Nieuws

 

 

 

 

Actueel

Nieuwsbrief Bisdom Gent
klik hier.

Activiteiten KVLV. klik hier

Activiteiten Okra. klik hier

Activiteiten Femma.
Klik hier

Nieuws

Parochiale receptie
Het begin van het nieuwe jaar nodigt ons uit om eens van gedachten te wisselen. We kijken naar het voorbije jaar en merken dat we heel wat mooie dingen hebben gerealiseerd, wat ons bemoedigd en blij maakt.
Bij de jaarwisseling blikken we ook naar de toekomst. Wat kunnen we nog verwezenlijken in het komende jaar en waar leggen we de nadruk op.
Dit kunnen we eens bespreken tijdens de receptie na de viering op zondag 14 januari.
Zorg er voor dat je er bij zijt!

Gebedskalender
Elk jaar geeft Kerk en Leven een gebedskalender uit.
Deze geeft je voor elke dag een passend gebed of een sprekende bezinning mee.
Deze kost € 11.00 Je kunt deze bekomen bij de pastoor.
Een degelijke hulp om elke dag even te bidden…

 
Een tip...
Ben je nog op zoek naar een passend nieuwjaarsgeschenk???
Bezorg aan je zoon, dochter, gebuur of familielid een gratis abonnement op het Parochieblad Kerk en Leven.
Het is een geschenk dat elke week gedurende een gans jaar in de brievenbus zal steken.

Stort € 36 op rek. BE73 2930 0049 5260 GEBABEBB, Kerk en Leven, Aalst.
Gelieve de naam en het adres te vermelden van diegene die het parochieblad zal ontvangen.
Het is een passend cadeau waarvan ze veel en lang zullen genieten… 

Advent en Welzijnszorg
De warmste week hebben we ook in onze kerk en in onze parochie beleefd. Want voro hulpen aan behoeftigen hebben we ook meegewerkt.
De omhaling in onze kerk bedroeg € 569 op ,
Elke zondag hadden we na de viering soep op de stoep en alles bij elkaar heeft dat € 442,69€ opgebracht. 
Een dikke proficiat aan allen die echt mild zijn geweest in onze parochie!
De omhaling op Kerstmis bedroeg €465,01. Daarvoor van harte dank!

Kerstfeest Okra


Het laatste Kerstfeest heeft enorm veel voorbereiding gevraagd.
Maar het toneel kende een onverhoopt succes.
De vele aanwezigen hebben aandachtig geluisterd en het toneel intens meebeleefd.
De novelle van Ernest Claes “De moeder en de drie soldaten” werd bewerkt voor toneel.
Een dikke proficiat aan alle spelers en de velen die hebben meegewerkt aan deze opvoering. He geheel werd gesteund door het Okra-koor o.l.v. Luc Piron


Is overgegaan naar een eeuwig leven in Gods nabijheid:
Julien De Groot, wed. van Irène Verbeken, Raffelgemstraat 19.
Hij kwam in onze wereld te Heldergem op 2 juni 1925 en is overleden in het OLV Ziekenhuis te Aalst op 30 nov. 2017.
Hij bleef dankbaar voor de vele goede, mooie en vreugdevolle momenten in zijn leven: de geboorte van zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. De aandacht en de zorg voor zijn vogels, voor de natuur.
Zijn sterkte vonden we terug in zijn beroepsleven als politieman en zijn relaties met de vele mensen die hij in zijn leven gekend heeft.
Zijn tedere zorg ging vooral naar voor zijn echtgenote, zijn dochters, zijn kleinkinderen en de aandacht en de liefde voor de mensen in zijn omgeving.
Graag koesterde hij aandacht als gelovige voor een diepere zingeving in zijn leven.
Julien bleef een hoopvolle mens ondanks zijn oud worden. De hoop op een mooie en een goede wereld, een rechtvaardige wereld, waarvan hij gedroomd heeft en waaraan hij gewerkt heeft. De hoop op een nieuwe en bevrijde wereld, waar mensen kunnen leven in liefde en solidariteit in het spoor van Jezus Christus.

