Nieuws

 

 

 

 

Actueel

Foto's Vomsel 2018
klik hier

Nieuwsbrief Bisdom Gent
klik hier.

Activiteiten KVLV. klik hier

Activiteiten Okra. klik hier

Activiteiten Femma.
Klik hier

Nieuws

Heeft dit aardse leven verwisseld voor een leven dicht bij God.
Lillia Fioretti, wed. van dhr. Victor Van den Spiegel, Abbeelstraat  en ze verbleef enkele maanden in het WZC De Toekomst, Aalst
Zij leefde heel sterk verbonden met har familie maar ook met de geburen. Ze kende niet zo goed onze eigen taal, maar haar jovialiteit hielp haar om toch steeds haar plan te trekken.
Lillia en Victor leerden mekaar kennen in Frankrijk waar ze huwden in 1942. Enkele jaren nadien kwamen ze naar België en in 1958 bouwden ze hun huis in de Abbeelstraat.
Hun gezin telde één zoon en die onderlinge verbondenheid bleef steeds heel sterk. 
Het sterven van haar man liet een grote leegte na. Ze heeft het echt moeilijk gehad en die verbondenheid bleef ze bewaren, want gans haar leven heeft ze de trouwring van haar lieve man gedragen.
Ze schreef heel graag brieven en zo bleef ze verbonden met haar geliefden in Frankrijk.
Zij had ook één kleinzoon Alain die haar oogappel bleef en naar wie ze steeds luisterde als ze oud was geworden.
Ze was er fier op, dat ze er steeds vrij jong uit zag voor haar hoge leeftijd.
Thuis blijven op een leeftijd van 95 jaar werd steeds moeilijker en daarom besloot ze om naar verzorgingstehuis te gaan. Ook daar bleef ze die vriendelijke vrouw die steeds klaar stond om anderen te helpen en door haar vriendelijkheid leefde ze echt verbonden met de andere bewoners.
In geloof en biddend hebben we van haar afscheid genomen in onze kerk. Maar die verbondenheid zal blijven, want we koesteren aan haar nog veel leuke herinneringen.
Christelijke deelneming!

 

Werd door het doopsel kind van GodCamille Van Elsuwé, dochtertje van Nicolas en Kirsten De Gieter, Korte Vooruitzichtstraat 6 bus 4, Aalst.
De ouders hadden een heel mooi boekje samengesteld en omringd door vele familieleden en vrienden werd Camille opgenomen in  onze parochiegemeenschap.
Een blije proficiat aan de gelukkige ouders en hun familie.

 

Parochierestaurant
Het blijft de opdracht van een parochie om te groeien naar één grote familie. Dat bllijft een moeilijke opgave en daarom zoeken we naar kansen om dat te bevorderen.
Het jaarlijks parochierestaurant vormt één van die hoogtepunten. We komen eens op een andere manier samen dan in de kerk.
Rond een gezellige tafel laten we het eens goed smaken en kunnen we eens lekker eten. Dit gebeurt op zondag 30 september vanaf 11.30 u. in de Sint-Annazaal.
Je bent er verwacht en breng ook familieleden en vrienden mee.

 


Gedurende drie opeenvolgende donderdagen zijn we met een 32-tal zoekende gelovigen op tocht gegaan
onder leiding van de Emmanuelgemeenschap rond het thema “Op adem komen”.

De 1ste avond stond in het teken van het gebed.
Ons leven is als een bergtocht. We geraken soms buiten adem.
We kregen tips om onze problemen los te laten en bij de Heer te brengen.
Het gebed werd voorgesteld als een pikhouweel, een onontbeerlijk  instrument op elke bergtocht.

De 2de avond stond in het teken van de verbondenheid.
Verbonden zijn is naaste zijn, geschenk zijn voor elkaar.
- Op wie kan men rekenen?  -  Kunnen anderen op mij rekenen?
- Verzoenen: ook een belangrijke stap. Het is genade die we kunnen vragen; Hij zet altijd de
eerste stap met Zijn Barmhartige liefde.
De verbondenheid werd gevisualiseerd door een sterk touw dat bergklimmers verbindt.

De 3de avond stond in het teken van ‘delen’.
Delen is elkaar zegenen, iets goeds tot de ander zeggen.
Om op adem te komen hebben we een “Helper” gekregen, de H. Geest.
Die H. Geest zal ons leren hoe we blijvende vruchten kunnen dragen.
De H. Geest is het Licht dat ons doet stralen. Op elke bergtocht is een lamp onontbeerlijk.
De lamp was dan ook het symbool van die avond.
Op deze drie avonden werden we steeds geboeid door afwisselend kleine sketches, enthousiaste  sprekers, getuigenissen, filmpjes, zang en tenslotte ingetogen gebed.
Elke avond kregen we opdrachten mee voor elke dag, in het teken van die avond.
Deze bijeenkomsten leerden ons om dankbaar te zijn voor ons geloof.
Jezus zei: “Gij zijt het licht van de wereld”. Laten we dat dan ook uitstralen door de kracht
van de H. Geest.

Elke donderdagavond komen we verder samen van 20.00 u. tot 21.15 u. in de Sint-Annakerk.
                                                                                                             Gebedsgroep “Ster der Zee”
Hier volgen enkele getuigenissen van deelnemers:
**  Mijn naam is Martine.
Ik ben van de parochie Sint-Martinus in Erpe en ben actief als catechiste.
Het foldertje van de Emmanuelgemeenschap  “Op ADEM KOMEN”, wekte direct mijn aandacht gezien mijn (zoals van iedereen) drukke agenda, dacht ik, kan ik wel wat adem gebruiken.
En het werden 3 verrassende samenkomsten:
-  nieuwe mensen leren kennen en in gesprek gaan over geloof en gebed, ieder met zijn persoonlijk verhaal;
-  interessante sprekers die op een eigentijdse manier een beeld geven van wat Gods Adem voor ons wil en kan zijn;
-  de veel gebrachte getuigenissen deden me stilstaan bij mijn eigen christelijke visie en de vele tips zullen ongetwijfeld voor mij en de andere aanwezigen nog lang een bron zijn van inspiratie op onze weg.
Ik hou tenslotte in gedachten dat, in onze steeds veranderende wereld en gemeenschap, deze vorm van evangelisatie misschien wel de manier zou kunnen zijn om mensen terug tot elkaar te brengen in gebed, mededogen en geloof.
Ik hoop dat de boodschap vele mensen bereikt en ik zal alvast mijn best doen.
Ik richt mij tot de mensen van de Emmanuelgemeenschap: “Dank u”!
** Wat mij het meest geraakt heeft ? De bergtocht.
Wij willen, de meesten toch, de hoogste top bereiken. We geraken buiten adem, krijgen stress, onrust… Ik ben er blijven bij stilstaan! Want, zorgen, leven, vreugde en verdriet, loslaten… behoort tot ons leven.
We proberen er te zijn voor onze medemens! Liefhebben, met kleine stapjes tot Jezus gaan, stralen in de zon en delen met anderen, bidden, de H. Geest vragen om kracht te geven, met overtuiging barmhartige naaste medemens te zijn zodat er niemand in de kou blijft staan, vrede, vriendelijkheid, er zijn voor mekaar.
De drie avonden hebben mij veel bijgeleerd om elke dag iets te doen, om tijd te maken zodat we niet buiten adem geraken.                                                                                                                                                                                                                                             Mariette.Zij verliet haar geliefden om over te gaan naar een eeuwig leven dicht bij haar Schepper:

Yvette Aerts, wed. van Hendrik Willo, vroeger Boudewijnlaan
Vele jaren woonde ze met haar man in onze parochie. Hun gezin telde één zoon en daarvan heeft ze veel hulp en steun ontvangen.
In deze mooie lente heeft ze ons verlaten om bij haar man te gaan in het hiernamaals. Vandaaruit zal ze blijven waken over al haar geliefden.
Graag blijven we haar gedenken in ons hart en in ons gebed!

 

Vakantie

* doen wat je gaag doet
en toch niet leven ten koste van anderen.
* leren luisteren naar een andere mening
* mensen interssanter vinden dan afstanden
* zomaar een dienst bewijzen
* blootvoets lopen door het natte gras
* naar muziek luisteren en dansen vanuit jezelf
* vragen, praten en luisteren naar het dagelijkse leven
* de sierlijke vlucht van de meeuwen volgen
en met je voeten in 't water bengelen
* stil worden en bidden in de koelte van een romaanse kerk
* verloren dorpjes, een grasbloem en een vlinder ontdekken
* je als een blad laten dragen door echt water
* de adem van de aarde voelen
* een oud mens de kans geven
om te vertellen hoe het vroeger was
* het is ook de weg zoeken
naar het hart van andere mensen.

Chiromeisjes Gentiaan
Het hoogtepunt van een jaar chirowerking vormt steeds het bivak. Deze groep gaat op bivak naar Eeklo vanaf 22 mei.
Het worden dan stellig mooie dagen van verbondenheid en échte vriendschap.

 

Bestellen van een mis
Elke week komen we met een grote groep gelovigen samen in de kerk om er te bidden.
Tijdens elke viering bidden we speciaal voor onze overledenen.
We zijn hun als familie of als vrienden heel dankbaar tegenover hen.
Die dankbaarheid willen soms wel eens tonen door voor hen uitdrukkelijk te bidden.
Dit kun  je doen door voor hen eens uitdrukkelijk te bidden in een viering.
Missen kun je bestellen bij Priester Michel. Er liggen daarover briefjes in de kerk.

 

 

 

H.Vormsel 2019
Beste ouders,
Willen jullie samen met jullie kinderen groeien in het Christelijk geloof? Wil jouw kind bij Jezus en Zijn Kerk horen? Zijn jullie bereid om het komende jaar regelmatig naar onze samenkomsten te komen?
Hebben jullie JA geantwoord op alle vragen?
Dan zijn het Heilig Vormsel én de catechesewerking iets voor jullie!
Op zondag 19 mei 2019 wordt het vormselsacrament toegediend aan de 12-jarigen van onze Sint-Annaparochie. De kinderen die geboren zijn in 2007 of in het zesde leerjaar zitten, zij die catechese volgen in het basisonderwijs én diegenen die zich verbonden voelen met onze parochie, komen in aanmerking.
De kinderen ontvangen het H.Vormsel in de parochie waar ze wonen.
Wij komen samen in kleine groep (8 keer) en in grote groep (6 keer).

Vormselcatechese St.-Annaparochie, Aalst
Wanneer jullie je kind dit jaar willen laten vormen op onze parochie, dan vragen we jullie nu alvast, zeker voor 1 september, een voorlopige inschrijving per mail te doen naar
lieken@scarlet.be of michel.bekaert@proximus.be of 0468/297 177.
We hebben een eerste gezinsviering op zondag 23/9 om 11u. Een eerste kennismaking met elk van jullie.

Vormelingen
De gezinsviering van zondag 24 juni om 11.00 u. is tevens een dankviering voor al de kinderen die dit jaar werden gevormd. Die kinderen hebben heel wat toffe momenten beleefd en daarom willen we even nadenken en vertellen.
Na deze viering hebben we een receptie. Dan kunnen we ook de toffe foto’s bekijken die genomen werden tijdens de voorbije Vormselviering.
Iedere vormeling samen met hun ouders, peter en meter zijn er verwacht.

De verkenners hebben dit jaar een buitenlands kamp dat hen naar Roemenië voert.
Het gaat door van 12 tot en met 25 juli;
De kapoenen en de welpen hebben hun zomerkamp in Brugge en dit begint op 30 juli.
We wensen hen een deugddoend kamp vol spetterende activiteiten en sterke vriendschappen…

 

Bedevaart Okra naar Kortrijk


Een goede traditie moet behouden blijven.
Tijdens elke meimaand organiseert Okra Sint-Anna een bedevaartsreis. Dit jaar bracht de autocar ons naar Kortrijk in de kerk waar Broeder Isidoor wordt vereerd.
Het Okra-koor verzorgde met mooie gezangen deze viering.
De genomen beelden geven ons iets weer van de gezellige sfeer in dit genadeoord en de gedane daguitstap!.


Kerkraad
Het blijft noodzakelijk dat we met de kerkraad regelmatig samenkomen om alle zaken grondig op te volgen.
We doen dat op woensdag 13 juni om 20.00 u. in de pastorie.
Nu buigen we ons over de begrotingswijziging van dit jaar.
Er staan ook nog wel enkele kleinere zaken op het programma.


Parochieploeg
Met deze kleine groep trekken we naar de zee op woensdag 6 juni om een ganse dag een planning op te maken voor het komende werkjaar.
Steeds moeten we blijven zoeken naar vernieuwing in onze parochie in deze snel veranderende wereld.

