en familie!

 

Eerste communie
De kinderen worden in de school intens voorbereid op deze mooie dag, dat in onze kerk gebeurt op zondag 26 mei om 11.00 u. samen met de familie, maar ook met de ganse parochiegemeenschap.
De namen van hen die voorde eerste Jezus zullen ontvangen:


Alkhourryibrahi

David

Cautaerts

Jill

Cautaerts

Tess

De Vylder

Jayder

De Wolf

Ditte

Dossche

Kaat

Heymans

Ruben

Liljana

Miri

Lukasi

Gertan

Mankela

Enzo

Van der Hulst

Miel

 

Graag wensen we hen, hun familie en de juffen van harte proficiat!

 

80 Jaar scouting


Het weekend van 3-5 mei werd een feestweekend en idereen die aan de kerk kwam merkte onmiddellijk die reuzetent waar de feestelijkheden zouden doorgaan.
De vrijdagavond verwelkomde een scoutsfanfare alle aanwezigen met trommelgeroffel en trompetgeschal.
Daarna volgde de receptie in de grote tent.
In de inleiding werd scouting geprezen om zijn  trouw aan de scoutsidealen.
Deze worden nog steeds beoefend en men blijft er trouw aan.

Ondertussen was er een boeiende tentoonstelling over 80 jaar scouting Sint-Joris op Sint-Anna. Later volgde een belotting met 64 deelnemers en de avond werd afgesloten met een kampvuur en kampliederen achter de grote zaal.

In de namiddag hadden we een wandeling en ondanks het minder goede weder, kwamen er 64 wandelaars opdagen die er een prachtige natuurwandeling van maakten.
De zaterdagavond kamen er honderden barbecue eten in de grote tent. Het krioelde er van het volk. Het werd een blij weerzien van de vele oud-leiders en oud-leden die blij waren om nog eens contact te hebben met de leden van St.-Joris.
Een pluim voor de leiding en oud-leiding van Sint-Joris. Blijf verder trouw aan de idealen en waarden van Scouting.

Leven in vrede in Gods nabijheid…

Hortence Uyttersprot, wed. van Jan De Man.
Zij werd geboren te Aalst op 18 juni 1935 en is overleden in het ASZ op 20 april 2019.
Als een geliefde moeder sterft, dan ervaren we telkens dat ze in ons hart verder blijft leven. Intense liefde kan nooit plots verbroken worden bij het sterven en dan leeft er naast pijn ook dankbaarheid in ons hart.
Hortense mocht opgroeien op een boerderij en in die tijd was het nog de gewoonte dat de meisjes vanaf 14 jaar moesten werken. Zij zou graag verder gestudeerd hebben, maar dat vonden haar ouders niet nodig. Ze bleef helpen op de boerderij.
Zij huwde met Jan die overdag les gaf, maar ook ’s avonds. Voor hem waren het zware dagen en daarom zorgde ze er voor dat hij in het gezin niets meer moest doen. Zij vervulde alle huishoudelijke taken en vond haar sereen geluk in de opvoeding van kinderen. Haar diepste bekommernis bleef: de kinderen laten studeren, want dat blijft openbloeien gedurende gans hun verder leven.
Zij was een echte grootmoeder die bekommerd bleef om elk van haar kleinkinderen die er dikwijls vertoefden. Ze kwamen er graag, want ze maakte heel lekker en vers eten. Vooral hun lievelingsgerechten kon ze heel fijn klaar maken. Ondertussen konden ze ook wat kattekwaad uitsteken, maar nooit werd ze echt kwaad.
Haar man stierf 16 jaar geleden. Dat bracht een grote verandering in haar verdere leven. Maar haar huis werd nog meer een open huis, waar iedereen steeds welgekomen was. Nu kreeg ze ook meer vrije tijd en graag en kon ze in de stad cursussen volgen van kantklossen of handwerk doen. Haar  trouwe fiets bracht haar overal. Ze bleef die bezige bij die altijd iets te doen had. Ze zorgde er voor de grote familie regelmatig kon samenkwamen. Omringd door haar kinderen en kleinkinderen voelde ze zich echt gelukkig. Ze voelde zich dan de stevige en noodzakelijke as waarrond gans de familie draaide.
Maar… ze werd ouder… en vlug moe. Het ging niet meer om alleen thuis te blijven.
Ze vond een nieuwe en gezellige thuis in het WZC De Toekomst in onze stad.
Ze kreeg er dagelijks bezoek en dat waardeerde ze met intense vreugde.
Heel dankbaar mogen we op haar leven terugblikken. Het was een leven van inzet voor de anderen en met als grondmotief: steeds anderen gelukkig maken. Daarom bleef ze de lieve echtgenote en vooral een onvergetelijke moeder voor elk van haar kinderen en 5 toffe kleinkinderen.

