Nieuws

 

 

 

 

Actueel

Inschrijvingen voor het
Vormsel in 2018.

Klik hier.

Foto's Vormsel 2017
Klik hier.

Nieuwsbrief Bisdom Gent
klik hier.

Activiteiten KVLV. klik hier

Activiteiten Okra. klik hier

Activiteiten Femma.
Klik hier

Nieuws

Eetfestijn
De Jefkes zijn en blijven een begrip in onze parochie. Ze doen heel veel voor de kinderen met de kindercarnaval.
Om hun kas te spijzigen nodigen ze je graag uit naar hun eetfestijn op zaterdagmiddag en zaterdagavond 29 april in de Sint-Annazaal, Roklijf 2.
De kinderen zullen je daarvoor dankbaar blijven!

 

Catechese
De grote dag voor onze vormelingen op zondag 14 mei om 9.00 u. nadert.

Deze willen we ook voorbereiden met de ouders op dinsdag 25 april om 20 u. in het lokaal van de weeg achter de Sint-Annakring. De inleiding zal gegeven worden door E.H. Gino Grenson. Daarna volgen nog heel wat praktische mededelingen.

De Topdag voor de vormelingen hebben we op zaterdag 6 mei te Oostakker en dit van 8.15 tot 17.15 u.

Het H. Vormsel wordt in naam van onze bisschop toegediend door Eerw. Pater Paul Janssens cj,

In de loop van de week voor het H. Vormsel hebben we een repetitie op woensdag 10 mei van 18.00 u. tot 19.15 u. en op vrijdag van 17.00 tot 18.00 u. in de kerk.


Werd door het doopsel opgenomen in onze parochie:


Renske Wauters, Wateringen 25.
Dopen geeft aan de familie de kans om eens samen te komen en om te feesten.
Laat Renske opgroeien in een oase van geborgenheid, vrede en vreugde, dan vormt dit een basis om gelukkig te leven!
Een toffe proficiat aan de ganse familie.

 

Paasontbijt KVLV

Het bestuur van de KVLV blijft heel dynamisch en heel graag nodigen ze elk jaar hun vrienden en leden uit voor een prachtig en overvloedig paasontbijt. Ze laten zich ook helpen door hun goede vrienden. De tafels zijn steeds met heel kleurrijke bloemen versierd.
Velen gingen uiterst voldaan en tevreden terug naar huis om naar de koers te kijken.
Een dikke en dankbare proficiat aan het bestuur van de KVLV.

 

Paascommunie
Oude of zieken die hun huis niet meer kunnen verlaten en die graag rond de Paasdagen de communie verlangen te ontvangen, kunnen pastoor Michel verwittigen. Die zal hun dan de communie brengen.
Tel. 053/231 146 of 0468/297 177; e-mail: michel.bekaert@proximus.be


Parochiefeest
Met de werkgroep willen we nu reeds het komende parochiefeest voorbereiden. Dit doen we op woensdag 19 april om 19.30 u. in het bureel van Gary.

 

Abdijdag Berne-Heeswijk (Nederland)
Een TV-uitzending over een abdij boeit heel wat mensen. Een dag in een abdij leven, geeft je een gelukkig gevoel van stilte en rust.
Elk jaar vertoeven we met een groep in een abdij. Dit jaar trekken we naar Nederland en vertoeven we een ganse dag in de Norbertijnenabdij van Berne. We hebben er een gebedsviering en samen met de monniken vieren we eucharistie. 
Op vrijdag 26 mei vertrekken we rond 8.15 u. We zijn terug thuis rond 22 uur!
Het wordt een buitengewone dag die we samen kunnen beleven.

Schrijf dus vlug in.Inschrijven kun je bij pastoor Michel.

 