 

Grandioze en smakelijke barbecue van de scoutsOp zaterdagavond 12 mei hebben de scouts van Sint-Joris honderden hongerigen verwelkomd in een reuzetent achter de Sint-Annazaal. Jong en oud hebben er lekker kunnen eten en er was drank in overvloed. De bediening verliep heel vlot en iedereen ging, laat op de avond, heel tevreden terug naar huis.
Een dikke proficiat aan onze scouts!


Afwezig

Michel Bekaert is afwezig van maandag 28 mei tot en met 1 juni.

Eerste communieviering “Delen doet wonderen!”

 4 Kinderen deden hun eerste communie op zondag 6 mei. Het waren Alyssa Degrieck, Ronaldo Metaj, Emily Paplejaj en Alison Bernard.
Dit kleine groepje deed het zeer goed en ze werden geholpen en gesteund door enkele vormelingen van dit jaar.
De foto’s geven een beeld van deze fijne viering. De prachtige bloemen waren het kunstige werken van Betty Van Geem.
We wensen deze eerste communicantjes, hun leerkrachten, hun ouders en grootouders.
van  harte proficiat,

Parochieploeg
Met deze kleine groep trekken we naar de zee op woensdag 6 juni om een ganse dag een planning op te maken voor het komende jaar.
Steeds moeten we blijven zoeken naar vernieuwing in onze parochie in deze snel veranderende wereld.

Op adem komen
Gezellig, verrijkend, deugddoend,
omdat iedereen wel wat zuurstof kan gebruiken in het leven.
Kennis maken met nieuwe mensen, luisteren naar interessante sprekers,
open staan voor geloofsgetuigenis,
in  gesprek gaan met elkaar,
concrete tips om op adem te komen.

Op drie donderdagavonden van 20.00 tot 21.45 u.
op 17, 24 en 31 mei 2018
Sint-Annakerk, hoek Roklijf_- Boudewijnlaan, Aalst
Inschrijven (15 €) voor 12 mei
Francine 053/21 55 65
Christophe:0479/70 82 70
Lievegalle58@hotmail.com
Organisatie: gebedsgroep Maria, Ster der Zee, ism. Gemeenschap Emmanuel.

Groepsfoto vormelingen 2018

Vormselviering “Goede vaart!”
25 kinderen, hun ouders en catechisten vierden feest op zondag 29 april in onze kerk.
In een bomvolle kerk hebben deze kinderen beloofd om christelijk te blijven leven. Het blijft een uitdaging en de wil is er wel, maar het wordt zeer moeilijk in deze tijd. En toch blijven we er in geloven en daarom zetten de catechisten zich in om hen daarin te helpen en te begeleiden.
We wensen deze vormelingen van harte proficiat, ook hun ouders en grootouders.

Enkele vormelingen schreven een brief naar God:

** Lieve Jezus,
Als mijn vader wil ik je graag volgen in mijn leven. En ik ben bereid om altijd goede dingen te doen voor jou. En ik wil me helemaal inzetten voor jou, om verhalen over jou te vertellen. Ik vind het ook leuk dat ik meer over jou heb geleerd in de catechese. En ik zou nog verhalen over jou willen horen.
Renz

** Beste Jezus,
Ik wil je graag eens ontmoeten, want ik heb al veel over jou gehoord, maar ik weet niet alles over jou. Als je nu bestond, dan zou je mijn vriend geweest zijn en ik zou je dolgraag volgen. Ik vond de catechese heel leuk en zo leerde ik nieuwe mensen kennen.
Julot

** Goede man Jezus,
Ik wil je volgen.
Ik ben bereid om mijn liefde te delen.
Ik wil net als jou zijn. Ik kom graag naar de catechese. Ik heb je goed leren kenen. Je bent een goed voorbeeld voor de mens.
Manu

We hebben een dankviering voor de vormelingen en hun ouders op zondag 24 juni om 11.00 uur de kerk.
Daarna volgt er een receptie.

Volgend jaar hebben we het H.Vormsel op zondag 19 mei 2019 om 11.00 u.

Op adem komen
Gezellig, verrijkend, deugddoend,
omdat iedereen wel wat zuurstof kan gebruiken in het leven.
Kennis maken met nieuwe mensen, luisteren naar interessante sprekers,
open staan voor geloofsgetuigenis,
in  gesprek gaan met elkaar,
concrete tips om op adem te komen.

Op drie donderdagavonden van 20.00 tot 21.45 u.
op 17, 24 en 31 mei 2018
Sint-Annakerk, hoek Roklijf_- Boudewijnlaan, Aalst
Inschrijven (15 €) voor 12 mei
Francine 053/21 55 65
Christophe:0479/70 82 70
Lievegalle58@hotmail.com
Organisatie: gebedsgroep Maria, Ster der Zee, ism. Gemeenschap Emmanuel.Leven nu verder in Gods nabijheid in het hiernamaals:

Monique Heynderickx, wed. van Jozef Witzoreck,
Zij zag het levenslicht te Aalst op 2 nov. 1926 en is overleden in het OLV ziekenhuis op 16 april, gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.
Zij werd de lieve moeder van 4 kinderen en van 4 kleinkinderen. Zij vierde met gans de familie haar gouden huwelijksjubileum.
Vele jaren gaf zij met toewijding en met enthousiasme les in de lagere school.
Het sterven van har lieve man in 2011 heeft haar pijn gedaan. Nu woonde ze alleen in haar vertrouwde huis in de Welvaartstraat.
Haar gezondheid ging fel achteruit. Haar ogen en het zien verminderde en het stappen ging moeilijk. Daarom kon zij niet meer alleen wonen en werd ze opgenomen in het Rust- en Verzorgingstehuis Priëelshof te Oordegem, waar ze nog 4 jaar kon verblijven. Zij bleef uiterst dankbaar voor elk bezoek dat ze ontving.
In haar diep en sereen geloof putte ze elke dag de kracht om hoopvol cn dankbaar verder te leven.
Wij blijven haar graag gedenken in ons gebed!

 

Topdag vormelingen te Oostakker op 21 april

De vormelingen hebben met volle teugen mogen genieten van die zonovergoten dag op zaterdag 21 april in het domein naast de basiliek van Oostakker.
Het werd een aaneenschakeling van catechese, zang, spelen en vieren.
Ere-Vicaris Luc De Geest gaf hen een boeiende rondleiding in het bedevaart domein en in de basiliek.
Daarna deden de kinderen een kaarsje branden in de grot. De dag werd afgesloten met een boeteviering.
Uiterst tevreden ging iedereen moe naar huis!