Graag blijven we hem gedenken in ons gebed!


Catechese

 

= Bijeenkomsten in kleine groepjes:
* Het groepje van Jo op zaterdag 27 januari 2018 om 9.00 u. in de kerk
* Het groepje van Chris op zondag 28 januari 2018 om 9.30 u. in de kerk
* Het groepje van Francine op woensdag 31 januari 2018 om 13.30 u. bij Francine thuis
* Op zondag 28 januari om 10.15 in de kerk, om 11.00 is er een gezinsviering.

 

Vormelingen op bezoek in het WZC Avondzon in Erpe-Mere 
Volgens Hugo Dossche en zijn vrouw Liliane was het vroeg er twee jaar catechese voor je het H. Vormsel kon ontvangen. ‘De Vespers en het Lof waren er iedere zondag. Vespers waren Latijnse liederen waar ze niet veel van begrepen en het Lof waren Vlaamse liederen. De zeven weken (zeven weken voor het Vormsel) moesten de vormelinge iedere dag naar de kerk gaan. Een uitgebreid feest met cadeaus was er niet bij. Er was vlees, konijn en kip, want het was oorlog. Vroeger hadden de mensen niet veel, maar waren verdraagzamer en gezelliger. Oud en jong zag je meer samen in het straatbeeld.’

Bij E.H. Jozef Limpens was er door de oorlog weinig catechese. ‘De lessen godsdienst werden gebruikt voor de voorbereiding van het Vormsel. Het Vormsel werd uitgesteld omdat er vele mensen gevlucht waren. Dat was in 1942. Men stelde toen geen vragen of we wilden gevormd worden of niet. Iedereen deed het; het was gewoon zo. Tussen toen en nu is er veel veranderd en het gaat nog veel veranderen. Het is vandaag anders maar daarom niet beter of slechter. Men moet niet te veel vergelijken. Ik ben een gelukkig man.’

Bij Gilberte Ghysbrecht was het tijdens de oorlog vooral in klasverband. ‘Eerst naar de kerk en dan naar school. Het klassenverschil was heel groot. Men had toen de rijke Dams (humaniora) en de arme Dams (technische richtingen) bij de Dames van Maria. De arme Dams deden hun plechtige communie samen met het klein college (SMI) op tweede Pinksterdag. Het groot college (SJC) samen met de rijke Dams op dinsdag. Dat is nu gelukkig voorbij. Als geschenk kreeg je voor het Vormsel een Lieve-Vrouwebeeldje en snoep van de familie. Het feest ging door bij haar grootouders, met als middagmaal kip of konijn.’
Volgens Gilberte hielpen de mensen elkaar vroeger veel meer omdat je op die manier gemakkelijker door de ellende van de oorlog kwam. ‘Die vriendschap is na de oorlog dan ook gebleven. Nu hebben wij alles en moeten we niet meer delen. Zij woonde tijdens de oorlog in café ‘Het groene kruis’. Hun familie woonde boven de zaal. Er waren 50 à 60 Duitse soldaten die de zaal hadden ingenomen. Doordat er voldoende eten was voor de soldaten, konden zij de overschotten opeten en in het geheim uitdelen aan andere mensen.’ De minst aangename soldaten waren volgens haar de Canadezen: Zij gaven niets van eten weg. Nu helpt Gilberte vrijwillig mee in de kantine van het rusthuis. Zo blijft ze onder de mensen.
Het was een zeer leuke en leerrijke namiddag, waarin jong en oud tijd maakte voor elkaar. De vormelingen kwamen heel wat meer te weten over hoe het H. Vormsel vroeger werd gevierd.


De naamopgeave
“Samen varen” met dit thema werd een kleurrijke viering opgebouwd. De catechisten hebben dit goed uitgewerkt samen met de kinderen.
Vele ouders, grootouders en sympathisanten hebben deze viering mogen beleven.
Een dikke proficiat aan alle vormelingen en catechisten.

