Nieuws

 

 

 

 

Actueel

Nieuwsbrief Bisdom Gent
klik hier.

Activiteiten KVLV. klik hier

Activiteiten Okra. klik hier

Activiteiten Femma.
Klik hier

Nieuws

Blij en hoopvol zijn we het nieuwe jaar ingestapt op Sint-Anna.
Zolang het veraf gebeurd kunnen we er nog enigszins afstand van nemen, maar als het ineens dichtbij komt kijk je er wel anders tegenover.
Het was dit jaar toch wel even verschieten als onze kerk op verschillende plekken werd besmeurd door bijna onuitwisbaar vandalisme, of als hakenkruisen in het straatbeeld worden aangebracht en auto’s worden besmeurd enkele straten verder.

De vredesboom op het werfplein, die werd aangeplant n.a.v. 100 jaar einde van de eerste Wereldoorlog, is meer dan gewoon maar een symbool. Moge het ons dagdagelijks herinneren hoe belangrijk vrede is veraf en dichtbij.

Maar het is ook belangrijk dat wij als christelijke gemeenschap een positieve boodschap meegeven aan de wereld.
Een boodschap van zorgen voor mekaar en voor hen die het minder goed hebben in deze wereld : acties als Welzijnszorg en Broederlijk delen blijven broodnodig, en vergeef me als ik hier ook het plaatselijk initiatief Shelter vernoem, wat jullie talrijk hebben gesteund door jullie aanwezigheid tijdens de voorbije kerstconcerten.

Belangrijk ook dat we meer en meer gaan samenwerken op parochiaal vlak.
Daar zijn we momenteel druk mee bezig in de drie grotere parochies in ons dekenaat : Aalst-Linkeroever waartoe wij behoren, Aalst rechteroever en de Hoppeparochies. Deze laatste doet wellicht aan een streekbier denken, misschien een idee om eens te lanceren voor een of andere festiviteit (voor een volgend Parochierestaurant of ter gelegenheid van 50 jaar kindercarnaval De Jefkes, of 75 jaar scouts st joris)

In de loop van het jaar zullen jullie wel merken dat er meer en meer zal samengewerkt worden tussen de verschillende parochies. Ik denk dan specifiek aan de Goede Week, waar in onze parochie een gemeenschappelijke paaswake zal doorgaan met de verschillende parochies waarmee we samen Aalst linkeroever vormen.

Het is zo stilaan de gewoonte dat we ieder jaar iemand bijzonder in de bloemen willen zetten. En ook dit jaar willen we dit doen. Het is een man met inhoud, iemand die zich voortdurend verdiept in de Bijbel en ons hiervan laat genieten in de prachtige vieringen met de hoogdagen die hij met veel aandacht samenstelt. Maar het is evengoed een man die toesnelt als er iemand onwel wordt in deze kerk. Maar verder is het een eenvoudige man, die op de achtergrond meewerkt in parochieploeg en tal van andere klussen op zich neemt. U raadde wellicht al dat ik het heb over dokter Piet Van Damme. Toen Monique een paar dagen geleden aan zijn echtgenote vroeg waarmee we hem een plezier konden doen antwoordde ze, een fles limoncello of witte pralines. Het werd de fles limoncello, maar mochten jullie zelf nog eens iets willen geven, hou u zeker niet in om naar de Leonidas te stappen.

Maar nu wordt het stilaan tijd om onze traiteur zijn werk te laten doen: als dank voor jullie trouwe aanwezigheid en vooral jullie inzet als medewerker willen we jullie graag deze receptie aanbieden. Als parochieploeg wensen we jullie graag 365 onvergetelijke dagen in dit nieuwe jaar, 365 dagen om te dromen, te gaan en te komen, te ontvangen en te geven, en tussenin gezond en gelukkig te leven ! Gezondheid !


Nieuwjaarsreceptie Okra
Eenzaamheid kennen zij die steeds thuis blijven.
Velen voelen zich graag thuis in gezelschap van lieve mensen.
Daarom komen er steeds meer naar de bijeenkomsten van Okra op Sint-Anna.
En ze genieten er van met volle teugen…vooral tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.


KVLV
Donderdag 31 januari - in de Weeg om 19 uur: Kookles : Soep is hot

Project Benin
Vorig jaar deed Margo Hauwaert, de dochter van de catechist Jo, een oproep in onze kerk om een project te steunen in Benin. Verschillende studenten hebben een project ontwikkeld in Benin om de boeren te helpen bij het efficiënter maken van een productiecentrum om ananassap te maken.
We hebben nu een verslag gekregen over dit werk.
Een kleinschalig project dat we met onze parochie hebben gesteund. Daarvoor van harte dank.