Hebben ons verlaten om voor eeuwig te leven in Gods nabijheid

Luc Suenaert, Sint Job Aalst
Hij werd geboren te Ninove op 10 september 1959 en heeft ons verlaten te Aalst op 15 maart 2017.
Geef rust o Heer…
Het wordt heel dikwijls gezongen bij het begin van een uitvaart. Wat mensen in hun leven vooral nodig hebben: is rust. Dit wensen we ook aan onze overledene.
Maar het is zo belangrijk in elk leven, vooral als men geconfronteerd wordt met tegenslagen. Luc mocht opgroeien in een groot gezin. Maar zijn ouders  zijn niet gespaad gebleven van tegenslagen. Toen hij 7 jaar was, toen stierf zijn vader. Moeder bleef alleen over met haar groot gezin en toen Luc 16 jaar was, toen stierf zijn moeder. Als jonge kerel stond hij alleen in de wereld en allen die hem zouden begeleiden waren hem ontnomen. Dat heeft hem heel diep getekend. Die houvast en steun van zijn ouders heeft hij gans zijn leven moeten missen.
Hij bezat een goed karakter en bleef iemand die steeds bereid was anderen te helpen. Hij werkte jaren in de Volkswagen en later in de post. Maar hij kon zijn dagelijks werk niet verzorgen, want hij bezat niet de structuur om regelmatig te werken.
Hij werd invalide en sukkelde heel veel met zijn drankprobleem. Hij hield nog weinig contact met de andere familieleden. Zijn laatste steun Simonne waarmee hij samen café heeft gehouden, stierf enkele maanden geleden. Zijn houvast was hij nu volledig kwijt en hij kon niet meer kracht opbrengen om verder te leven.
Veel te vroeg heeft hij ons verlaten om over te gaan naar een eeuwig leven dicht bij God.

Marc De Muyter, Ledebaan 204a.
Hij kwam in onze wereld te Aalst op 29 aug. 1947 en is plots overleden te Aalst op 14 maart 2017.
“Dat komt in orde!”
Deze gevleugelde en sterke woorden van Marc vertellen ons dat hij steeds omringd was door toffe mensen met wie hij graag iets organiseerde.
Hij was een goede student en hij behaalde het diploma van technisch ingenieur aan de VTI in Aalst. Nadien werkte hij vele jaren in een distributiebedrijf.
Als jonge kerel heeft hij zich ingezet in de chiro, nadien was hij één van de grondleggers van het jeugdhuis Terlinden, dat dit jaar zijn 50 jarig bestaan viert. Hij bleef de man die ideeën lanceerde en deze dan met velen uitwerkte.
Later kregen de kinderen van de Kindercarnaval een grote en ruime plaats in zijn warm hart.
Marc was maar gelukkig als hij zich omringd wist door lieve mensen. Regelmatig ging hij met een groep skiën. Daar beleefde hij veel plezier aan. Hij hield van tafelen, eens gezellig met vrienden op restaurant smakelijk eten en dan vooral vertellen en fantaseren…
Hij bleef steeds thuis wonen. Hij koesterde een enorme liefde voor zijn moeder, die te vroeg gestorven is, zijn goede, maar strenge vader heeft hij lang naast zich mogen behouden. 
Hij kende enorme problemen met zijn gezondheid. Maar voor zijn zware operatie, 15 jaar geleden, in het UZ vertelde hij: “Dat komt in orde!”
Inderdaad meer dan 16 jaar kon hij verder leven en genieten van het samenzijn met familieleden, vrienden en dan ook kreeg hij enorm veel tijd om zich uit te leven in de volle natuur. Hij bezat een grote hof en zijn 14 pauwen waren de kleurrijke sieraden in zijn ruime tuin. Hij bezat een eigen wijze van leven met veel improvisatie en humor. Het stak allemaal niet zo nauw.
De familiale verbondenheid bleef heel intens: met zijn ouders, zijn tante die zich inzette voor de blinden en die hij daarbij heel graag hielp, zijn neven en nichten.
4 jaar geleden organiseerde hij een tuinfeest in zijn ruime hof voor zijn intieme vrienden. Rond het spit brachten ze uren door en steeds maar vertellen over de talloze gebeurtenissen uit het verleden. Marc was niet graag alleen, hij kon genieten van samen praten met zijn vrienden, met een drankje in zijn hand.
Met velen zijn we hier samen om hem uitgeleide te doen en hem te vergezellen naar het hiernamaals. In onze gebed willen we hem vooral danken voor het enorme vele dat hij gedaan heeft om de anderen gelukkiger te maken.
Als sint Pieter de hemelpoort zal openen, dan zal hij hem zeggen: “Sint Pieter, dat komt in orde!...

 

Broederlijk Delen
De eerste omjahlaing in onze kerk bracht € 240 op.
De solidariteitsontbijt leverde € 213,87 op.
Een oprechte dank, want zo heb je ook een bijdrage gegeven aan de armsten van Burkina Faso.


Broederlijk Delen dit jaar:


Veertig dagen. De tijd is beperkt. Een uitnodiging tot concrete actie, een uitdaging om iets te ondernemen voor de armsten van Burkino Faso.
Om die eigen plannen van de kleine boeren van dit land te blijven ondersteunen, hebben we fondsen nodig. 
Daarom zijn er twee omhalingen in onze kerk voor B.D. en dit op 25 maart en 9 april.
Wees mild en God zal je daarvoor belonen!