 

Advent en Welzijnszorg
** Soep de stoep


Na elke weekendviering zorgde de werkgroep voor een lekkere tas soep. Ondertussen konden we eens napraten en met mekaar kennis maken. Het was er telkens gezellig…

** Doe een gift:
De omhaling is gebeurd in de kerk. En toch kun je door een overschrijving de armen uit je eigen streek steunen. Mogelijks een Nieuwjaarsgeschenk!
Vanaf een minimaal bedrag van 40 euro komt je gift in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Je hebt recht op een belastingvermindering van 45 % voor het bedrag van je gift. Stort op BE21 0000 0000 0303 Welzijnszorg, 1000 Brussel.
Waakzaam zijn in deze advent is wakker blijven voor het onrecht in de wereld!

** De omhaling voor welzijnszorg bracht uitzonderlijk € 270. op!
In naam van de armsten uit onze eigen omgeving die we daarmee kunnen steunen, van harte dank!

 

KERSTWENS


Dat het licht van Christus
je leven mag zegenen,
zodanig dat je troost mag brengen
aan hen die verdriet hebben!

Dat de vreugde van Christus
je mag overweldigen in de komende jaren.
Deel die blijheid met hen
die zwak, ziek of gewond zijn.

Dat de vrede van Christus
je helpt om niet bang te zijn,
want bij God ben je veilig en geborgen!

Zalig Kerstfeest 2017!
 Michel, pastoor.

Communie aan huis
Kerstmis nadert en sommige zieken of oude mensen kunnen niet meer naar de kerk komen om eucharistie te vieren.
Als je dit verlangt kan de pastoor aan huis de communie brengen ter gelegenheid van de hoogdag van Kerstmis.
Laat dan iets weten: tel. 0468/297 177

WERD GEDOOPT
Vince Van den Brempt, zoontje van Davy en Wendy Callebaut, Oude Gentbaan 110, Aalst
Deze foto geeft een beeld van de ganse familie die meegekomen was om getuige te zijn van de doop van Vince.

Een dikke proficiat aan de ouders maar ook aan de grotere broer!


Jokri Aalst bedankt Linkeroever!
IJD zet zich al een paar jaar in voor de eindejaarsactie Music for life van Studio Brussel. Samen met alle Jokri’s van het bisdom Gent werd er afgesproken om geld in te zamelen voor Tejo, een vrijwilligersorganisatie die gratis psychologische hulp aan jongeren biedt. Voor dit goede doel, dat erg relevant is in onze samenleving en voor onze leeftijdsgroep, wilden wij graag ons steentje bijdragen! We kwamen dus bijeen om snoepzakjes te vullen. We maakten er een gezellige avond van: een streepje muziek, lekker bijbabbelen,... De tijd vloog voorbij! We tikten af op 164 zakjes! Die verkochten we in vier verschillende kerken van de parochie Linkeroever, telkens na de eucharistieviering. Tijdens de viering getuigden we over Jokri en over Tejo.


De snoepverkoop was een groot succes. In een mum van tijd waren al onze zakjes uitverkocht. Bovendien ontvingen we nog meer dan 200 euro aan giften. Dit bracht ons op een totaal van 650 euro!
Bedankt aan de gemeenschappen van Sint-Antonius, Sint-Martinus/Sint-Jozef, Hofstade en Sint-Anna!

 

Kerstconcert Okra
Het wordt stilaan een traditie dat het Sint-Martinuskoor o.l.v. André De Cock jaarlijks een concert geeft in de Sint-Annazaal.
Dit gebeurde dit jaar op zondag 10 december.
Heel wat leden van Okra en sympathisanten van het koor waren naar de zaal gekomen om te luisteren naar heel wat nieuwe kerstliederen, maar ook de klassieke kerstliederen hebben we mogen beluisteren en de gekende liederen konden we ook meezingen.
Het werd een meevaller die voor herhaling vatbaar is. Deze enkele sfeerbeelden geven dit duidelijk weer!