 

In onze kerk hebben we afscheid genomen van:
Gustaaf Hutsebaut, wed. van Denise Geeroms, Boudewijnlaan 117.
Gustaaf werd geboren te Aalst in 1922 en hij mocht bijna 96 jaar worden. Het bleef heel moeilijk voor hem om zijn oud worden te aanvaarden en te ervaren dat zijn lichaam steeds verder aftakelde. Hij dacht steeds dat hij nog goed was en alles aankon zoals vroeger.
Hij werkte vele jaren in de RVA op de vertaaldienst. Elke dag vanuit Aalst naar Brussel met de trein.
Zijn ouders zijn niet oud geworden.
Hij is ruim 60 jaar gehuwd geweest met zijn vrouw Denise en die is ongeveer 6 maanden geleden overleden. Hij was de mening toegedaan dat de man de baas was in het gezin en zijn vrouw die heel lief en toegeeflijk was, heeft dat steeds aanvaard in haar lange huwdelijksleven.
De laatste jaren ging het vlug bergaf. Dat kon hij niet aanvaarden en verwerken. Vooral na de dood van zijn lieve vrouw werd hij sterk hulpbehoevend.
Graag gedenken we Gustaaf in ons gebed!

 

Een kort overzicht van het voorbije jaar:
Doopsels: 22 (17: 23)
H.Vormsel: 25 (17: 23)
Uitvaarten: 32 (17: 24)

De speciale omhalingen in  de loop van het voorbije jaar

 

2017

2018

Afrikadag

25

181,04

Noodfonds

150

189,04

Broederlijk Delen I

240

407,96

Broederlijk Delen II

330

445,62

Roepingen

160

109,84

Media

349

127,61

Missiezondag

240

162,14

Fonds Kerkopbouw

70

181,04

Welzijnszorg 

569

309,63

 

2 133,00

2 113,92

 

 

 

Omhalingen voor de parochiekas

 

Pasen

358

287,94

Pinksteren

134

185,54

Allerheiligen

211

216,97

Kerstmis

278,82

310

                                                    

1 247,82

1 252,02

 

 

 

Algemeen totaal

3 380,82

3 365,94

Onze kerkgangers blijven heel vrijgevig!

 

Dankjewel!
Naast het financiële luik gebeurt er ook heel wat in onze parochie.
Daarom past het om die vele vrijwilligers oprecht te bedanken voor hun enthousiaste en spontane medewerking.
In elke parochie blijven de vele vrijwilligers de motor van het ganse gebeuren.
Het zijn de mensen die meehelpen in de liturgie: de lectoren, de predikanten, de misdienaars, de koren, de catechisten, enz…
Maar achter de schermen en meer onzichtbaar zijn velen, totaal onbaatzuchtig, actief in de vele bewegingen en werkgroepen van onze parochie. Door samen te werken kan men heel veel bereiken en houden we de parochie bloeiend.
Die vele mensen bedanken we heel graag en oprecht.
Dank zij hen kunnen  we verder doen de toekomst hoopvol tegemoet!

 

Parochiale werken
Met de werkgroep komen we samen op donderdag 24 jan. om 20.00 u. op het secretariaat om de lopende werking te bespreken.

Kerkfabriek
Een nieuw jaar zijn we begonnen; Het is goed om de rekeningen van vorig jaar te bekijken maar ook om eens na te gaan wat we dit jaar nog kunnen doen! We vergaderen op dinsdag 29 jan. om 20.00 u. in de pastorie.

KVLV
Donderdag 31 januari - in de Weeg om 19 uur: Kookles : Soep is hot


Wens voor 2018

Een jaar om thuis te komen
bij je diepste levenskern, dat wens ik je toe :
dat je kracht vindt in Hem die er is voor jou,
dat je Hem in je leven op het spoor mag komen,
en dat je zo groeit in Godsverbondenheid,
dat in je woorden en daden zijn liefde weerspiegeld wordt.
Hoe wil jij dat waar maken?

Een jaar om thuis te komen in onze parochie,
dat wens ik je toe :
dat je er bondgenoten vindt om al goeddoend rond te gaan
en om broederschap te beleven:
dat je door velen gedragen wordt
en dat jouw zijn de samenhorigheid mag versterken.
Weet : jij hebt een onvervangbare bijdrage
in de opbouw van onze parochie.
Hoe wil je dat waar maken?