Programma
= Elke vrijdagmiddag van de vasten: soldiariteitsmaaltijd in het Capucientje.

= Zondag 2 april: paasontbijt van de KVLV in het lokaal “De Weeg” van 8.30 tot 11 u.

Palmzondag 9 april: tweede omhaling B.D. 
= In de viering om 11.00 u. wordt de palm gewijd. Deze kun je mee nemen naar huis met de bede tot God om je gezin te beschermen.

= Maandag 10 april om 19.00 u. boeteviering in de Sint-Jozefkerk
= Woensdag 12 april om 19 u:
Chrismamis in de kathedraal in Gent: wijding van de H. Oliën door onze bisschop.
= Witte donderdag 13 april om 20.00 u.: avondmaalviering
= Goede vrijdag 14 april om 15.00 u.  kruisweg met een nieuwe kruisweg in onze kerk
Om 19.30 u. gebedswake in de Sint-Jozefkerk door de jongeren van Jokri
= Paaszaterdag 15 april om 20.00 u. Paaswake
= Pasen 16 april om 11.00 u.: wij vieren Pasen in onze kerk.

* Aftrekbare giften voor Broederlijk Delen:
Je kan storten op rek. BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen, Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel.
Steeds de parochie vermelden! Stortingsformulieren kun je vinden in de kerk.
Giften kun je ook afgeven aan je pastoor.
Voor giften vanaf 40 Euro ontvang je nadien een attest en daarmee doe je veel profijt, want dit bedrag mag je dan aftrekken van je belastbaar inkomen!
Doe het eens... en zo verplicht je de staat om aan ontwikkelingshulp te doen!

Paascommunie
Oude of zieken die hun huis niet meer kunnen verlaten en die graag rond de Paasdagen de communie verlangen te ontvangen,
kunnen pastoor Michel verwittigen; Die zal hun dan de communie brengen.
Tel. 053/231 146 of 0468/297 177; e-mail: michel.bekaert@proximus.be

Kerkfabriek
We vergaderen met her kerkbestuur op dinsdag 18 april om 20.00 u. in de pastorie om de kleine helft van de kerkraadsleden te verkiezen.
Er staan ook heel wat lopende zaken op het programma die we zullen bespreken.


Vastenontbijt


De werkgroep Broederlijk Delen heeft zich enorm ingezet om de 75 hongerigen te spijzigen. De eetzaal van de Sint-Annaschool liep op een bepaald moment vol. De sfeer viel echt mee en iedereen ging heel tevreden terug naar huis om er een toffe zondag van te maken.
Een oprechte dank aan allen die zijn komen ontbijten.. Zo heb je ook een bijdrage gegeven aan de armsten van Burkina Faso.

 

Blijft vanuit het hiernamaals waken over zin geliefden:
Jozef, De Smedt, echtg. van Mevr. Anna Caudron, Volksverheffingstraat 77, Aalst
Hij werd geboeren te Wieze op 25 mei 1933 en is overleden in het OLV Ziekenhuis te Aalst op 4 maart 2017.
Jozef mocht opgroeien op de volle buiten op een boerderij in Wieze, heel dicht verbonden met de natuur. En toch deed hij technische studies.
Hij vermoedde dat de toekomst niet lag in de landbouw, maar dat hij later in zijn leven in een meer technische wereld zou terecht komen.
Vele jaren was hij werkzaam in de VTI  van Aalst. Hij bleef de verantwoordelijke voor het onderhoud.
Hij kon vlot omgaan met de studenten, de leraars en de directie. Met alles en nog wat rekening houden en alles coördineren en vlot laten verlopen.
Hij huwde en zijn gezin bleef hem heilig. Hij bouwde dit, samen met zijn goede vrouw Anna, uit tot een oase van geborgenheid en vreugde.
Daar kon hij ook de kracht opdoen om zijn werk op school goed en vlot te laten verlopen.
Op latere leeftijd ging zijn aandacht vooral uit naar zijn opgroeiende kleinzonen.
Hij was een goede kaatser, een sport die in zijn geboortedorp toen heel populair was. Nadien kreeg toneel een belangrijke rol in zijn vrije tijd, samen met zijn zoon en kleinzonen. Graag hielp hij bij de voorbereidingen van de opvoeringen.
Hij heeft vele jaren mogen genieten van zijn pensioen. Dan speelde de techniek niet meer een rol, maar kon hij teruggaan naar de natuur. Werken in de hof op zijn eigen ritme en vaardigheid. Zo bleef hij zeer actief en kon hij ook heel sterk verbonden leven met de ruime familie en zijn vriendenkring.
En plots werd hij heel zwaar ziek. Dit heeft hij nooit kunnen verwerken. Zijn verstand vertelde hem dat hij niet zo ziek was, maar zijn lichaam deed hem beseffen dat hij geen kracht meer had.
De aftakeling is heel kort geweest en werd een wekenlang verblijf in de kliniek.
Heel dankbaar en biddend hebben we van Jozef afscheid genomen in onze kerk.