We hebben een dankviering van de vormelingen op zondag 24 juni om 11.00 uur de kerk. Daarna volgt er een receptie.

 

Okra
Voor een ganse dag, op woensdag 16 mei, gaan we op bedevaart naar Kortrijk.
In de meimaand gaan we met velen op bedevaart
Het wordt een aangename reis.

 

Op adem komen
Gezellig, verrijkend, deugddoend,
omdat iedereen wel wat zuurstof kan gebruiken in het leven.
Kennis maken met nieuwe mensen, luisteren naar interessante sprekers,
open staan voor geloofsgetuigenis,
in  gesprek gaan met elkaar,
concrete tips om op adem te komen.

Op drie donderdagavonden van 20.00 tot 21.45 u.
op 17, 24 en 31 mei 2018
Sint-Annakerk, hoek Roklijf_- Boudewijnlaan, Aalst
Inschrijven (15 €) voor 12 mei
Francine 053/21 55 65
Christophe:0479/70 82 70
Lievegalle58@hotmail.com
Organisatie: gebedsgroep Maria, Ster der Zee, ism. Gemeenschap Emmanuel.Leven nu verder in Gods nabijheid in het hiernamaals:

Gilbert Van Impe, echtg. van mevr. Cecile Ponnet, Gentsesteenweg 183, Aalst
Hij werd geboren op 10 januari 1919, juist na de eerste wereldoorlog, en is overleden op Paaszaterdag 31 maart nadat hij iedereen in zijn kamer een “Zalige Pasen” had gewenst.
Hij was de toffe vader van twee kinderen, de grootvader van drie kleinkinderen en de overgrootvader van zes achterkleinkinderen, zijn oogappels  Vele jaren gaf hij boeiend les in de VTI in onze stad.

Een getuigenis van de kleindochter Jamine
Liefste opa
Als ik mijn ogen sluit…
Zie ik je zitten in je zetel: met je krant, een kruiswoordraadsel of –mijn favoriet- met Ilke en Kobe op je schoot, terwijl je een verhaal leest.
Ik zie je onkruid wieden in je tuin, vanuit een oude tuinstoel en hoor je zeggen als we weggaan: “Neem nog een bloemeke mee!”
Ik zie je staan met je fototoestel in de aanslag, om elk familiemoment te kunnen vastleggen. We werden soms wat ongeduldig als we te lang moesten stilstaan, maar het resultaat, je tientallen fotoboeken, zullen we nu, meer dan ooit, koesteren.
Ik zie je zitten in de Santos Palace, met een wafel zonder suiker en in je favoriete zetel in het appartement aan zee, waar je alles goed kon overschouwen. Koksijde was je tweede thuis, ik kan het me niet voorstellen je daar nooit meer te zien…
Ik hoor je zeggen hoe blij je was dat we allemaal ons eigen stekje hebben. Je zat steeds in met ons, wou dat we het goed hadden en luisterde altijd geïnteresseerd. Je was een echte familieman, die altijd klaar stond om mee op pad te gaan, die kon lachen met de achterkleinkinderen, voor wie niets te veel was.
Ik zie je de laatste weken vechten tegen de virussen en bacteriën in je lichaam. Je wil was zo sterk, maar je lichaam moe…
Ik zie en hoor je enkel nog met mijn ogen dicht, hoe onwerkelijk is dat…
Lieve opa, het voelt alsof er een stukje van mij ontbreekt, alsof de wereld even stil staat en dit niet echt gebeurt. Je bent een fantastische opa en ik ga je missen….

Celeste De Pelsmaeker, echtg. van dhr. Marcel Verhast, Kleine Hoezekouter 20, Aalst
Zij kwam in onze wereld te Denderhoutem op 28 september 1931 en is overleden in het verzorgingstehuis te Burst op 01/04/2018. Zij had geen kinderen en haar man verblijft ook in deze instelling.

Frida Le Compte, wed. van Jozef Verhulst, vroeger Spaarzaamheidstraat
Zij zag het levenslicht te Aalst 8 september 1929, zij werd de moeder van 2 kinderen, de grootmoeder van 2 kleinkinderen en de overgrootmoeder van 3 achterkleinkinderen.
Op 7 april heeft zij haar geliefden verlaten.
Zij beleefde een rampenjaar in 1986: haar broer stierf op 57-jarige leeftijd en haar goede man Jozef stierf amper 59 jaar. Haar kinderen waren toen reeds gehuwd en nu woonde ze alleen in haar vertrouwde huis.
Maar ze bleef heel kranig. Ze bleef zich parochiaal inzetten, vooral in Okra en andere organisaties.
Zij ging heel graag op reis en van elke trip maakte ze een uitgebreid verslag met veel foto’s.
Haar gezondheid bleef goed, maar in 2000 werd ze ziek en zelfstandig wonen werd moeilijker. Dan verbleef ze verschillende jaren op een appartement in de Raffelgemstraat.
Een ziekte verhinderde haar om verder alleen te wonen en ze werd opgenomen in het Rust- en Verzorgingstehuis te Herdersem, waar ze zich heel vlug thuis voelde en actief was in de vele activiteiten die er plaats vonden. Ze maakte elke dag nog een grote wandeling rond het rusthuis. 
Op Paaszondag verbleef ze nog een ganse dag in de grote familie en ’s avonds als afscheid zegde ze: “We hebben een schone dag gehad”. Enkele dagen later is ze vredig ingeslapen. .
Wij blijven hen gedenken in een dankbaar gebed!

 

We hebben een dankviering van de vormelingen op zondag 24 juni om 11.00 uur de kerk. Daarna volgt er een receptie.

 

Feestelijke Paasviering OkraDe grote zaal van St-Anna liep op donderdag 12 april vol ter gelegenheid van het jaarlijkse Paasfeest. De eucharistieviering werd voorgegaan door de proost en werd opgeluisterd door het Okra-koor o.l.v. van Hugo Piron.
Daarna volgde een lekker feestmaal en het werd gesmaakt door de 130 deelnemers. De foto’s vertellen ons duidelijk dat ze er met volle teugen hebben van genoten!

