Nieuws

 

 

 

 

Actueel

Nieuwsbrief Bisdom Gent
klik hier.

Activiteiten KVLV. klik hier

Activiteiten Okra. klik hier

Activiteiten Femma.
Klik hier

Nieuws

 

KERSTWENS


Dat het licht van Christus
je leven mag zegenen,
zodanig dat je troost mag brengen
aan hen die verdriet hebben!

Dat de vreugde van Christus
je mag overweldigen in de komende jaren.
Deel die blijheid met hen
die zwak, ziek of gewond zijn.

Dat de vrede van Christus
je helpt om niet bang te zijn,
want bij God ben je veilig en geborgen!

Zalig Kerstfeest 2017!
 Michel, pastoor.

 

Communie aan huis
Kerstmis nadert en sommige zieken of oude mensen kunnen niet meer naar de kerk komen om eucharistie te vieren.
Als je dit verlangt kan de pastoor aan huis de communie brengen ter gelegenheid van de hoogdag van Kerstmis.
Laat dan iets weten: tel. 0468/297 177

Catechese
= Bijeenkomsten in kleine groepjes:
* Het groepje van Jo op zaterdag 13 januari 2018 om 9.00 u. in de kerk
* Het groepje van Chris op zondag 14 januari 2018 om 9.30 u. in de kerk
* Het groepje van Francine op woensdag 10 januari 2018 om 13.30 u. bij Francine thuis

MEDEDELINGEN VIA KERK EN LEVEN
Verenigingen die een activiteit wensen kenbaar te maken,
kunnen hun tekst of foto’s bezorgen via e-mail: michel.bekaert@proximus.be

Je mag de tekst ook deponeren in de brievenbus van de pastorie.
Gelieve dit minstens 3 weken voor het verschijnen van het parochieblad te bezorgen.
Het nieuws over onze bewegingen maakt ons parochieblad levendiger en geeft een beeld van het leven in onze verschillende parochies van onze Ajuinstad.


Is overgegaan naar een eeuwig leven in Gods nabijheid:

Julien De Groot, wed. van Irène Verbeken, Raffelgemstraat 19.
Hij kwam in onze wereld te Heldergem op 2 juni 1925 en is overleden in het OLV Ziekenhuis te Aalst op 30 nov. 2017.
Hij bleef dankbaar voor de vele goede, mooie en vreugdevolle momenten in zijn leven: de geboorte van zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. De aandacht en de zorg voor zijn vogels, voor de natuur.
Zijn sterkte vonden we terug in zijn beroepsleven als politieman en zijn relaties met de vele mensen die hij in zijn leven gekend heeft.
Zijn tedere zorg ging vooral naar voor zijn echtgenote, zijn dochters, zijn kleinkinderen en de aandacht en de liefde voor de mensen in zijn omgeving.
Graag koesterde hij aandacht als gelovige voor een diepere zingeving in zijn leven.
Julien bleef een hoopvolle mens ondanks zijn oud worden. De hoop op een mooie en een goede wereld, een rechtvaardige wereld, waarvan hij gedroomd heeft en waaraan hij gewerkt heeft. De hoop op een nieuwe en bevrijde wereld, waar mensen kunnen leven in liefde en solidariteit in het spoor van Jezus Christus.
Graag blijven we hem gedenken in ons gebed!

Advent en Welzijnszorg
Armoede is een verhaal van 1 op 7. 
Samen kunnen we er iets aan doen.

Sterke verhalen
Armoede is een verhaal van 1 op 7. Toch leven er nog steeds heel wat vooroordelen.
Ze hebben het vast zelf gezocht, toch? Zijn liever lui dan moe? En zijn het geen moeilijke tijden voor iedereen? 

Armoede is een complex verhaal. Het kan ons allemaal overkomen. Samen Tegen Armoede maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land. We doorprikken vooroordelen en ondersteunen ruim 100 lokale projecten.
Ook jij kan helpen! Financieel of praktisch? Hier en nu of op lange termijn . Elke actie tegen armoede helpt. Ook de jouwe!

Adventsprogramma in onze parochie:
** Startviering van Welzijnszorg op zondag 3 december met aangepaste homilie: 1 op de 7 haalt het niet!