         

 “God zegene en beware je”
Kruisoplegging  - 11 maart 2017

De tweede grote stap naar het H.Vormsel was de kruisoplegging.
Het groeide uit tot een prachtige samenwerking in deze viering tussen de vormelingen, de catechisten en de ouders.
Het werd een toffe viering waarin de kinderen heel goed hebben gezongen.
Het meest treffende was als de catechist een kruisje om hun hals hing en hen telkens een kruisje gaf op hun voorhoofd. Een teken dat God hen liefheeft en wil blijven helpen om hen te laten leven als christen.
Een oprecht dankjewel aan alle vormelingen, de catehisten en de ouders.
De kinderen zijn heel goed op weg naar hun H.Vormsel!
 

Solidariteitsontbijt
Zondag 19 maart 2017 tussen 8.30u en 10.30u
Refter Sint-Annaschool - Volksplein te Aalst


De werkgroep Broederlijk Delen van de Sint-Annaparochie organiseert opnieuw een solidair
ontbijt. Tijdens deze sterke tijd van het kerkelijk jaar willen we sleutelen aan onze levensstijl.
Versoberen, consuminderen en bewuster gaan leven horen thuis in een authentieke
hedendaagse vastenspiritualiteit. Solidariteit betreft evenwel niet alleen woorden; echte
solidariteit gaat ook door de maag! Met (h)eerlijke producten van de Wereldwinkel wordt dit
ontbijt een tastbaar teken van onze solidariteit wereldwijd!
Warm aanbevolen!

Stort regen voor Burkina Faso
Met een regenseizoen van slechts vier maanden is het in Burkina Faso een uitdaging om voldoende graan te produceren. Een tekort aan voedsel is een jaarlijks terugkomend probleem. Tijdens onze campagne staat 'regen' symbool voor een vruchtbaar leven. Help ons investeren in een platteland met toekomst.

Met jouw steun:
- krijgen boeren laagdrempelige leningen
- worden erosiedijken aangelegd
- wordt onvruchtbare grond herbeplant
Geef 115.000 Burkinese boerenfamilies een eerlijke kans om te kiezen voor gezond voedsel,
onderwijs en toekomstkansen. Ondanks het gebrek aan regen.

Ja, ik/wij ……………………………………………………………………………………….. schrijf/schrijven me/ons
in voor het solidariteitsontbijt op zondag 19 maart 2017.
Ik/we kom(en) met …... volwassene(n) (8 euro) en …… kind(eren) tot 12 jaar (4 euro) en
zal/zullen ter plaatse ………… euro betalen.

Gelieve dit inschrijfstrookje vóór woensdag 15 maart te deponeren in het mandje op het tafeltje aan één van de uitgangen van de kerk of het te bezorgen aan
Zr. Marie-Antoinette Beel Volksverheffingstraat 100 beel.antoinette@skynet.be
Lieve Danckaert - Van Boven Oude Gentbaan 24 lievevanboven@hotmail.com
Dirk Vannoorenberghe Merestraat 117 dirkvannoorenberghe@hotmail.com
Wiske Roose - Van Vaerenbergh Oude Heerbaan 43 (Erpe) andreroose@skynet.be
Mireille Slagmulder - Van de Waeter Ninovesteenweg 93 jan.slagmulder@telenet.be
Carolien Tonneau - Danckaert Onegem 97d carolien@bolton.be
Pastoor Michel Bekaert Boudewijnlaan 1, tel. 0468/297 146 michel.bekaert@proximus.be

 