 

Steun een project van studenten…
IngenieuxSud is een project georganiseerd door onze universiteit en verschillende partneruniversiteiten. Het principe is dat studenten van de UCL samenwerken met studenten uit de partneruniversiteiten om een concrete problematiek aan te pakken. Wij zijn vier belgische studenten die gaan samenwerken met vier studenten van de universiteit van Abomey-Calavi in Benin. 
Ons project richt zich op het efficiënter en duurzamer maken van een productiecentrum voor ananassap. 

Onze lokale partner: CREJADD is een netwerk in Benin dat verschillende agronomische centra heeft waar mensen kunnen worden tewerkgesteld en opgeleid. 

CREJADD heeft een nieuw centrum geopend in Dogbo, een dorpje in het zuid-oosten van Benin waar onder andere vruchtensap wordt gemaakt. 
Om sap langer te bewaren moet men hem koken, pasteuriseren en flessen steriliseren. Dit gebeurt nu met brandhout, op grote schaal. Dat heeft nefaste gevolgen: werkers en omwonenden ademen die rook dag en nacht in, ontbossing, hout dat duurder wordt door die ontbossing, de smaak van de sap wordt aangetast,… 
Bovendien gaat er gedurende het huidige proces heel wat warmte verloren. 
Ons project bestaat er dus uit een efficiënte warmtebron te voorzien op basis van zonnepanelen en een isolatiesysteem te bedenken met gerecycleerd materiaal. 

We streven ernaar dat ons systeem weider verspreid zal worden eenmaal het zijn efficiëntie heeft bewezen. Daarvoor moet onze machine makkelijk te onderhouden zijn en bestaan uit elementen die men ter plekke kan kopen/vinden. Dat tweede luikje, de verspreiding, zal voornamelijk door de studenten van daar getrokken worden. 

Om deze oplossing te ontwerpen, zullen wij academische ondersteuning krijgen van onze respectieve universiteiten. De belgische studenten zullen eveneens een testversie maken. We staan reeds in contact met de mensen van CREJADD zodat we zeker zijn dat we exact aan de vraag voldoen. 
Samen met de studenten van Abomey-Calavi zijn we momenteel bezig aan het ontwerp van een prototype. 

Margo Hauwaert zal dit project komen uitleggen in de viering op zondag 13 mei. We doen dan ook een omhaling ten voordele van dit werk.

 Belotting en brochtettenavond

Zoals de traditie het wil, organiseert Scouts Sint-Joris op vrijdag 11 mei zijn jaarlijkse belotting en opening van de zware – bieren – tent.  De belotting zal van start gaan om 19.30u.

Zaterdag 12 mei is het onze brochettenavond vergezeld met live achtergrondmuziek. Wij verwachten U vanaf 18.00u in de tent achter de Sint-Annazaal (9300 Aalst, Roklijf)
Lekker eten, Zware bieren en ambiance verzekerd! Dit alles aan democratische prijzen!

De opbrengst gaat integraal naar de aankoop van sportmateriaal, sjorhout, activiteiten tijdens de zomerkampen en de verdere vernieuwingen van onze lokalen (rek voor sjorhout, aankoop & plaatsing deuren en herinrichting van het materiaalhok).

Wij hopen jullie massaal te mogen verwelkomen!  Breng dus familie, buren en vrienden mee! 

Kaarten zijn te verkrijgen bij de leiding.

Op adem komen
Gezellig, verrijkend, deugddoend,
omdat iedereen wel wat zuurstof kan gebruiken in het leven.
Kennis maken met nieuwe mensen, luisteren naar interessante sprekers,
open staan voor geloofsgetuigenis,
in  gesprek gaan met elkaar,
concrete tips om op adem te komen.

Op drie donderdagavonden van 20.00 tot 21.45 u.
17, 24 en 31 mei 2018
Sint-Annakerk, hoek Roklijf_- Boudewijnlaan, Aalst
Inschrijven (15 €) voor 12 mei
Francine 053/21 55 65
Christophe:0479/70 82 70
Lievegalle58@hotmail.com
Organisatie: gebedsgroep Maria, Ster der Zee, ism. Gemeenschap Emmanuel.Lindyhop: actie verzekerd, maar is dansen ooit anders?
Waar moet je wanneer zijn? Jeugdhuis Terlinden, Raffelgemstraat 8, 9300 Aalst; 18 en 25 april en 2 mei, telkens van 20u tot 22u.
Prijs voor de 3 avonden 25€, voor Femmaleden 20€.
Info en inschrijven bij Martine Eland; martine.eland@gmail.com; 0486/526760

Op de koffie in Zaaltje De Weeg, Roklijf, 9300 Aalst op maandag 7 mei van 14u tot 16u.
Info en inschrijven bij Anne Van Daele, annevandaele@hotmail.com; 053/779030.
Femmaleden betalen 8€, niet-leden 12€.

Daguitstap met de bus naar Onze-Lieve-Vrouw-Waver en Mechelen op dinsdag 29 mei 2018. Vertrek om 8u aan de Sint-Anna-zaal, Roklijf, 9300 Aalst.
Info en inschrijven bij Anne Van Daele, annevandaele@hotmail.com; 053/779030.
Leden en hun partner betalen 58€ pp, niet-leden 65€ pp.

Fiets jij deze zomer ook mee?
Wanneer?          Telkens op woensdag : 30/05, 20/06, 18/07 en 08/08/2018 om 19.30u stipt.
Waar?               Vertrek en aankomst aan de parking van de Sint-Annakerk, Roklijf, 9300 Aalst.
Niet vergeten! Een fiets die volledig in orde staat, regenkledij (je weet maar nooit - bij hevig regenweer blijven we thuis), wat geld voor een drankje onderweg.

Informatie :      
bij Bernadette Guillemyn, bernadetteguillemyn@skynet.be, 053/705337, 0479/970995 of op http://www.femma.be/nl/groep/aalst-sint-anna.

Alle info over onze activiteiten vind je ook op http://www.femma.be/nl/groep/aalst-sint-anna 

 

De eerste communie
Er zijn in onze parochie maar heel weinig kinderen die hun eerste communie doen. Nochtans mogen we niet te vlug afstappen van de hoogtepunten in ons christen-zijn. Te gemakkelijk stappen we er over en pas nadien merken we dat het toch heel belangrijk was.
Sommige ouders laten hun kinderen niet meer dopen en pas rond 7 jaar merken ze dat het toch belangrijk is om het kind te laten dopen. Bij de gelegenheid van de eerste communie worden dan die kinderen gedoopt.
We wensen de kinderen die hun eerste communie doen op zondag 6 mei om 11.00 uur de kerk van harte proficiat.
 Die proficiat geldt ook voor hun ouders, de peters en meters, hun grootouders, familie en vrienden. 
49 Jaar KINDERCARNAVAL !!!
Het absolute hoogtepunt van de jaarlijkse carnavalsbeleving in de Aalsterse Sint-Annawijk was dit jaar aan zijn 48ste editie toe.