 

Diane Oosterlinck, wed. van Hugo Daelman.
Zij kwam in onze wereld te Aalst op 18 aug. 1935 en is overleden in  het WZC De Toekomst op 22 maart 2019.
Echtgenote zijn, moeder-zijn en full-time werken. Dat alles wist Diane te combineren in haar leven. Zij was een enige dochter. Haar ouders mochten elk zeer oud worden, maar ze heeft ze thuis goed verzorgd en bijgestaan. Als ze ’s avonds laat van haar werk kwam, ging ze telkens eerst eens binnen bij haar ouders.
Elke dag treinde ze naar Brussel. Ze begon elke dag tamelijk laat, maar ze kwam elke avond laat thuis.
Ze was een heel goede moeder voor haar twee dochters. Niets was haar teveel.
Ze maakten ook tijd om met het gezin dikwijls op reis te gaan, want ze hadden toch gratis coupons. Deze reizen brachten hen dikwijls naar het zuiden van Frankrijk, maar ze zijn ook dikwijls op bedevaart geweest naar Lourdes om er te bidden voor hun gezin en alle geliefden. Daar vonden ze de kracht en sterkte om gelukkig verder te leven.
Eens op pensioen, dan hadden ze enorm veel tijd om hun kleinkinderen op te vangen en om voor hen  te zorgen.
Samen maakten ze uitstappen en zij waren steeds welgekomen om lekker te eten rond een gezellige ten rijkgevulde tafel.
Het vroege en te plotse sterven van haar lieve man heeft haar zwaar getekend. Ze was haar steun en rechterhand kwijt.
Ze verouderde heel sterk en in haar geheugen kwam er een mist. Zij kon nog moeilijk haar plan trekken en het alleen wonen werd moeilijker. In het WZC De Toekomst vond ze een nieuwe thuis… en ze bleef er nog een beetje actief. Ze hielp soms met kuisen, want dat deed ze heel graag. Ze volgde heel graag de zondag de eucharistieviering op TV en was er telkens bij als er een eucharistieviering was in hun verblijf. Ze werd steeds zwakker en ze ging uit als een kaarsje… Haar energie was opgebruikt en ze stapte heel geruisloos naar het hiernamaals om dicht bij God haar Schepper voor altijd verder te leven. Van daaruit zal ze blijven waken over vele geliefden!
Wij blijven onze geliefde overledenen in ons gebed dankbaar gedenken!

 

Een nieuw koor in onze parochie


Parochiekoren worden heel zeldzaam.
En toch blijven ze echt nodig om eens accenten te leggen in de vieringen, vooral bij de hoogdagen.
Daarom is die droom toch nu in onze parochie in vervulling gegaan.
We zullen in de toekomst met de hoogdagen de viering proberen met een klein koor op te luisteren.
Als er mensen willen aan sluiten, je bent zeker van harte welgekomen.
We repeteren eigenlijk zeer weinig. Voor de hoogdag van Pinksteren zullen
we twee repetities hebben op dinsdag 28 mei en dinsdag 4 juni telkens om 20 u. in  de kerk.
We rekenen op jou!

 

H.Vormsel 2019
Wij zijn onderweg met de vormelingen naar zondag 19 mei 2019. Dan ontvangen de 21  kandidaten het H.Vormsel.
Het Vormsel zal dit jaar toegediend worden aan 21 kinderen door E.H.Kan. Bert Vanderhaegen, aalmoezenier van U.Z. Gent

 

Lijst van de vormelingen 2019

1

Castillo Del jesus

Rayssa

2

Castillo Del jesus

Dilara

3

Cleemput

Anneline

4

De Meerleer

Ewout

5

De Smet

Jules

6

Dossche

Wout

7

Fosselle

Linde

8

Fosselle

Lana

9

Jefferson

Llanza

10

Lecluyse

Louis

11

Metaj

Sandrina

12

Moreels

Julie

13

Spitaels

Robbe

14

Ulysse Mpassi

Mankele

15

Van de Meerssche

Robbe

16

Van den Abeele

Wannes

17

Van Win

Noah

18

Vanden Bossche

Elin

19

Vinckier

Elisabeth

20

Willems

Fiona

21

Willems

Lorenzo

Al deze vormelingen, hun ouders en familie wensen we graag van harte proficiat.
Oprecht danken we de catechisten die elk jaar met geduld moeten opbrengen om het vol te houden.

 

Eerste communie
De kinderen worden in de school intens voorbereid op deze mooie dag, dat in onze kerk gebeurt op zondag 26 mei om 11.00 u. samen met de familie, maar ook met de ganse parochiegemeenschap.
Je bent er van harte welgekomen!


= We hebben een wandeling op  donderdag 23 mei met vertrek op de parking aan de Sint-Annakerk om 14 u. We bezoeken het kasteel Mesen te Lede.
= We hebben een bestuursvergadering op maandag 27 mei om 9.30 u. in de weeg.