Regionale Taizé-jongerenontmoeting in Brussel
Kardinaal Jozef De Kesel en de gemeenschap van Taizé nodigen jongeren uit naar Brussel.
Zaterdagavond 8 april om 19 uur vindt in de basiliek van Koekelberg een gebedsviering met lichtwake plaats in aanwezigheid van broeder Alois, de prior van de Taizé-gemeenschap en kardinaal Jozef De Kesel. Op palmzondag 9 april is er in de basiliek een eucharistieviering.
De regionale ontmoeting richt zich specifiek tot jongeren tussen 18 en 35 jaar.
Het programma bestaat uit eenvoudige, maar tegelijk sterke elementen zoals gemeenschappelijk gebed, workshops, uitwisseling in kleine groepjes en gastvrijheid, klinkt het bij IJD-Jongerenpastoraal Vlaanderen. Het belooft een intens gebeuren te worden dat een frisse wind kan doen waaien in de Kerk en is een unieke gelegenheid om jongeren te ondersteunen in hun christen-zijn of om hen ermee in aanraking te brengen.

 

Gemoedelijk samenzijn in Okra


Het dagelijks leven als gepensioneerde kan eentonig worden. Dat wordt totaal anders als je naar de bijeenkomsten komt van Okra. Daar ontmoet je je geburen, vrienden of familie en daarmee kun je een dan een gezellige babbel maken. Met meer dan 100 waren we op de vorige algemene vergadering op donderdag 16 februari.
We mochten enorm veel beelden bekijken van de fijne activiteiten van het voorbije jaar. Het deed deugd om zoveel stralende gezichten te zien, die genoten van de bijeenkomsten. Het geheel werd heel mooi gepresenteerd.
Daarna volgde een smakelijk avondmaal!
Iedereen ging heel tevreden terug naar huis.


Kindercarnaval Sint-Anna:
stralende en blije kinderen maar buiten regende het pijpenstelen


De zondagnamiddag bleef het heel mooi weer… Maar de maandagmiddag werd het buiten een tegenvaller, maar binnen in de St.-Annazaal was er ambiance in overvloed en de kinderen waren hyper gelukkig met het ganse gebeuren.
De Jefkens hadden alles fijn in handen. Meet veel enthousiasme hebben ze de vele honderden kinderen geanimeerd en ze werden overladen met talloze en mooie geschenken.
Het trommelkorps, dat voor de eerste maal meewerkte, heeft iedereen echt gesmaakt!
Iedereen, de grootouders, de ouders en vooral de kinderen beleefden een carnaval zoals nooit.

 

 

Lichtmisviering:

Op zaterdag 4 februari werd het een viering met kinderlijke achtergrondmuziek.
De kleine kinderen kruipen heel graag de altaartrappen op… Wellicht willen ze al graag pastoor spelen… maar ze proberen ook de trappen af te dalen, en dat verloopt minder vlot, alleen met de hulp van hun mama gaat dat heel vlug. 
Een ontdekking… Bij de dopelingen was er een familie met tweemaal een viergeslacht… Een moment om er even bij stil te staan!
Dit gebeuren groeide uit tot een stemmige viering waarin de heel kleine kinderen centraal stonden en de ouders en hun grootouders heel fier waren over dit gebeuren in de kerk. 
Nadien mocht iedereen pannenkoeken eten in de Weeg. Een gezellige ontmoeting met de toekomst van onze parochie.
Een tof dankjewel aan Femma die voor ons die lekkere pannekoeken hebben gebakken.
Een dikke proficiat aan de allerkleinsten, hun gelukkige ouders en gans de familie!

 

AswoensdagAswoensdag is het begin van de vasten die ons naar Pasen voert.
De naam Aswoensdag is afgeleid van het gebruik om een askruisje op het voorhoofd van gelovigen te plaatsen door de priester.
Hij gebruikt hierbij de woorden: “Bedenk mens, dat je van stof bent gemaakt en dat je tot stof zult wederkeren”. 
De as is afkomstig van verbrande palmtakken of buxustakken die het jaar daarvoor werden gebruikt voor de viering van Palmzondag.
Het as herinnert de gelovigen aan hun eigen sterfelijkheid en is tevens een uiting van boetvaardigheid jegens God.
Christenen maken van Aswoensdag een vastendag.
Zij kunnen dan slechts één volledige maaltijd tot zich nemen.
We hebben op Aswoensdag 1 maart om 19.00 u. een gebedsviering in de kerk met oplegging van de as.

 

Werden gedoopt in onze kerk:

Bij de Afrikanen speelt de familie toch wel een belangrijke rol.
Daarom werden deze drie kinderen samen gedoopt en dat vonden ze leuk.
= Glorelle Massitu-Nganga, dochter van Jean-Louis en Noella Yoni, Violettestraat 23, Aalst
= Lourinelle Massitu-Yoni, dochter van Jean-Louis en Noella Yoni, Violettestraat 23, Aalst
= Victoria Boyolo, dochter van Alain en Noella Yoni, Violettestraat 23, Aalst
Een dikke proficiat aan de gelukkige ouders en gans de familie!