Een jaar om een thuis te worden
voor vergeten mensen,
dat wens ik je toe : om oog te krijgen
voor wie aan de kant staat
en over het hoofd wordt gezien; om mee te stappen
in de solidariteit met de minsten en kleinsten
en alle uitsluiting tegen te gaan.
Gewoon omdat je geloof in de lieve God
je drijft naar mensen toe,
Gewoon omdat wij geen parochie kunnen zijn
als de wereld er niet beter van wordt.
Hoe wil jij dat waar maken?

Moesten wij het eens samen proberen:
wensen waar maken!
Ieder met zijn eigen mogelijkheden,
en gelovend in de kleine stappen
die iedereen kan zetten,
en in de kracht van een goede parochie.

Michel Bekaert

 

Kerstconcert Sint-Martinskoor o.l.v. André De CockOp zondag 23 december beleefden we een hoogdag in onze kerk. Het Sint-Martinskoor van Gijzegem had vele weken gerepeteerd om het talrijk opgekomen publiek enkele heel mooie kerstliederen te brengen. Ook meer recentere kerstliederen mochten we beluisteren. Het geheel werd afgesloten met het samen zingen van “Stille nacht”, het lied dat 200 jaar geleden voor de eerste maal werd gezongen en nu wordt dit gezongen in gans de wereld.
Een paar keer konden we ook enkele mooie orgelstukken beluisteren, die ons gebracht werden door Frederik Van Impe.
De dirigent werd, na het concert, in de bloemen gezet om die fantastische verwezenlijking.
Na het concert volgde een sympathieke receptie die ons de kans gaf om nog even na te babbelen.
Dit concert gaf ons de nodige vitamines om Kerstmis degelijk voor te bereiden.

Werd door het doopsel kind van God


Lenno Coppens, zoontje van Stijn en Gloria Mertens, Dries 54, Bambrugge.
Met velen van de grote familie waren ze naar de kerk gekomen om Lenno te laten dopen. Ook vele kinderen waren er bij en ze wisten ook te vertellen wat er allemaal zou gebeuren in deze doopviering. De overgrootmoeder was heel blij en uiterst tevreden dat ze dit doopsel ook kon bijwonen.
Een blije proficiat aan Lenno en gans de familie!

 

naar de kerk
H.Vormsel 2019

NaamopgaveDe tweede grote stap naar de vormselviering was de naamopgave. Aan iedereen in de kerk: de catechisten, hun ouders en alle aanwezigen vroegen de vormelingen of ze volgend jaar mogen gevormd worden. Het was een enthousiaste viering met veel jeugdige liederen die door de kinderen goed werden meegezongen! Enkele sfeerbeelden van deze viering!

Wij zijn onderweg met de vormelingen naar zondag 19 mei 2019. Dan ontvangen de kandidaten het vormselsacrament. Die weg wordt nog een lange tocht en onderweg zullen de kinderen heel wat leren over Jezus, de vieringen en de bijbel.

Wij hebben een gezinsviering op zondag 27 jan.om 11.00 u. in de kerk.

De grote groep wordt onderverdeeld in drie kleinere groepen.
= De groep van Jo Van Den Bossche, 0474/475 585, zij komen samen op zaterdag 12 jan. 2019  van 9.00 u. tot 10.15 u. in de kerk.
= De groep van Kris Coppens (053/711 304), zij komen samen op zondag 13 januari 2019 9.00 u. tot 10.15 u. in de kerk.
= De groep van Francine Debersaques (0472/174 927) bij haar thuis op woensdag 9 januari 2019 van 13.30 u. tot 14.30 u., Oude Gentbaan 146.


Soep op de stoep


Na elke zondagviering hebben we tijdens de advent de kans gekregen om eens lekkere soep te drinken. Het doet deugd om eens met de andere aanwezigen in de kerk te praten. Zo blijven we geen vreemden van mekaar, maar leren we mekaar beter kennen en groeien we naar één vriendengroep.

 Kerst– en Nieuwjaarswensen…
Deze kerstdagen vallen samen met het einde van het oude jaar…
2019 wenkt ons om iets nieuws te beginnen!

De profeet Jesaja gaf ons in de voorbije advent een goede raad:
“Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen: merk je het niet?”
Maak er een tof en blij 2019 van!

Wij kijken blij om naar het vele, dat we samen tijdens het voorbije jaar mochten verwezenlijken.
Het maakte ons gelukkig en dankbaar!
Een nieuw jaar ligt voor ons open, oningevuld.
Moge het ons gezondheid, geluk en vrede brengen.
Bidden wij om heil en zegen van Gods kant, om zegen voor elkaar en in de bewegingen.
Samen hebben we nog veel te doen in onze geliefde parochie.
Mogen wij op jou blijven rekenen?

De parochiepriester en de parochieploeg.

 

Vorige pagina