 

Paaswake
Christenen blijven hoopvolle mensen die steeds open staan voor vernieuwing.
Dat beleefden in de voorbije Paasdagen.
Voor de eerste keer hadden we de Paaswake voor de parochies van de Linkeroever.
De kerk was goedgevuld en de viering werd voorgegaan door deken Marc in concelebratie
met de andere priesters van de nieuwe Sint-Martinusparochie en opgeluisterd door het Okra koor,
versterkt door het St.-Jozefskoor en het St Martinuskoor. Het waren mooie en aangepaste liederen voor deze Paasviering.
De mooie teksten deden ons dit rijke Paasgebeuren beleven en in zijn passende homilie gaf deken Marc ons hoop en vertrouwen in de toekomst.
Na de viering werden de Paaskaarsen van de andere parochies naar voor gebracht en mochten die meegedaan naar de eigen parochie.
Nadien volgde een gezellige receptie in een ander deel van onze kerk. Dan vooral voelden we dat de mensen uit de verschillende kerkplekken in de nieuwe parochie dichter naar mekaar groeien.
Een Syrisch gezin uit Hofstade droeg de Paaskaars, maar ook vele Afrikanen verjongen onze christelijke gemeenschappen.
De toekomst zal ons naar mekaar doen groeien over de grenzen van de vroegere parochies maar ook samen met christenen afkomstig uit vele landen.
In deze tijd zijn  er ook hoopvolle en nieuwe scheuten die stilaan groeien!

 

Bedevaartreis Okra

Elk jaar organiseren we een bedevaartreis tijdens de meimaand. Dit jaar gebeurt dit naar Halle op dinsdag 14 mei. We vertrekken aan de Sint-Annakerk om 8 u.
Je bezoek aan de basiliek dompelt je niet alleen onder in de rijke geschiedenis van Halle, je kan er ook enkele meesterwerken uit de Europese kunstgeschiedenis bewonderen, die sinds de restauratie opnieuw schitteren in hun aloude pracht. Je vindt er kanonballen die Onze-Lieve-Vrouw van Halle volgens de overlevering in 1489 zou hebben opgevangen in haar mantel om Halle te beschermen tegen de belegeraar Filips Van Kleef.
Luister naar de verhalen, verteld door de vele glasramen en kom te weten hoe Halle dankzij zijn zwarte miraculeuze Onze-Lieve-Vrouw uitgroeide tot bedevaartsoord. Ontdek er de unieke 14de eeuwse apostelbeelden die een belangrijke plaats innemen in de Europese kunstgeschiedenis en beeld je in hoe de priester in vroegere tijden zijn parochianen toesprak van op de barokke preekstoel uit de 17de eeuw.
Bewonder in de Trazegniekapel het albasten retabel uit 1533 in renaissancestijl van de hand van Jan Mone en sta stil bij de graftombe van Joachim, zoon van Lodewijk XI. Vergeet vooral de doopkapel met de doopvont in geslagen koper uit 1446 niet te bezoeken.

Deze prachtig gerestaureerde basiliek schittert in haar pracht in het midden van de stad. Deze werd voor een paar jaar volledig van buiten en binnen gerestaureerd. Het is ongelooflijk mooi! Daar vieren we in de voormiddag samen eucharistie.
Deze bedevaart moet je zeker meemaken!

 

Werden door het doopsel opgenomen in onze parochiegemeenschap:

 

Gertan-Lionel en Nellya Lukasi, kinderen van Papy en Nancy Rwalala, Asserendries 113/8
Een Afrikaanse familie telt heel veel volk. Gertan doet over enkele weken zijn eerste communie en daarom ontving hij nu, samen met zijn kleinere zus, zijn doopsel. Hij deed de eerste lezing en ook enkele voorbeden tot grote vreugde van de ganse familie.
Een welgemeende proficiat aan de gelukkige ouders en hun familie!

Zij is niet ver weg, juist aan de overkant van de weg

Thérèse Mabole Dmokoko, echtg. Van Nyamangombe Bavo Yumbu,
Zij werd geboren in Lodja (Congo) op 6 mei 1976 en is thuis, omringd door haar geliefden, overleden na een langdurige en onverbiddelijke ziekte.
Zij was een toegewijde echtgenote en een lieve moeder van drie zonen en één dochter. De jongste is vijf jaar.
Gans haar leven werd gedomineerd door de liefde. Liefde tot de mensen rondom haar, maar ook een diepe en serene liefde tot God, haar Schepper.
In haar gezin vond zij de kracht en de sterkte om diep gelukkig te leven en zich onvoorwaardelijk in te zetten voor haar groot gezin. Ook vele familieleden en vrienden konden en mochten genieten van haar grenzeloze inzet.
Maar ze koesterde een diep en een sereen geloof in haar God. Ze wist dat God haar steeds bleef liefhebben en in haar dagelijks gebed vond zij de sterkte om zich gedragen te weten door die God.
Maar een onverbiddelijke ziekte overmeesterde haar sterke lichaam. Ze werd heel zwaar ziek, maar ze kon thuis blijven om er verzorgd worden.
Dit leven voelde ze als een doortocht. Laat haar jonge leven verder openbloeien in je hart en je gedachten.
Met velen hebben we van haar biddend afscheid genomen in onze kerk. Op  het einde van de uitvaart heeft haar man, samen met de kinderen, het kruisje van Thérèse opgehangen aan het bord van de overledenen. Een teken dat we haar blijvend willen gedenken in onze kerk.