** Na elke zondagviering tijdens de advent hebben we “Soep op de stoep”.
Eens na elke weekendviering gezellig babbelen bij het drinken van een warme tas soep.

** Zondag 17 december: speciale omhaling voor Welzijnszorg: voor de armsten uit onze eigen omgeving

** In de namiddag organiseren we een gesponsorde namiddagwandeling in en rond de Sint-Annaparochie en het natuurgebied (Onegem)

** Doe een gift:
Vanaf een minimaal bedrag van 40 euro komt je gift in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Je hebt recht op een belastingvermindering van 45 % voor het bedrag van je gift. Stort op BE21 0000 0000 0303 Welzijnszorg, 1000 Brussel.
Waakzaam zijn in deze advent is wakker blijven voor het onrecht in de wereld!

CatecheseIn het kader van de week van de derde leeftijd bracht het catechesegroepje van Chris met enkele kinderen een bezoek aan enkele bewoners van St.-Anna die nu verblijven in het verzorgingstehuis van Avondzon te Erpe.
Hier op bezoek bij Hugo Dossche en Liliane Blendeman.Daarna trokken ze naar de vroegere onderpastoor E.H.Jozef Limpens.
Hij mocht vertellen over de catechese in zijn tijd, die wel totaal anders was en dateerde uit de oorlogsjaren.

Gilberte Ghysbrecht was de laatste in de rij die de kinderen hebben bezocht. Zij heeft met haar ouders lang in het Groen kruis gewoond waar er gedurende gans de oorlog ongeveer 60 soldaten verbleven. Ze vertelde heel graag over het vroegere Sint Anna.
Een nieuwe onbekende wereld ontdekten de kinderen die namiddag en het was voor hen de eerste keer dat ze een rusthuis bezochten.
De bewoners van het rusthuis waren uiterst blij dat ze nog eens mochten praten met kinderen die weldra zullen gevormd worden.

Met een drankje in de cafetaria besloten we deze boeiende namiddag!

= Bijeenkomsten in kleine groepjes:
* Het groepje van Jo op zaterdag 13 januari 2018 om 9.00 u. in de kerk
* Het groepje van Chris op zondag 14 januari 2018 om 9.30 u. in de kerk
* Het groepje van Francine op woensdag 10 januari 2018 om 13.30 u. bij Francine thuis

 

Christus-Koning, de hoogdag in de chiro
De eucharistieviering gaf ons op het feest van Christus Koning een totaal ander beeld dan gewoonlijk. De kerk was nu hoofdzakelijk gevuld met enorm veel kinderen en jonge mensen. De foto’s geven ons daarvan een mooi beeld. Het groeide uit naar een apotheose toen alle leiders eb leidsters, met meer dan 30, hun chirobelofte aflegden. Jongeren geloven in de toekomst en durven dat ook beloven. Ze beseffen dat dit niet altijd gemakkelijk zal zijn. Maar ze kunnen en mogen ondertussen genieten van een oprechte en deugddoende vriendschap.
Een dikke proficiat aan de drie bloeiende chirogroepen: Gentiaan, Sjaloom en Maeva!

 

Okra
De kerstviering van Okra hebben we op woensdag 20 december om 14.00 u.
Dan kunnen we een passend toneelstuk bekijken dat ons gebracht wordt door enkele leden van onze groep.
Het zal de moeite waard zijn!

 

Gebedskalender
Elk jaar geeft Kerk en Leven een gebedskalender uit.
Deze geeft je voor elke dag een passend gebed of een sprekende bezinning mee.
Deze kost € 11.00 Je kunt deze bekomen bij de pastoor.
Een degelijke hulp om elke dag even te bidden…

 

Een tip….
Ben je nog op zoek naar een passend kerst- of nieuwjaarsgeschenk???
Bezorg aan je zoon, dochter, gebuur of familielid een gratis abonnement op het Parochieblad Kerk en Leven.
Het is een geschenk dat elke week gedurende een gans jaar in de brievenbus zal steken.