Okra - Lourdesbedevaart
Op bedevaart gaan is steeds geladen met een godsdienstige betekenis. We gaan op bedevaart naar Lourdes, de plaats waar de aarde de hemel raakt en dat maakt vele mensen,ook al kennen ze miserie of zijn ze ziek, dat brengt troost en kracht in hun leven. Anders komen ze terug naar huis.
Deze treinbedevaart heeft plaats van 12 tot en met 17 mei.


Inlichtingen kun je bekomen bij de bestuursleden en bij de voorzitter:
De Meersman Adolf, Rozenstraat 15, 9308 Hofstade. Tel. 0479/840 615

 

Algemene vergadering
Vele gepensioneerden zitten te veel stil in hun zetel. Het is goed dat ze zelfs in het putteke van de winter eens buiten komen en vooral kunnen genieten van toffe ontmoetingen met de anderen uit hun eigen omgeving.
Dit doen we op donderdag 16 mei om 14.00 u. in de St.-Annazaal, Roklijf.
Het zal er gezellig en fijn zijn!!!

 
Parochieraad
Met de afgevaardigden van de paorchiale bewegeingen vergaderen we op woensdag 22 februari om 19.30 u. bij Gary
Vooral de komende vasten staat op het programma; Het wordt eeen belangrijke periode in  het  kerkelijk jaar, vooral een periode van meer sober leven en meer intens biden.

Je bent er verwacht!


Kerkbestuur
Enkele keren per jaar komen we samen met het kerkbestuur om eens alles grondig te beoordelen.
We doen dat op woensdag 15 februari om 20.00 u. in de pastorie.
Dan bespreken we de jaarrekening van het voorbije jaar, we verkiezen de helft van de kerkraadsleden en kijken ook al eens naar de toekomst.

 

Kindercarnaval
Het blijft een begrip in St.-Anna, maar elk jaar is het ook een beetje anders.
Alle kinderen zijn van harte welgekomen in de kindercarnaval die vertrekt aan de St.-Annazaal op maandag 27 februari vanaf 13.00 u.
Er zijn heel mooie prijzen te winnen!
Om dit gebeuren financieel mogelijk te maken organiseren de Jefkes hun Jefkesbal in de St.-Annazaal op zaterdagavond 25 februari.
Kom met ons feesten…

 

Omhaling Noodfonds
Bij grote rampen of aardbevingen vraagt men steeds om onmiddellijk te helpen en te steunen. Daar hebben ze in ons bisdom een noodfonds opgericht om zo de mogelijkheid te hebben om onmiddellijk de getroffen mensen te kunnen helpen. Dit gebeurt tijdens de omhaling op zondag 12 februari.
Wees mild voor hen die plots in nood zitten…

 Pratend en vierend beginnen aan een tof Nieuwjaar!Onze parochie houdt van feesten, dat past wel in een carnavalstad. Dit geeft ons de nodige kracht en moed om elkaar steeds te helpen en te steunen. Dat hebben we vooral in deze tijd nodig willen we die blijde boodschap blijven uitdragen in deze onverschillig geworden omgeving.
De hapjes waren uiterst lekker en de dranken super!Gezinsviering


Regelmatig nodigen we de catechesekinderen, hun ouders en familieleden uit om samen eucharistie te vieren. Deze vieringen vragen telkens een degelijke voorbereiding. Dit alles gebeurt door de catechisten en de kinderen. Er wordt geoefend om degelijk de teksten voor te lezen en onze zangleider André zorgt voor het inoefenen van alle liederen. Alle liederen worden dan begeleid door het muziekensemble.
Maar we bereiken mooie resultaten!
De volgende gezinsviering hebben we op zondag 12 februari om 11.00 u.

 Jeugdhuis Terlinden zal overleven
Ouders hebben soms zorgen met hun kinderen en in een gezin spelen de financies ook een belangrijke rol.
Dit kan ook gebeuren in de werking van het jeugdhuis en dan moet er gezocht worden naar een degelijke en blijvende oplossing.
Door het plots terugschroeven van de staatssubsidie kwam het jeugdhuis Terlinden in financiële problemen.
Met de steun van het stadsbestuur wordt het mogelijk om de werking verder te zetten.
De club komt nog wel te kort en ze zoeken daarom voor het komende jaar een steun van 5.000 tot 6.000 euro. Dat zal opgevuld worden met allerlei activiteiten of sponsors die deze werking willen steunen.   