Fier en gelukkig ontvangen reeds meerdere generaties Jefkes ieder jaar opnieuw zowat 500 kinderen samen met hun ouders, bomma’s en bompa’s of grootouders aan de Sint-Annazaal. De Jefkes zijn uw gastheer voor een bonte en kleurrijke carnavalsparade met alles er op en er aan.

Maar mooi en verantwoord speelgoed aankopen kost vandaag, nog meer dan vroeger, ‘stukken van mensen’ en geloof ons, zonder jullie onvoorwaardelijke steun raakt de ‘Jefkes hoorn des overvloeds’ uitgeput.
Om deze waardevolle initiatieven veilig te stellen voor de toekomst doen de Jefkes nog maar eens een beroep op de gulle inwoners van de Sint-Annawijk en op alle sympathisanten van het kindercarnaval.
Wij spreken af in de Sint-Annakring.
Iedereen is er van harte welkom op:

HET JEFKES EETFESTIJN 28 april 2018 vanaf 11u45 tot 14u30 en van 17u30 tot 21u00
JEFKES STUIF-IN ( De Kring ), Zondag 29 april 2018 doorlopend vanaf 10uur
De Jefkes van Sint-Anna 2018
Patrick Simoens - Etienne Viersé - Hugo Van Haudt, Gary De Swaef - René Tas - Tim Backaert
Antoine Van der Heyden - Fréderique Baele, Guy Ghesquière - Patrick Janssens - Jochen De Swaef
Jean-Paul De Norre - Etienne Baeyens, Kurt Van Kerckhove - Erwin De Leeuw - Pascal Solemé

We danken: alle onmisbare gezins- en familieleden, en dito-medewerkers voor hun spontane inzet en de vele helpende handen tijdens het jaarlijks Jefkesbal.

 


Parochiefeest
Met de organisatoren komen we samen op dinsdag 24 april in een lokaal achter de kring.

 

Leven nu verder in Gods nabijheid in het hiernamaals:

Roger Houtman, wed. van Marie-Louise Eeckhaut, Cesar Haeltermanstraat 79.
Hij werd geboren te Welle op 24 juni 1927 en is thuis overleden, gesterkt door de ziekenzalving.
Hij bleef een zachte en lieve echtgenoot voor zijn goede vrouw die te vroeg is gestorven. Hij werd  vader van twee kinderen, de grootvader van 2 kleinkinderen en de toffe overgrootvader van 3 achterkleinkinderen.
Vele jaren werkte hij in de belastingen, maar hij hield vooral van atletiek en dat gaf hem de nodige krachten om steeds fit te blijven.
Afscheid nemen doet enorm veel pijn, maar afscheid nemen is ook dankbaar zijn, dankbaar voor de mooie tijd die we samen hebben gehad.
Want niet iedereen heeft het geluk om zijn vader/grootvader of overgrootvader 90 jaar te mogen zien worden.
Die 90ste verjaardag hebben we deze zomer dan ook nog uitgebreid gevierd met familie, vrienden en kennissen, zoals jij het gewenst had.
Van dan af zagen we jou achteruit gaan, maand na maand, week na week, maar opgeven stond niet in jouw woordenboek.

André Vande Velde,  89 j., Cesar Haeltermanstraat 77, echtg. van Denise Van de Velde
Hij zag het levenslicht te Wetteren op 8 november 1928 en zijn huwelijk schonk hem
5 kinderen. Hij werd de grootvader van 12 kleinkinderen en overgrootvader van 3 achterkleinkinderen. Hij stierf in de OLV op 21 maart.
Hij kende pijnlijke dagen in zijn lange leven: het plots sterven van een zoon en een dochter die zwaar ziek werd.
Vele jaren gaf hij boeiend les in de VTI en in de KAHO te Gent, maar hij koesterde, onder impuls van zijn dynamische echtgenote Denise,  heel veel aandacht aan kunst: muziek, beeldhouwkunst, schilderen en poëzie.
Hij vertoefde heel graag tussen de mensen, zelfs tot enkele dagen voor zijn sterven.
Hij bleef een bewuste gelovige, elke zondag kwam hij God danken in de kerk en vragen om hulp en sterkte.
Wij blijven hen gedenken in een dankbaar gebed!


Omhaling parochiekas
Op elke hoogdag doen we in de kerk een omhaling voor de eigen noden van onze parochie.
Op Pasen bracht de omhaling € 425,26 op.
Voor die mildheid van harte dank!

 

We wensen onze vormelingen, hun ouders, peters en meters wensen we van harte proficiat!
Het is voor deze grote groep van vormelingen de mooiste dag uit hun kind-zijn. Dit feestelijk gebeuren zullen ze nooit meer vergeten.
Als je één van deze vormelingen kent, stuur hen dan zeker een kaartje met een dikke proficiat.
Een oprechte dank aan alle catechisten en begeleiders. Ze hebben er hard aan gewerkt om deze kinderen degelijk voor te bereiden op deze mooie dag!..

= Woensdag 25 april van 18.00 tot 19.45 u. in onze kerk: passen en meenemen van het Jezuskleed en Vormselrepetitie.
= Vrijdag 27 april van 17.00 tot 18.00u. hebben we een repetitie in onze kerk.

* De Vormselviering hebben we op zondag 29 april om 11.00 uur de kerk.

* De eerste communie hebben we op zondag 6 mei om 11.00 uur de kerk.

 

* Samen met de eerste communicanten vieren we eucharistie op zondag 6 mei om 11.00 u. de kerk.

* We hebben een dankviering op zondag 24 juni om 11.00 uur de kerk. Daarna volgt er een receptie.

 

De eerste communie
Er zijn in onze parochie maar heel weinig kinderen die hun eerste communie doen. Nochtans mogen we niet te vlug afstappen van de hoogtepunten in ons christen-zijn. Te gemakkelijk stappen we er over en pas nadien merken we dat het toch heel belangrijk was.
Sommige ouders laten hun kinderen niet meer dopen en pas rond 7 jaar merken ze dat het toch belangrijk is om het kind te laten dopen. Bij de gelegenheid van de eerste communie worden dan die kinderen gedoopt.
We wensen de kinderen die hun eerste communie doen op zondag 6 mei om 11.00 uur de kerk van harte proficiat. 
Die proficiat geldt ook voor hun ouders, de peters en meters, hun grootouders, familie en vrienden. 