 


Catechese
= Bijeenkomsten in kleine groepjes:
* Het groepje van Jo op zaterdag 13 januari 2018 om 9.00 u. in de kerk
* Het groepje van Chris op zondag 14 januari 2018 om 9.30 u. in de kerk
* Het groepje van Francine op woensdag 10 januari 2018 om 13.30 u. bij Francine thuis

MEDEDELINGEN VIA KERK EN LEVEN
Verenigingen die een activiteit wensen kenbaar te maken,
kunnen hun tekst of foto’s bezorgen via e-mail: michel.bekaert@proximus.be

Je mag de tekst ook deponeren in de brievenbus van de pastorie.
Gelieve dit minstens 3 weken voor het verschijnen van het parochieblad te bezorgen.
Het nieuws over onze bewegingen maakt ons parochieblad levendiger en geeft een beeld van het leven in onze verschillende parochies van onze Ajuinstad.


Is overgegaan naar een eeuwig leven in Gods nabijheid:

Julien De Groot, wed. van Irène Verbeken, Raffelgemstraat 19.
Hij kwam in onze wereld te Heldergem op 2 juni 1925 en is overleden in het OLV Ziekenhuis te Aalst op 30 nov. 2017.
Hij bleef dankbaar voor de vele goede, mooie en vreugdevolle momenten in zijn leven: de geboorte van zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. De aandacht en de zorg voor zijn vogels, voor de natuur.
Zijn sterkte vonden we terug in zijn beroepsleven als politieman en zijn relaties met de vele mensen die hij in zijn leven gekend heeft.
Zijn tedere zorg ging vooral naar voor zijn echtgenote, zijn dochters, zijn kleinkinderen en de aandacht en de liefde voor de mensen in zijn omgeving.
Graag koesterde hij aandacht als gelovige voor een diepere zingeving in zijn leven.
Julien bleef een hoopvolle mens ondanks zijn oud worden. De hoop op een mooie en een goede wereld, een rechtvaardige wereld, waarvan hij gedroomd heeft en waaraan hij gewerkt heeft. De hoop op een nieuwe en bevrijde wereld, waar mensen kunnen leven in liefde en solidariteit in het spoor van Jezus Christus.
Graag blijven we hem gedenken in ons gebed!

 

Advent en Welzijnszorg
Armoede is een verhaal van 1 op 7. 
Samen kunnen we er iets aan doen.

Sterke verhalen
Armoede is een verhaal van 1 op 7. Toch leven er nog steeds heel wat vooroordelen.
Ze hebben het vast zelf gezocht, toch? Zijn liever lui dan moe? En zijn het geen moeilijke tijden voor iedereen? 

Armoede is een complex verhaal. Het kan ons allemaal overkomen. Samen Tegen Armoede maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land. We doorprikken vooroordelen en ondersteunen ruim 100 lokale projecten.
Ook jij kan helpen! Financieel of praktisch? Hier en nu of op lange termijn . Elke actie tegen armoede helpt. Ook de jouwe!

Adventsprogramma in onze parochie:
** Startviering van Welzijnszorg op zondag 3 december met aangepaste homilie: 1 op de 7 haalt het niet!

** Na elke zondagviering tijdens de advent hebben we “Soep op de stoep”.
Eens na elke weekendviering gezellig babbelen bij het drinken van een warme tas soep.

** Zondag 17 december: speciale omhaling voor Welzijnszorg: voor de armsten uit onze eigen omgeving

** In de namiddag organiseren we een gesponsorde namiddagwandeling in en rond de Sint-Annaparochie en het natuurgebied (Onegem)

** Doe een gift:
Vanaf een minimaal bedrag van 40 euro komt je gift in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Je hebt recht op een belastingvermindering van 45 % voor het bedrag van je gift. Stort op BE21 0000 0000 0303 Welzijnszorg, 1000 Brussel.
Waakzaam zijn in deze advent is wakker blijven voor het onrecht in de wereld!