 

Broederlijk Delen
Tijdens de voorbije vasten hebben we in onze parochie geprobeerd solidair te zijn met de armsten uit Guatemala. In totaal brachten de twee omhalingen € 907,94 op. Vorig  jaar € 853,58.
Het solidariteitsmaal bracht € 422,81 op.
Ik verneem ook dat er voor € 300 is overgeschreven naar BD Brussel.
Voor je solidariteit met de armsten in Guatemala willen we je graag echt bedanken!

 

Kruisoverhandiging
De vormelingen leggen een lange weg af naar hun H.Vormsel. Maar dit traject kent ondertussen een paar hoogtepunten. Enkele maanden geleden vroegen deze kinderen aan de aanwezigen in de kerk of ze in 2019 het het H.Vormsel mochten ontvangen.
Vorige zondag ontvingen de kinderen hun kruisje, dat ze zullen dragen met hun H. Vormsel van hun catechist. Deze gaf hen daarbij een kruisje op het voorhoofd. Een zeer mooi gebaar dat sommige ouders elke avond geven aan elk van hun kinderen.
Het was een heel stemmige viering met heel veel volk.
Nu volgt over enkele maanden de finale. Samen gaan we op weg naar het hoogtepunt van het H.Vormsel.
Aan alle vormelingen, hun ouders en catechisten een dikke proficiat!

Enkele sprekende beelden van deze viering:


Chrismaviering te Gent
Op woensdag 17 april hebben we de Chrismaviering in de Sint-Baafskathedraal te Gent om 19.00 u.
Dan wijdt onze bisschop de H.Oliën die dan nadien in de parochies gebruikt worden.
Als er mensen zijn  die deze viering willen bijwonen, dan kunnen ze afspreken met Michel Bekaert.
We vertrekken aan de St Annakerk om 17.45 u.

 


Vastenprogramma 2019
Guatemala Nieuwe spanningen
De rijkdommen van het land zijn ongelijk verdeeld. Dat weerspiegelt zich in het grondbezit, de uitputting van de natuur en discriminatie van de inheemse volkeren. De inheemse gemeenschappen werden tijdens de burgeroorlog zeer zwaar getroffen door onderdrukking en geweld. Het sociaal weefsel werd helemaal kapot gemaakt. Nu zorgen de grote mijnbouw- en energieprojecten voor nieuwe spanningen, geweld en conflicten.

Vastenactiviteiten 2019 St.-Anna
= Zaterdag  6 april van 18.30 u. tot 21.00 u.: Solidariteitsmaal in de Volkskring te Nieuwerkerken

= Palmzondag 7 april: Palmzondag Het zwijgen opzij gelegd
            2e Omhaling voor B.D.

= Dinsdag 16 april om 19.30: Biechtviering in de kerk van Sint Job.

= Witte Donderdag 18 april om 19.30 u. in de kerk van St Martinus: Witte Donderdagviering met aanbidding

= Goede Vrijdag 19 april om 15.00 u. Kruisweg in onze kerk.
Om 19.30 gebedsviering in de St Jozefkerk. Aanbidding rond het kruis 

= Zaterdag 20 april - Paasviering  Het zwijgen doorbroken
18-18.30 u.: biechtgelegenheid in de kerk.

19.30 u. in de St Annakerk: Paaswake met hernieuwing van de doopbeloften voor alle parochies van Aalst-Linkeroever.

= Zondag 21 april  - Hoogdag van Pasen
            11.00 u.: Paasviering

Aftrekbare giften voor Broederlijk Delen:
Je kan storten op rek. BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen,  Brussel. Steeds de parochie vermelden! Stortingsformulieren kun je vinden in de kerk.
Giften kun je ook afgeven aan je pastoor.
Voor giften vanaf 40 Euro ontvang je nadien een attest en daarmee doe je veel profijt, want dit bedrag mag je dan aftrekken van je belastbaar inkomen!
Doe het eens... en zo verplicht je de staat om aan ontwikkelingshulp te doen!

Okra
= In Okra vieren we Pasen op dinsdag 23 april om 11 u. vieren we eucharistie die opgeluisterd wordt door het Okra-Koor o.l.v. Hugo Piron.
Nadien volgt een feestmaaltijd en gezellig samenzijn.
Dit mag je zeker niet missen!

= Bestuursvergadering op vrijdag 26 april om 9.30 u. in en lokaal achter de kring.

 


Scouts Sint-Joris werd opgericht in 1939. Wij mogen dit jaar 80 kaarsjes uitblazen.
Op 3 en 4 mei 2019 organiseren wij een feestweekend voor jong en oud! We hopen jullie allemaal te mogen begroeten.

Programma:
** Woensdag 1 mei om 13.00 u.
Wij bouwen een sjortoren van 8 meter hoog. Je mag komen helpen vanaf 13.00 u. op de parking aan de St;-Annazaal.