O.L.Vrouw Lichtmis
Elk jaar vieren we in onze kerk het feest van O.L.Vrouw Lichtmis.
Dit jaar gebeurt dat op zaterdag  4 februari om 16.00 in de kerk.
Dan worden alle dopelingen samen met hun ouders, grootouders, meters,  peters en familieleden uitgenodigd naar deze gebedsviering.
We willen graag God danken voor dit nieuwe leven in onze parochie.
Alle ouders van de dopelingen van het voorbije jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging.
Daarna vieren we verder in de het lokaal van De Weeg om lekkere pannenkoeken binnen te spelen.
Je bent er welgekomen!

 

 

IS OVERGEGAAN NAAR EEN EEUWIG LEVEN DICHT BIJ GOD:
Marcel, Godeau, wed. van Yvonna Van Boven, Oude Gentbaan 279, Aalst.
Hij werd geboren te Anderlecht op 3 feb. 1931 en is godvruchtig overleden in het ASZ te Aalst op 1 jan. 2017.
Liefde kent geen grenzen… Marcel was van Brussel, zijn lieve Yvonne van onze parochie. Ze vonden elkaar en hij kwam als echte Brusselaar hier wonen en zij vormden een tof koppel gedurende de rest van hun leven.
Jaren werkte Marcel aan de tram in Brussel als trambestuurder en nadien  aan het onderhoud van de trams. Hij vond het normaal dat hij moest instaan voor het dagelijks onderhoud van zijn gezin.
Hij had oog voor de natuur. Hij werkte graag  in de hof en zorgde steeds voor de verse groenten bij het eten. Als ze oud werden, zorgden ze als een goed koppel heel graag voor elkaar. Jaren heeft hij zijn lieve vrouw verzorgd. Ze hadden elkaar trouw beloofd in goede en kwade dagen en dat deed hij met veel liefde als ze hulpbehoevend werd.
Hij werd ouder en zijn gezondheid ging ook fel achteruit. Zijn ogen lieten het afweten en hij zag zeer weinig en toch probeerde hij thuis te blijven. De laatste weken werd hij opgenomen in het ziekenhuis.
Wij blijven hem graag gedenken.

 

WERD GEDOOPT IN ONZE KERK:
Finn, Everaert, zoontje van Steven en van Kim Smet, Erpestraat 25, Aalst

 

Okra
Met het bestuur vergaderen we op vrijdag 27 jan. om 9.30 u. in de blokhut.
In het begin van het jaar kijken we eens wat we allemaal kunnen doen in de loop van het jaar.

 

O.L.Vrouw Lichtmis
Elk jaar vieren we in onze kerk het feest van O.L.Vrouw Lichtmis.
Dit jaar gebeurt dat op zaterdag  4 februari om 16.00 in de kerk.
Dan worden alle dopelingen samen met hun ouders, grootouders, meters,  peters en familieleden uitgenodigd naar deze gebedsviering.
We willen graag God danken voor dit nieuwe leven in onze parochie.
Alle ouders van de dopelingen van het voorbije jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging.
Daarna vieren we verder in de het lokaal van De Weeg om lekkere pannenkoeken binnen te spelen.
Je bent er welgekomen!


Parochieploeg

Met de kleine ploeg van parochieverantwoordelijken komen we samen op
woensdag 18 Jan. om 19 u.
bij Lieve De Geyter.

We plannen de parochiale activiteiten voor de komende maanden.


Nieuwjaarsreceptie
Bij het begin van een nieuw jaar wensen we elkaar het allerbeste toe en drinken we ook een glaasje op het nieuwe jaar. Dit gebeurt in elke familie, maar ook in onze grote familie van de parochie. Dit doen we na de viering op zondag 22 januari.
Je bent er verwacht!

Zalig Nieuwjaar

Voor het nieuwe jaar dat weldra begint
wensen wij U graag alle goeds.
We zeggen het met de woorden die God aan Mozes gaf:
“Moge de Heer u zegenen en behoeden
met vriendschap en vrede.
Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden
en u genadig zijn.
Moge de Heer Zijn gelaat naar u keren.
en u vrede schenken.”


Zalig Nieuwjaar lieve mensen.
Laten we samen in het nieuwe jaar gelukkig worden

en vooral mekaar gelukkiger maken!