Stort € 36 op rek. BE73 2930 0049 5260 GEBABEBB, Kerk en Leven, Aalst.
Gelieve de naam en het adres te vermelden van diegene die het parochieblad zal ontvangen.
Het is een passend cadeau waarvan ze veel en lang zullen genieten…

 
Adventsretraite: Uit God geboren
Op 3 december 2017 start de adventsretraite Uit God geboren.
Deze adventsretraite is geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit.
De teksten van “Uit God geboren” werden geschreven door de de jezuïet Ben Frie.
Inschrijven kan via www.ignatiaansbidden.org


Catechese


De volgende gezinsviering hebben we op zondag 17 december om 11.00 u.
Er is een repetitie voor de kinderen om 10.15 u.
Dan hebben we de naamopgave. De catechesekinderen vragen dan aan de aanwezigen in de kerk of zij allemaal akkoord zijn, dat ze volgend jaar hun H.Vormsel mogen ontvangen.

= Bijeenkomsten in kleine groepjes:
* Het groepje van Jo op zaterdag 13 januari 2018 om 9.00 u. in de kerk
* Het groepje van Chris op zondag 14 januari 2018 om 9.30 u. in de kerk
* Het groepje van Francine op woensdag 10 januari 2018 om 13.30 u. bij Francine thuis

Sint-Maartenfeest Okra


Maar dan honderd leden hebben gefeest ter gelegenheid van de feestdag van Sint-Maarten. Alle gepensioneerden zijn heel braaf geweest, want niemand van de aanwezigen moest in de zak van Zwarte Piet. Sint-Maarten was uiterst tevreden van alle aanwezigen en vertelde dat ze heel goed werkten in den Bond.

Het Kerstfeest hebben we op donderdag 21 dec. in de Sint-Annazaal.

 

De gezinsviering
Het thema dat uitgewerkt werd ging over de talenten die iedereen van de Schepper heeft ontvangen. De kinderen werkten heel goed mee. Iedere aanwezige heeft er van genoten…
Enkele sfeerbeelden van deze viering…

 

Gebedskalender
Elk jaar geeft Kerk en Leven een gebedskalender uit.
Deze geeft je voor elke dag een passend gebed of een sprekende bezinning mee.
Deze kost € 11.00 Je kunt deze bekomen bij de pastoor.
Een degelijke hulp om elke dag even te bidden… 

Adventsretraite: Uit God geboren
Op 3 december 2017 start de adventsretraite Uit God geboren.
Deze adventsretraite is geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit.
De teksten van “Uit God geboren” werden geschreven door de de jezuïet Ben Frie.
Inschrijven kan via www.ignatiaansbidden.org

Hebben hun geloof verwisseld voor de zekerheid dat God liefde is:
Djonge, Kama, Okela Welvaartstraat 90
Zij werd te Kinshasa, Democratische Re Congo geboren op 27 augustus 1975 en is na een langdurige ziekte in het A.S.Z. te Aalst overleden op 25 oktober 2017.
Zij is de moeder van twee kleine kinderen die schoollopen in de Sint-Annaschool op onze parochie.
De uitvaart werd voorgegaan door drie Congolese priesters en heel wat familieleden en vrienden woonden deze uitvaart bij. Tijdens de viering werd een omhaling gedaan voor deze beide kleine kinderen.
Aan de familie en vrienden bieden we onze christelijke deelneming aan.

Voetgangersbrug over Boudewijnlaan is afgebroken
De voetgangersbrug over de Boudewijnlaan (R41) ter hoogte van de Raffelgemstraat behoort vanaf donderdag 23 november 2017 tot het verleden.
De weg is tijdens de nacht van 23 op 24 november 2017 kortstondig afgesloten door de politie om de brug veilig af te breken.
Voor fietsers en voetgangers blijft een vlotte en veilige oversteek gegarandeerd door 2 nieuwe zebrapaden over het tunneldak ter hoogte van de Raffelgemstraat en de Naarstigheidstraat.
Voor onze kerkgangers die niet over de voetgangersbrug konden stappen, betekent dit een fantastisch winstpunt.