** Vrijdag  mei om 19.30 u.
Officiële opening van het feestweekend in de schaduw van de Sint-Annakerk. We hijsen de vlag onder begeleiding van ‘STK Met Vel En Gamel’, presenteren jullie ons eigen Sint-Joris Bier en openen de deuren van het museum “80 jaar scouts”.

** Vrijdag 3 mei om 20.30 u. Jaarlijkse belotting

** Vrijdag 3 mei om 21.30 u.
We verzamelen rond het kampvuur en samen zingen we gekende scoutsliedjes onder begeleiding van Bert Van Lommelen en zijn trekzak.

** Zaterdag 4 mei om 13.00 u.
Geanimeerde wandeling en zoektocht van 5 of 10 km. We vertrekken in de tent naast de St.-Annazaal.

** Om 18.00 u. brochettenavond: heerlijke brochettes en frietjes voor slechts € 16.00.

Je bent er stellig verwacht!

 

Jefkes eetfestijn
Je bent van harte welgekomen op het eetfestijn in de St Annakring.
We verwelkomen je omzaterdag 27 april van 11.45 tot 41.30  of van 17.30 tot 21.00 u.
Vanaf 21.00 u. zijn er gastoptredens.
Kom eens lekker eten!Paasontbijt


Goede tradities blijven bestaan en velen kijken er telkens naar uit om eens met vrienden rustig  te kunnen praten.
Dat beleven we elk jaar tijdens het ontbijt ten voordele van B.D.
De dag er voor was zuster Marie-Antoinette 95 jaar geworden en ze was ook aanwezig op het ontbijt.
Deken Marc Verwaeren wenste haar graag proficiat en samen wilden ze op de foto.
Een toffe verjaardag wensen we haar heel graag en we hopen dat ze nog jaren bij ons naar de mis zou komen.
Het was een geslaagde morgenochtendactiviteit!
Een oprechte dankjewel aan allen die zich hebben ingezet om dit ontbijt klaar te maken.

 

 

 


Biddend hebben we in onze kerk afscheid genomen van:

Freddy Vlaminck, echtg. Diane Lievens, Naarstigheidstraat 16
Hij kwam in onze wereld te Aalst op 23 aug. 1944 en heeft ons plots thuis verlaten op 11 maart 2019.

Terwijl het buiten stormde heeft zijn vrouw die storm meegemaakt in haar eigen gezin. Ze vond Freddy plots dood in zijn bed. Erger kan niet. De dag ervoor had hij in Avondzon nog gefeest ter gelegenheid van de verjaardag van zijn vrouw met familieleden en vrienden.
Hij mocht hier in onze parochie opgroeien en er steeds blijven wonen. Zijn moeder stierf toen hij amper 10 jaar en twee jaar nadien stierf zijn vader. Gelukkig mocht hij opgroeien bij zijn lieve pleegouders in de Vrijheidstraat. Hij volgde de technische school van Don Bosco in Sint Denijs-Westrem.
54 jaar geleden huwde hij Denise en zij kregen één zoon.
Vele jaren werkte hij als machinist bij de spoorwegen. Maar hij kon reeds 20 jaar genieten van een welverdiend pensioen.
Freddy was een man met veel hobby’s. Hij verzamelde enorm veel CD’s die hij graag beluisterde. Hij verzamelde postzegels en was een echte kaatser. Hij bleef een hevige supporter van Eendracht Aalst en als Aalstenaar een man van de Carnaval.
Hij heeft meegewerkt aan het inrichten en in orde brengen van de Sint-Annazaal.
Hij bleef een man van weinig woorden maar hij vertoefde graag tussen de mensen. Hij ging dikwijls en graag op reis samen met vrienden, vooral in de omgeving van de Moezel.
Totaal onverwachts heeft hij ons verlaten om dit aardse leven te wisselen voor een eeuwig leven in Gods nabijheid.
Aan de lieve God vragen we dat Hij vooral zou kijken naar het waardevolle en schone uit het leven van Freddy.
Dankbaar blijven we hem gedenken…

 

Werd door het doopsel opgenomen in onze parochiegemeenschap:


Louís De Meester, zoontje van Filip en Julie Vertonghen, F. De Hertstraat 1.
Vele familieleden en vrienden, jong en oud, waren aanwezig in deze doopviering. Het was tevens de eerste verjaardag van Louís dat we mochten vieren!
Een toffe proficiat aan de gelukkige ouders en aan de grote familie!

 

Biddend hebben we in onze kerk afscheid genomen van:

Leontine Schollaert, 91 j., wed. van Omer Van den Bossche, Middelkouter 73, Haaltert,  vroeger Lindenstraat. 
De meesten, die 90 jaar worden, moeten veel prijsgeven tijdens hun lange leven en dat valt wel heel zwaar. Leontine mocht opgroeien in een groot gezin van 9 kinderenen zij was de jongste. Al haar zussen en broers zijn reeds voor haar gestorven.
De grootste pijn die ouders kunnen ervaren is dat hun kind sterft. Dat gebeurde 11 jaar geleden toen hun dochter Linda stierf, 11 jaar geleden en amper  49 jaar, na een langdurige ziekte. Die diepe pijn  was wellicht de oorzaak dat haar vader twee jaar nadien stierf.
Vanaf die dag kon Leontine niet meer lachen. Met een gebroken en diep gekwetst hart  leefde ze verder. Ze luisterde niet meer naar muziek op de radio en keek nog weinig TV.
Nu kon en mocht ze vooral rekenen op haar twee lieve kleinkinderen die haar zeer nabij bleven om haar te helpen en te steunen. Haar gezondheid ging steeds achteruit en het ging niet meer om alleen te blijven wonen, want ze kreeg schrik om alleen te zijn. Ze vond een nieuwe thuis in het rusthuis van Hopperank in Mijlbeek. Daar kreeg ze heel veel bezoek van haar kleinkinderen en familie.
De geboorte van haar achterkleinkind bracht kleur en hoop in die eentonige dagen. Hij werd ook genoemd naar zijn overgrootvader maar met letters die omgekeerd staan. Het is nu Remo geworden Telkens hij op bezoek kwam, fleurde ze op en kon ze terug lachen en blij zijn.
In haar dagelijks gebed vond ze kracht om verbonden te zijn met haar geliefde man en vooral met haar dochter Linda. Dikwijls heeft ze gebeden om te mogen sterven om dan opnieuw verenigd te zijn met haar twee geliefden, die ze reeds jaren heeft moeten missen.
Haar leven verliep niet op rozen… De doornen heeft ze zeker meegemaakt.

Louis Boon, 88 jaar, echtg. van Maria Van den Eeckhout, Oude Gentbaan 78.
Louis mocht opgroeien in een groot gezin met 6 kinderen in de omgeving van het prachtige Heverlee. Zijn ouders hadden er een groenten bedrijf en zijn vroeg gestorven.
Bij zijn huwelijk 58 jaar geleden, verhuisde hij naar onze stad, waar hij al die voorbije jaren gelukkig samen leefde met zijn goede echtgenote Maria.
Vele jaren werkte hij bij Belgacom in Brussel en dagelijks nam hij de trein om ginds te gaan werken. De laatste jaren van zijn  actieve loopbaan werkte hij in Aalst.
Hij deed zijn dagelijks werk heel plichtsgetrouw en stond steeds klaar om anderen te helpen en te steunen.
Hij werd de vader Ingrid, zijn enige dochter, die hem steeds nabij bleef en steunde, vooral in die laatste jaren. Het bleef zijn droom om in haar verder te leven.
Hij mocht reeds vele jaren genieten van zijn pensioen. Nu had hij nog meer tijd om zijn vele projecten die hij koesterde om die allemaal te verwezenlijken. Koppig zou hij er steeds aan werken om dit vele te verwezenlijken. Hij bleef maar plannen smeden, en hij moest lang leven om dit alles te verwezenlijken.
Hij kon nog met de auto bollen… Het bleef zijn  vrijheid om overal naar toe te gaan. Vooral hield hij van familiebezoeken.
Zijn liefde voor de natuur bleef hij koesteren. Samen gingen ze graag op reis. Hij had een huis aan zee, ook een bos in Vlekkem en dat huisje werd zijn  tweede thuis waar hij kon genieten van de bomen, de planten, de bloemen en vooral van de rust en de stilte.  
Oud worden brengt ook zijn zorgen mee. Zijn goede vrouw had zorgen nodig. Hij werd degene die haar dagelijks bijstond en hielp, ook al verminderden zijn eigen krachten.
En plots veranderde alles. Hij werd zwaar ziek en werd opgenomen in de kliniek en een paar dagen nadien overleed hij. Zijn lieve vrouw beseft nu heel goed dat ze haar goede man plots heeft verloren, haar steun en toeverlaat.
Louis kende een rijkgevuld leven. Daarvoor willen we hem oprecht danken.
Dankbaar blijven we hen gedenken…

 

50e Kindercarnaval

De groep van de Jefkes dragen de kinderen in hun hart. Ze staan steeds klaar om hen een onvergetelijke carnaval te bezorgen. En daarin zijn ze dit jaar geslaagd, want ook de weergoden waren hun welgezind. Onder een stralende zon mochten 500 kinderen door de straten van onze parochie trekken. Het hoogtepunt was de bollenworp op het Ezelsplein. Daar werd zestig kilo snoep uitgeworpen. En vele open kinderhandjes probeerden één of meerdere snoepjes op te vangen. Soms met succes!
In de zaal kon men meedoen aan de ballonnetjeswedstijd…Ongeveer 1500 ballonnetjes klommen de hoogte in om met de wind mee te vliegen…Er waren prachtige prijzen te winnen.
Na de stoet werden de kinderen in de zaal opgewacht door een clown die hen onmogelijke zaken deed beleven.
Een dikke proficiat en een oprecht dankjewel aan alle Jefkes!!!