 

Unieke Paasvieringen


Pasen blijft het hoogtepunt van de liturgie in elke parochie. De drie dagen hebben een rijke inhoud en vormen het fundament van ons geloven.
Dit hebben we heel tof gevierd met sprekende symbolen, diepe woorden en fijne symbolen.
De foto boven geeft een beeld van de versiering van het aanbiddingsaltaar op de avond van Witte Donderdag. Dan hebben we samen de instelling van de eucharistie gevierd en hebben we ook hulde gebracht aan de Heer in de H. Hostie.


Op Goede Vrijdag deden we de kruisweg. Het waren sprekende teksten die ons deden nadenken over actuele gebeurtenissen. Nadien volgde een bloemenhulde bij het beeld van de gekruisigde Christus, gebeeldhouwd door de priester Valerie Stuyver, een prachtig kunstwerk in onze kerk.

Het podium en rond het altaar was alles heel fijn versierd op die grote hoogdag van Pasen.


Met velen waren we op Pasen om de Verrijzenis van de Heer te vieren en die viering werd opgeluisterd door het stemmige en versterkte koor van Gijzegem, o.l.v. André.
Met een tweevoudig warm applaus hebben we hen uitbundig bedankt op het einde van de viering.


Na de Paaswake zorgde de parochieploeg voor een gezellige receptie. Een unieke kans om mekaar een zalige Pasen te wensen.
Graag danken we allen die vlot hebben meegewerkt om dit gebeuren te doen slagen in onze parochie. Wij danken de vele misdienaars, de zangers, de orgelist, zij die zorgden voor de vele mooie teksten, de bloemenversierders, enz..
Het was tof en fijn om in de Paasvieringen in de Sint-Annakerk te vertoeven!

 

 


WERDEN BEGRAVEN:
Lea Ponnet, wed. van dhr. Pierre Van Den Bremt, Kwalestraat 122, 9320 Nieuwerkerken.
Zij kwam in onze wereld te Borsbeke op 29 nov. 1935 en is overleden in het ASZ Campus Aalst op 18 maart 2018.
Haar diepste verlangen was dat ze eens moeder zou worden, maar dat is verschillende keren mislukt. En dat bleef op haar wegen.
Gelukkig had ze een goede man en ze is er meer dan 50 jaar mee gehuwd geweest in goede en kwade dagen. Dat heeft haar steeds gelukkig gemaakt.
Samen hebben ze mogen genieten van verre groepsreizen. Ze heeft heel wat mooie plekken bewonderd en ze heeft mogen genieten van heel prachtige kathedralen en kastelen verspreid over gans Europa. Die vriendenkring bleef haar dierbaar.
Het sterven van haar man heeft haar getekend, maar ze bleef niet jammeren. Steeds bleef ze actief en kon ze zelfs op hogere leeftijd haar plan trekken en zich beredderen.
In haar diep geloof vond ze de kracht om het moeilijke in haar leven te aanvaarden en het te verwerken. 18 keer is ze naar Lourdes geweest, de plaats waar de wereld de hemel raakt. Aan onze hemelse Moeder en aan Bernadette vroeg ze de kracht om steeds gelukkig en blij te leven.
Haar liefde ging vooral naar haar meterkind, met wie ze steeds een innige band onderhield.
Haar einde heeft ze voelen aankomen. Bij haar opname in het hospitaal wis ze dat ze weldra zou sterven en zo is het ook gebeurd.
Wij blijven haar gedenken in een dankbaar gebed!

** Zondag 15 april Lenteontbijt de weeg van 8.30 tot 11u
** Maandag 16 april Kookles: Asperges anders  de weeg van 19 tot 22u
Iedereen welkom ook mensen met een kansenpas.

 

Een Paaswens

“Vrees niet”
De boodschapper aan het graf zegt: “Vreest niet. Ik weet dat gij Jezus de gekruisigde zoekt. Hij is niet hier. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van de doden, en nu gaat Hij u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Dat had ik u te zeggen.”
Wanneer de evangelisten 40 jaar later hun blijde boodschap schrijven is Jeruzalem al verwoest. Galilea dat voorheen schimpend het Galilea van de heidenen genoemd werd, is nu het centrum geworden van het rabbijnse jodendom, een jodendom met vele strekkingen en gezichten.
Het jonge christendom was een van die gezichten aan het worden. Weg van het machtscentrum Jeruzalem. Vergeet Jeruzalem en zijn tempel waar meer gesjacherd wordt dan gebeden en gaat naar een plaats waar geleefd wordt.
In Jeruzalem worden profeten gedood, in Galilea wordt geleefd.

 

Aftrekbare giften voor Broederlijk Delen:
Je kan storten op rek. BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen,  Brussel. Steeds de parochie vermelden! Stortingsformulieren kun je vinden in de kerk.
Giften kun je ook afgeven aan je pastoor.
Voor giften vanaf 40 Euro ontvang je nadien een attest en daarmee doe je veel profijt, want dit bedrag mag je dan aftrekken van je belastbaar inkomen!
Doe het eens... en zo verplicht je de staat om aan ontwikkelingshulp te doen!

Broederlijk Delen
De eerste omhaling van Broederlijk Delen bracht € 380 op.
De tweede omhaling van Broederlijk Delen bracht € 435 op.
Een prachtig resultaat en merkelijk meer dan vorig jaar!
Het solidariteitsontbijt bracht € 371,42. Heel knap en tof!


 

Kruisoplegging
De weg die de vormelingen volgen naar hu  H.Vormsel  loopt over enkele hoogtepunten.
Vorig jaar vierden we de naamopgave als eerste hoogtepunt.
Op zondag 11 maart volgde dan het twee hoogtepunt. Alle vormelingen beleefden dan de kruisoplegging, het tweede hoogtepunt naar hun H.Vormsel.
Alle vormelingen, hun ouders, hun familie en alle catechisten wensen we van harte proficiat!

= Met de ouders van alle vormelingen komen we samen op dinsdag 17 april om 20.00 u.  in de “Weeg” een lokaal achter de Kring. Daar worden heel wat praktische inlichtingen gegeven in verband met het H.Vormsel.
= Zaterdag 21 april van 9.00 tot 17.00 u. Topdag in Oostakker in er rond de basiliek.
= Woensdag 25 april van 18.00 tot 19.45 u. in onze kerk: passen en meenemen van het Jezuskleed en Vormselrepetitie.
= Vrijdag 27 april van 17.00 tot 18.00u. hebben we een repetitie in onze kerk.