CatecheseIn het kader van de week van de derde leeftijd bracht het catechesegroepje van Chris met enkele kinderen een bezoek aan enkele bewoners van St.-Anna die nu verblijven in het verzorgingstehuis van Avondzon te Erpe.
Hier op bezoek bij Hugo Dossche en Liliane Blendeman.Daarna trokken ze naar de vroegere onderpastoor E.H.Jozef Limpens.
Hij mocht vertellen over de catechese in zijn tijd, die wel totaal anders was en dateerde uit de oorlogsjaren.

Gilberte Ghysbrecht was de laatste in de rij die de kinderen hebben bezocht. Zij heeft met haar ouders lang in het Groen kruis gewoond waar er gedurende gans de oorlog ongeveer 60 soldaten verbleven. Ze vertelde heel graag over het vroegere Sint Anna.
Een nieuwe onbekende wereld ontdekten de kinderen die namiddag en het was voor hen de eerste keer dat ze een rusthuis bezochten.
De bewoners van het rusthuis waren uiterst blij dat ze nog eens mochten praten met kinderen die weldra zullen gevormd worden.

Met een drankje in de cafetaria besloten we deze boeiende namiddag!

= Bijeenkomsten in kleine groepjes:
* Het groepje van Jo op zaterdag 13 januari 2018 om 9.00 u. in de kerk
* Het groepje van Chris op zondag 14 januari 2018 om 9.30 u. in de kerk
* Het groepje van Francine op woensdag 10 januari 2018 om 13.30 u. bij Francine thuis

 

Christus-Koning, de hoogdag in de chiro
De eucharistieviering gaf ons op het feest van Christus Koning een totaal ander beeld dan gewoonlijk. De kerk was nu hoofdzakelijk gevuld met enorm veel kinderen en jonge mensen. De foto’s geven ons daarvan een mooi beeld. Het groeide uit naar een apotheose toen alle leiders eb leidsters, met meer dan 30, hun chirobelofte aflegden. Jongeren geloven in de toekomst en durven dat ook beloven. Ze beseffen dat dit niet altijd gemakkelijk zal zijn. Maar ze kunnen en mogen ondertussen genieten van een oprechte en deugddoende vriendschap.
Een dikke proficiat aan de drie bloeiende chirogroepen: Gentiaan, Sjaloom en Maeva!

 

Okra
De kerstviering van Okra hebben we op woensdag 20 december om 14.00 u.
Dan kunnen we een passend toneelstuk bekijken dat ons gebracht wordt door enkele leden van onze groep.
Het zal de moeite waard zijn!

 

Gebedskalender
Elk jaar geeft Kerk en Leven een gebedskalender uit.
Deze geeft je voor elke dag een passend gebed of een sprekende bezinning mee.
Deze kost € 11.00 Je kunt deze bekomen bij de pastoor.
Een degelijke hulp om elke dag even te bidden…

 

Een tip….
Ben je nog op zoek naar een passend kerst- of nieuwjaarsgeschenk???
Bezorg aan je zoon, dochter, gebuur of familielid een gratis abonnement op het Parochieblad Kerk en Leven.
Het is een geschenk dat elke week gedurende een gans jaar in de brievenbus zal steken.

Stort € 36 op rek. BE73 2930 0049 5260 GEBABEBB, Kerk en Leven, Aalst.
Gelieve de naam en het adres te vermelden van diegene die het parochieblad zal ontvangen.
Het is een passend cadeau waarvan ze veel en lang zullen genieten…

 
Adventsretraite: Uit God geboren
Op 3 december 2017 start de adventsretraite Uit God geboren.
Deze adventsretraite is geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit.
De teksten van “Uit God geboren” werden geschreven door de de jezuïet Ben Frie.
Inschrijven kan via www.ignatiaansbidden.org


 

Vorige pagina