Doopviering


De bevolking van onze parochie kleurt. Het zijn niet enkel blanken, maar steeds meer kleurlingen hebben we wekelijks in onze kerk.
Dat merken we ook bij de doopsels die nu in onze kerk worden toegediend.
Vorige zondag werden er een zus en een broer gedoopt van hetzelfde gezin. Ulysse Mankele ontvangt dit jaar het H.Vormsel en haar broer Enzo. Ze zijn de kinderen van Gervais Innocent en Blanche Inuvama Lobende, Naastigheidstraat 4.
Velen van de grote familie waren naar de kerk gekomen om mee te vieren.


Ulysse is zeker de grootste van alle vormelingen. Haar broer zal er dit jaar bij zijn om zijn eerste communie te doen.


Liam De Schepper, zoontje van Kevin en Manuella Doolaeghe, Welvaartstraat 215/1.
Jong en oud van de grote familie waren aanwezig bij de doop van Liam, de jongste telg.
Elk doopsel leert ons dat we geloven in de toekomst…. Ook dit kind zal eens dank zij de hulp en de steun van zijn lieve ouders meehelpen om deze wereld schoner te maken. Een heerlijke en hoopvolle opgave.
Een dikke en welgemeende proficiat aan de gelukkige ouders van alle dopelingen en hun families!

 

Klokken
Met de enige klok die onze kerk rijk is, zijn  we in panne gevallen. Het zal wel enkele weken duren vooraleer deze zal hersteld zijn. We mogen al heel blij zijn, als deze met Pasen in orde zal zijn om ons dan samen te roepen om Pasen te vieren in onze kerk.

 

Parochieploeg
Regelmatig overleggen we met de een kleine groep om de grote lijnen uit te tekenen van onze parochiale werking. Dit gebeurt op donderdag 14 maart om 19.00 u. bij Piet, De Visscherestraat 8.
We focussen ons op de verdere vastenwerking en vooral de Paasdagen.

 

Parochiale Werken
Met deze werkgroep vergaderen we op donderdag 14 maart om 20.00 u. in het secretariaat achter de kring.
Het beleid kan steeds verbeteren en daarop zoeken we tijdens elke vergadering.

 


Doopviering

Romée Van den Steen, dochtertje van Laurens en Els Van Eetvelde, Mespelarestraat 122a, Mespelare.
De geboorte van een kind in een gezin behoort tot één van de grote mijlpalen in een mensenleven. Dan wordt ganse de familie, jong en oud, uitgenodigd om er bij te zijn en te delen in de intense vreugde van het jonge gezin.
Een dikke en welgemeende proficiat aan de gelukkige ouders en de ganse familie!

 

Bedevaart naar Sint-Jozef te Leuven
Elk jaar gaan we op bedevaart naar het Bedevaartsoord van Sint-Jozef te Leuven en daarna naar Scherpenheuvel. Dit doen we op maandag 4 maart.
De prijs per persoon bedraagt € 19.
We vertrekken in Aalst op de Boudewijnlaan 106 bij Sergeant Simonne om 9.00 u.
Gelieve, zo vlug mogelijk, in te schrijven bij Simonne Sergeant, Boudewijnlaan 106, Aalst.
Tel. 053/70 55 10
Het is een tof jaarlijks weerzien!

 

Klokken
Met de enige klok die onze kerk rijk is, zijn  we in panne gevallen. Het zal wel enkele weken duren vooraleer deze zal hersteld zijn. We mogen al heel blij zijn, als deze met Pasen in orde zal zijn om ons dan samen te roepen om Pasen te vieren in onze kerk.

Aswoensdag
Aswoensdag is het begin van de vasten die ons naar Pasen voert.
De naam Aswoensdag is afgeleid van het gebruik om een askruisje op het voorhoofd van gelovigen te plaatsen door de priester. Hij gebruikt hierbij de woorden: “Bedenk mens, dat je van stof bent gemaakt en dat je tot stof zult wederkeren”. 
De as is afkomstig van verbrande palmtakken of buxustakken die het jaar daarvoor werden gebruikt voor de viering van Palmzondag. Het as herinnert de gelovigen aan hun eigen sterfelijkheid en is tevens een uiting van boetvaardigheid jegens God.
Christenen maken van Aswoensdag een vastendag. Zij kunnen dan slechts één volledige maaltijd tot zich nemen.
We hebben op Aswoensdag 6 maart om 19.00 u. een gebedsviering in de kerk met oplegging van de as.
 Feest van O.L.Vrouw Lichtmis
Danken is niet zo evident…En toch slagen we erin om de ouders met hun pasgeboren uit te nodigen naar een dankviering ter gelegenheid van het feest van Lichtmis.
De ouders van Jezus brachten Hem naar de tempel om God te danken voor zijn geboorte. Datzelfde doen nu ouders samen met gedoopt klein kind. Ze willen ook God danken voor het wonder dat in hun gezin is gebeurd en dat hun elke dag intense vreugde schenkt.

 

 

 

= dinsdag 19 februari - Crea : Spijkerkunst
= dinsdag 26 februari - Crea : Spijkerkunst
Onze activiteiten gaan steeds door in de Weeg om 19 uur

 

Zangers gevraagd
Graag zouden we met een groep zangers de viering van Paaszondag opluisteren. Het is de bedoeling om de zang van het aanwezigen te ondersteunen en om meer volume te hebben aan de zang in onze kerk.
André is bereid om enkele keren met die groep te oefenen.
Graag samen zingen is, de voornaamste vereiste om te komen zingen.
Laat eens iets weten aan André of Michel Bekaert. De rest komt wel in orde!