De parochieploeg.Zij leeft nu in vrede in Gods nabijheid: Zuster Juliana Saeys

Zij kwam in onze wereld te Moorsel op 19 aug. 1928 en is ingegaan tot het eeuwige leven in Gods nabijheid te Ursel in haar 63e professiejaar in de Zustergemeenschap van de Franciscanessen, Gent-Crombeen.
Gedreven bleef ze in haar roeping tot het kloosterleven om de Heer steeds te volgen en gans haar leven in dienst te staan van de Heer als Kloosterlinge in het onderwijs. Vele jaren gaf ze boeiend les in de Sint-Annaschool. Ze durfde veel eisen van de kinderen. Ze geloofde in elk van hen en bereikte heel mooie resultaten.
Gedreven in haar inzet voor de Sint-Annaparochie. Ze vertoefde in een nieuw opgerichte parochie met een waaier van bewegingen en werkgroepen. Ze kon zich uitleven in de jeugdbewegingen, samen met de proosten: in VKAJ en in Chiro. De catechese in voorbereiding op het H.Vormsel samen met de kernwerking heeft ze intens beleefd en begeleid.
Gedreven om de liturgische vieringen in de kerk te omkaderen met heel mooie teksten, veel jeugdige gezangen door het kinderkoor, het jeugdkoor, het jeugdensemble en het grote gemengd parochiaal zangkoor.
Van vele gebeurtenissen in de parochie bleef ze de motor en zocht ze steeds naar beter en heel graag zocht ze steeds naar nieuwe medewerkers.
Haar weggaan uit Aalst, na zoveel jaren van zaaien en oogsten, viel haar zeer zwaar. Na haar actieve loopbaan ging ze op rust in de zustergemeenschap van het Crombeen in de St.-Gudulastraat en later naar Vinderhoute. Graag bleef ze contact houden met haar geliefde Aalst.
Oprecht willen we haar bedanken voor haar gedrevenheid en haar intense inzet.
Wij blijven in ons gebed met haar intens verbonden…

Wij gedenken haar tijdens de gezinsviering op zondag 15 januari 2017 om 11.00 u.

 

Is door het doopsel opgenomen in onze parochiegemeenschap:
Laure Van der Borght, dochtertje van Kevin en Kimberly Aelbrecht, Lindenstraat 126


Een familie viert feest als er een kind geboren wordt. Maar ze beseffen dat het niet alleen mensenwerk is. Dankbaar komen ze dan met velen naar de kerk om het te laten dopen en om dan aan elkaar te zeggen dat het ook een kind van God is.
Een dankbare proficiat aan de gelukkige ouders!

Heeft ons verlaten om voor eeuwig verder te leven in Gods nabijheid:
Philibert Van den Bergh, wed. Irene Van Den Berghe, vroeger Boudwijnlaan en overleden in het WZC De Toekomst.
Hij werd geboren te Aalst op 8 november 1924 en is overleden in het WZC De Toekomst op 13 december 2016.
Deze overledene heeft de meeste jaren van zijn leven op de Boudewijnlaan gewoond. Op momenten dat het er heel rustig wonen was, maar ook jaren dat het zeer druk werd, zelfs de ganse dag en ook ’s nachts. Hij heeft vele jaren gewerkt als chauffeur in de brouwerij Zeeberg en nadien bij Amylum. Hij kon en mocht steeds dicht bij huis werken.
Maar oud geworden heeft hij dit warme en vertrouwde nest moeten verlaten. 
Iemand die echt oud wordt, dan moet hij steeds zaken prijsgeven en dat valt niet altijd mee. De overstap naar een serviceflat werd een beetje verzacht omdat hij terugkeerde naar de plaats waar hij als kind gewoond heeft, de Watertoren. Maar ze waren nog samen en hij kon dan heel goed zorgen voor zijn zwakkere vrouw.
En toch worden ook oude mensen van elkaar gescheiden. En dat valt wel moeilijk, maar er treedt nu een totale verandering op in hun leven. Dit alleen zijn en niet meer met elkaar kunnen praten, ook al wordt dat wel eens zagen, blijft heel moeilijk om dragen. Hij voelde zich nog meer machteloos!
Hij kreeg dan veel bezoek van zijn kinderen die steeds klaar stonden om hem te helpen, ook zijn zus kwam hem dikwijls bezoeken. Hij hield van zijn kleinkinderen, want in hen zou hij verder leven. Zijn oogappel bleef zijn enig achterkleinkind.
Gestadig ging hij achteruit en als een kaarsje dat stilaan dooft, zo ging hij van ons heen.
Christelijke deelneming.

 

 

Vorige pagina