* De Vormselviering hebben we op zondag 29 april om 11.00 uur de kerk.
We hebben een dankviering op zondag 24 juni  om 11.00 uur de kerk.
Daarna volgt er een receptie.
* De eerste communie hebben we opzondag 6 mei om 11.00 uur de kerk.

 

 


Op donderdag 12 april vieren we het Paasfeest in Okra. We komen samen in de Sint-Annazaal om 11.00 u. en samen vieren we dan eucharistie. Deze wordt opgeluisterd door het Okra-koor.

Parochieploeg
Wij vergaderen met de parochieploeg op dinsdag 3april om 19.00 u.

Kerkfabriek
Met de kerkraad vergaderen we op woensdag 18 april om 20.00 u. in de pastorie om de lopende zaken te bespreken.

Parochiefeest
Met de organisatoren komen we samen op dinsdag 24 april in een lokaal achter de kring.

 

 


Werd opgenomen in Gods nabijheid:
Simon Hanssens, Burchtstraat 1 2
Hij werd geboren op 16 april 1936 en is plots thuis overleden.
Vele jaren verbleef Simon in Brussel, waar hij een bedrijf runde van metaalbewerking. Miljoenen rondellen heeft hij gemaakt…
Hij kon royaal leven en dat deed hij heel graag.
Daarna kwam hij naar Aalst wonen, voor hem een kleine stad, maar hij vertoefde hier heel graag.
Wat hij van Brussel meebracht was zijn liefde voor Anderlecht, zijn geliefde voetbalclub die hij steeds trouw is gebleven.
Hij omringde zich met enkele trouwe vrienden en met deze heeft hij ook zijn 80e verjaardag gevierd.
Heel onverwachts heeft hij ons verlaten om over te gaan naar een eeuwig leven dicht bij zijn Schepper.
Graag blijven we hem dankbaar gedenken in ons gebed!

 

 

Werden door het doopsel opgenomen in onze parochiegemeenschap:= Frauke Van Unchem, dochtertje van Yves en Kim Wyckhyse, Kreupelveldstraat, Aalst.
Frauke zal weldra met velen uit haar klas haar eerste communie doen. Ze was nog niet gedoopt en daarom verlangde ze er naar om dat eerste sacrament te ontvangen. Ze wist al heel veel over het doopsel.
De familie hield er aan om getuige te zijn van het doopsel.
Een lieve proficiat aan de dopelingen en hun familie!

 


EEN GEBORGEN PAASWENS…

“ En toen begrepen ze dat het de Heer was die uit de dood is opgestaan.”

Pasen is geloven dat Jezus die de dood overwon, en thans leeft in de liefde van de Vader en in ons die op Hem vertrouwen.

Pasen is ons steeds wagen aan een nieuw begin al voelen we ons teleurgesteld in ons herhaaldelijk falen .

Pasen is volhardend de lasten helpen dragen van wie alles te zwaar wordt, al valt ons dit erg moeilijk.

Pasen is opkomen voor gerechtigheid en vastberaden werken aan een wereld zoals God die droomt,
al lijken onze inspanningen vaak vergeefs.

Pasen is er overtuigd van zijn dat voorbij het sterven ons een onbegrensd geluk, een blijvende vrede wordt gegeven.

De vieringen en diensten van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake zelf en het Hoogfeest van Pasen.

De Witte Donderdag: deze eucharistieviering kan uitgroeien tot een echte religieuze familiereünie. Hier mag sprake zijn van geborgenheid. Op Witte Donderdag is dat geen ijdele term. Het is voor gelovigen een definitief “thuis” komen, een opgenomen worden binnen een gezellige parochie.
De viering mag dan eindigen met de kerkrondgang, waar wij het Heilig Sacrament naar het aanbiddingsaltaar brengen. Begeleid door het altijd ontroerende en weemoedig smekende:
“Bleibet hier und wachet mit mir
Wachet und betet, wachet und betet.”
De Kerk blijft dan nadien open voor aanbidding… “Wij willen waken en bidden, omdat wij weten dat God dan naar ons luistert want zijn liefde groter is dan wij kunnen vermoeden.”

Goede Vrijdag sober en groots herdenken we met het Lijdensverhaal tijdens de kruisweg.
Daarna overheerst de stilte… op weg naar Pasen.

De Paaswake
De Paaswake start met de Liturgie van het Licht. Vanuit een vuurpot wordt de Paaskaars en de kaarsen van de gelovigen aangemaakt.
Na de Liturgie van het Licht, komt de Liturgie van het Woord: het Scheppingsverhaal.
De Doopliturgie is één van de hoogtepunten van de Paasviering. Alle gelovigen
kruisen zichzelf met het pas gewijde doopwater en overtuigd worden de doopbeloften hernieuwd.
De Heilige Eucharistieviering is doordrongen van de sfeer zoals deze ook wordt uitgezongen:
“De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia.
Zoek bij hem de doden niet, maar versta het nieuwe lied.
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia.”

Op Paaszondag: een feestelijk eindpunt van een Goede Week die zoveel te bieden heeft.
Aan ons nu als christen die vreugdevolle innigheid die ons bezielt uit te dragen naar de mensen uit onze omgeving.

Een zalig hoogfeest van Pasen!

 “Als wij niet echt geloven in de Verrijzenis,
als wij niet echt willen groeien in de volmaaktheid van de Godmens Christus Jezus,
zijn wij geen gelovigen, zijn wij geen christenen.
De Verrijzenis van Christus Jezus is de echtheid en de hechtheid van ons geloof.”

De week tussen het hoogfeest van Pasen en Beloken Pasen (Witte Zondag) is voor de christenen een week van wensen en zegeningen. Een tijd waarin wij elkaar een zalig Pasen toewensen. Het klinkt zo gewoon en misschien is het in de loop van een-en-twintig eeuwen christendom wat te veel een louter jaarlijks terugkerende begroetingsformule geworden. Toch steekt, in die twee woorden, de ultieme kern van ons gelovig zijn.
Zalig Pasen! Verrijzenisdag!

Deze paaswensen geef ik graag mee aan alle gelovigen van onze parochie.
Michel 

Volgende pagina