Okra doet het zeer goed in onze parochie. Deze boeiende beweging telt nu 233 leden. Vorig jaar 219. Dit maakt het bestuur heel gelukkig. Het getuigt van een goede geest en vooral van de intense uitstraling die deze beweging geniet in onze stad.
Iedereen is van harte welgekomen op de algemene vergadering van 19 februari om 14.00 u. in de Sint Annazaal.
Dan bekijken we de vele foto’s die genomen werden tijden de vele activiteiten van het voorbije jaar. Echt tof!

Bestuursvergadering OKRA
We vergaderen met het bestuur op woensdag 27 februari om 9.30 u. in de weeg.

 

 

In onze kerk hebben we afscheid genomen van:
Erna Praet, echtg. van Erik François, Marktweg 24/12.
Zij werd geboren te Aalst op 24 juli 1946 en is overleden in de palliatieve Eenheid Charon, gesterkt  door het sacrament van de ziekenzalving.
Vele jaren werkte ze in Sint-Agatha-Berchem als apothekersassistente. Ze huwde met Erik en hun gezin telde twee kinderen. Graag hebben ze zich totaal ingezet om hun kinderen een liefdevolle opvoeding te geven.
Erna bleef die lieve en tedere moeder die er voor zorgde dat haar huis er steeds kraaknet bij lag.
Nadien kwamen er de 5 kleinkinderen, hun oogappels, die steeds bij hen een tweede thuis vonden. Haar grootste plezier was om voor hen hun lievelingsgerecht klaar te maken als ze kwamen eten. Het waren intense gelukkig momenten om samen rond een gezellige tafel te zitten en te babbelen over alledaagse gebeurtenissen.
Ongeveer 20 jaar geleden sloeg haar chronische de ziekte toe die haar nooit meer zou verlaten. Ze bleef steeds verder  vechten.
Erna vond in haar diep geloof de kracht om steeds te strijden tegen haar slepende ziekte. Ze ging 6 maal samen met haar man op bedevaart naar Lourdes en elke jaar ging ze met vrienden op bedevaart naar Scherpenheuvel.
Gedurende die vele jaren werd ze met veel takt en liefde verzorgd door haar goede man. Vorig jaar ging ze nog op verlof naar Frankrijk, maar daar werd ze ziek en moest ze opgenomen worden in de kliniek.
Ze overleed in Charon omringd door haar familie. Met heel velen hebben we van haar in de Sint-Annakerk biddend afscheid genomen.
Graag gedenken we Erna in ons gebed!

 

Werkgroep Broederlijk Delen
We hebben een zeer dynamische werkgroep in onze parochie. De vastencampagne van Broederlijk Delen bereiden we heel degelijk voor.
We komen samen op woensdag 6 februari om een programma voor de komende vasten op te stellen.

In onze kerk hebben we afscheid genomen van:
CAPIIO Johanna Alida, wed. van Amadée Brillart, RVT Ter Rozen, vroeger Boudewijnlaan.
Zij werd geboren te Gent op  14 oktober 1923 en mocht 95 jaar worden.  

Ook tijdens de feestelijke dagen van de jaarwisseling zijn er mensen die ons verlaten. Als jong meisje beleefde ze de tweede wereldoorlog. Zij was heel verstandig en als dactylo grafe kreeg ze vlug werk bij Armand Pien, die elke dag het weerbericht gaf op de radio en de TV.
Zij huwde met Amadée, een rijkswachter, en het was in die tijd noodzakelijk dat je in de buurt van de plaats waar je werkte kwam wonen. Zo kwamen beiden in Aalst terecht en bouwden ze nadien op de toen zeer rustige Boudewijnlaan. Daar bleef ze wonen tot 3 jaar geleden. Zij hadden één dochter, hun oogappel, die steeds op de eerste plaats stond in hun leven.
Eens op pensioen hadden ze enorm veel tijd om hun hobby’s te beleven. Zij gingen regelmatig op reis en schoven heel graag aan bij een gezellige tafel in een restaurant. 
Ze werden ouder en zes jaar geleden stierf haar man die een grote leegte heeft nagelaten. Die put was moeilijk te vullen. Als je ouder wordt dan verwijl je heel graag in het verleden en dan kies je vooral de meeste gelukkige momenten uit.
Maar ze bleef moedig en kon nog enkele jaren zelfstandig blijven wonen in de voor haar vertrouwde omgeving.
Maar een zware val maakte een bruusk einde aan haar jarenlange wonen op de Boudewijnlaan. Na een verblijf in het ziekenhuis werd ze opgenomen in het verzorgingstehuis Ter Rozen in onze stad; Ze vond er nog drie jaar een tweede thuis.
Graag gedenken we Johanna in ons gebed!

 


 

Volgende pagina