Hebben hun geloof verwisseld voor de zekerheid dat God liefde is:

Giséle De Moor, echtgenoot van Albert Beeckman, Abeelstraat 16.
Zij kwam in onze wereld te Aalst op 11 april op 1935 en heeft ons verlaten op 26 oktober 2017.
Op deze dag na Allerzielendag, de dag dat we onze overleden familieleden en parochianen gedenken, hebben we Gisèle ten grave gedragen. Velen zullen deze dagen aan het graf van een geliefde hebben gestaan. Het mooie dat ze voor ons hebben betekend, zullen we indachtig geweest zijn. We merken dan vooral dat ze te vroeg van ons zijn heengegaan en dat doet ons pijn. Maar in ons achterhoofd zullen we ook de dankbaarheid voelen openbloeien. Ze hebben ons veel geschonken en dat maakt, naast de pijn, ons diep gelukkig.
Vele jaren heeft Gisèle als bediende gewerkt in een groot bouwbedrijf in Aalst. Daarnaast maakte ze heel veel tijd om te zorgen voor haar gezin.
Na 59 jaar gelukkig huwelijksleven heeft ze haar geliefden plots verlaten. De pijn zit diep.
Gisèle heeft graag geleefd voor de anderen. Haar lieve man heeft ze steeds blijven liefhebben door dik en dun. Haar liefde ging vooral naar haar dochter en nadien werd Evi, haar enig kleinkind, haar oogappel. Van haar gezin probeerde ze elke dag een oase te maken van gezelligheid, liefde en vrede. Niet met grote woorden maar in kleine concrete daden om mekaar steeds gelukkig te maken. Ze vervulde haar huishoudelijke taken met heel veel toewijding en liefde.

Désiré Cornand, Groenstraat.
Hij werd te Aalst geboren op 16 april 1950 en is thuis plots overleden op 01 november 2017.
Den Dissen, zoals hij door zijn familie  en vrienden werd genoemd, mocht opgroeien in een groot gezin met 12 kinderen. Jaren werkte hij als bouwvakker en deed er zwaar werk. Zijn gezin schonk hem twee kinderen.
Enkele jaren woonde hij in een kot zonder comfort. Een gebuur bracht hem dan elke dag eten. De laatste drie jaar woonde hij bij een vriend. Daar kreeg hij veel bezoek van één van zijn zussen.
Zijn gezondheid ging de laatste jaren fel achteruit. Hij zag nog moeilijk en toch keek hij nog graag naar de TV en volgde hij de Ronde van Frankrijk, de voetbal en de cross. Hij kwam nog zelden buiten.
Plots en onverwachts is hij thuis gestorven. In dit samenzijn willen we hem danken voor het goede dat hij gedaan heeft in zijn te korte leven.
Aan de families en vrienden bieden we onze christelijke deelneming aan.

 

Winnaars tombola parochierestaurant

Hartelijk dank aan iedereen die deelgenomen heeft aan onze wedstrijd tijdens de parochiefeesten, er zaten 178 kurken in de glazen bokaal… De prijzen kunnen afgehaald worden vanaf zondag 1 december na elke misviering bij André De Cock of Luc Danckaert

 1. Claus Johan, Iddergem Geschenkmand
 2. Hendrix – Jansen Geschenkmand
 3. Willems Yvonne, Herdersem Geschenkmand
 4. Van Geem Hilaire Boek Wonen met stijl + waardebon De Moor
 5. De Groote Ivan Boek Wonen met stijl
 6. Hendrix Els, Moorsel Fotoboek
 7. Schautteet Juliette Fotoboek Duitsland
 8. De Coensel Jean-Paul Setje voor olijfolie
 9. Schelfhout Mario Rieten onderleggers
 10. Houtman Eugeen Fles wijn
 11. Baeyens Paul, Asse Fles wijn
 12. Vidts Chris Fles Wijn
 13. Schellinck Luc Fles Wijn
 14. De Petter Jeanine Fles Wijn
 15. Arts Maria Geschenkbon Ambarosa
 16. Degroote Annelies, Geschenkbon Ambarosa
 17. Van Meenberge Maria, Geschenkbon Ambarosa

 

 1. Trogh Françoise, geschenkbon bakkerij Peter
 2. Berkenbosch Brigitte, geschenkbon bakkerij Peter
 1. Claus Gaby, Geschenkbon bakkerij Peter
 2. Van der Borght Livina, Geschenkbon bakkerij Peter
 3. Van Hoeymissen M. L., Geschenkbon bakkerij Peter

 

Fonds Kerkopbouw
Op zondag 26 november heeft de collecte plaats voor het Fonds Kerkopbouw.
Kerkopbouw zamelt middelen in om werkingskosten en lonen te helpen financieren van mensen die als vrijwilliger of beroepskracht mee het voortouw nemen in de opbouw van onze plaatselijke Kerk. In onze campagne verwoorden we het als volgt: ,,Bouwen aan de Kerk van morgen, met mensen van vandaag’’.

 

Parochieblad Kerk en Leven  Sint-Anna Aalst

Iedereen krijgt in deze tijd heel veel brieven. en de kans bestaat dat er één verloren gaat.
Graag zouden we hebben dat u het abonnementsgeld voor 15 november 2017 hebt betaald

Blijf je graag op de hoogte van al datgene wat er gebeurt in je eigen straat of gebuurte? Dit kan maar, als je je abonnement vernieuwt op het parochieblad. Het ver­schijnt 48 keer per jaar en elke week opnieuw brengen we u een hele boel vers nieuws met veel foto’s uit uw eigen omgeving. Naast dat nieuws uit uw eigen parochie brengen we je ook nieuws uit gans de wereld en van ons Vlaamse land.

Een abonnement op ons parochieblad is echt de moeite waard. Het kost slechts 36,00 euro voor 48 nummers, of ongeveer 0,75 euro per nummer, een dagblad kost € 1,70. Een ander weekblad kost gewoonlijk 4 euro of meer! Het parochieblad blijft dus spotgoedkoop!!!
Kom ook bij die grote groep van abonnees in onze stad!!!...

Hoe abonneren?
** door te storten op rek. BE73 2930 0049 5260 Kerk en Leven, Aalst
** door € 36,00 te betalen aan pastoor Michel of aan één van onze medewerkers.

U merkt het, het parochieblad mag u niet missen.
Betaal nu
uw abonnement voor het komende jaar.
Met dankbare en blije groeten.

Okra Kerstconcert
We hebben een Kerstconcert in de Sint-Annazaal op zondag 10 december om 15.00 u.
We mogen dan luisteren naar het Parochiaal koor van Gijzegem o.l.v. André de Cock.
Kom zeker eens luisteren, want zo komen we stilaan in de sfeer van de komende Kerst!

Parochieraad
Met de afgevaardigden van de verschillende parochiale bewegingen vergaderen we op dinsdag 5 december om 19.30 u. in een lokaal achter de kring.
We bekijken eens het adventsprogramma van onze parochie.
We bespreken het voorbije parochierestaurant en de komende activiteiten.

Op bedevaart naar Lourdes? Jawel. Ook vandaag nog.
De Lourdesbedevaart van het dekenaat Aalst gaat door vanaf zondag 15 juli tot zaterdag 21 juli 2018.
Nieuw is dit jaar dat er gereisd wordt met de TGV-trein, want de reisduur is aanzienlijk ingekort.
In Lourdes verblijven we in het gekende Hotel Roissy in volpension, op wandelafstand van het heiligdom.
Voor alle informatie over deze Lourdesreis kan men nu reeds terecht bij bij E.H.Michel Bekaert, Boudewijnlaan 1 Aalst, tel 0468/297 177 of michel.bekaert@proximus.be.
Info-foldertjes en inschrijvingsformulieren komen er ook in alle parochiekerken van het Dekenaat.
En weet vooral dat iedereen, jong of wat ouder, van waar ook in ons Dekenaat meekan.

Gebedskalender
Elk jaar geeft Kerk en Leven een gebedskalender uit.
Deze geeft je voor elke dag een passend gebed of een sprekende bezinning mee.
Deze kost € 11.00 Je kunt deze bekomen bij de pastoor.
Een degelijke hulp om elke dag even te bidden…

 

 

 

 

Volgende pagina