Nieuws

 

 

 

 

Actueel

Nieuwsbrief Bisdom Gent
klik hier.

Activiteiten KVLV. klik hier

Activiteiten Okra. klik hier

Activiteiten Femma.
Klik hier

Nieuws

Vakantie

* doen wat je gaag doet
en toch niet leven ten koste van anderen.
* leren luisteren naar een andere mening
* mensen interssanter vinden dan afstanden
* zomaar een dienst bewijzen
* blootvoets lopen door het natte gras
* naar muziek luisteren en dansen vanuit jezelf
* vragen, praten en luisteren naar het dagelijkse leven
* de sierlijke vlucht van de meeuwen volgen
en met je voeten in 't water bengelen
* stil worden en bidden in de koelte van een romaanse kerk
* verloren dorpjes, een grasbloem en een vlinder ontdekken
* je als een blad laten dragen door echt water
* de adem van de aarde voelen
* een oud mens de kans geven
om te vertellen hoe het vroeger was
* het is ook de weg zoeken
naar het hart van andere mensen.

Chiromeisjes Gentiaan
Het hoogtepunt van een jaar chirowerking vormt steeds het bivak. Deze groep gaat op bivak naar Eeklo vanaf 22 mei.
Het worden dan stellig mooie dagen van verbondenheid en échte vriendschap.

 

Bestellen van een mis
Elke week komen we met een grote groep gelovigen samen in de kerk om er te bidden.
Tijdens elke viering bidden we speciaal voor onze overledenen.
We zijn hun als familie of als vrienden heel dankbaar tegenover hen.
Die dankbaarheid willen soms wel eens tonen door voor hen uitdrukkelijk te bidden.
Dit kun  je doen door voor hen eens uitdrukkelijk te bidden in een viering.
Missen kun je bestellen bij Priester Michel. Er liggen daarover briefjes in de kerk.

 

 

 

H.Vormsel 2019
Beste ouders,
Willen jullie samen met jullie kinderen groeien in het Christelijk geloof? Wil jouw kind bij Jezus en Zijn Kerk horen? Zijn jullie bereid om het komende jaar regelmatig naar onze samenkomsten te komen?
Hebben jullie JA geantwoord op alle vragen?
Dan zijn het Heilig Vormsel én de catechesewerking iets voor jullie!
Op zondag 19 mei 2019 wordt het vormselsacrament toegediend aan de 12-jarigen van onze Sint-Annaparochie. De kinderen die geboren zijn in 2007 of in het zesde leerjaar zitten, zij die catechese volgen in het basisonderwijs én diegenen die zich verbonden voelen met onze parochie, komen in aanmerking.
De kinderen ontvangen het H.Vormsel in de parochie waar ze wonen.
Wij komen samen in kleine groep (8 keer) en in grote groep (6 keer).

Vormselcatechese St.-Annaparochie, Aalst
Wanneer jullie je kind dit jaar willen laten vormen op onze parochie, dan vragen we jullie nu alvast, zeker voor 1 september, een voorlopige inschrijving per mail te doen naar
lieken@scarlet.be of michel.bekaert@proximus.be of 0468/297 177.
We hebben een eerste gezinsviering op zondag 23/9 om 11u. Een eerste kennismaking met elk van jullie.

Vormelingen
De gezinsviering van zondag 24 juni om 11.00 u. is tevens een dankviering voor al de kinderen die dit jaar werden gevormd. Die kinderen hebben heel wat toffe momenten beleefd en daarom willen we even nadenken en vertellen.
Na deze viering hebben we een receptie. Dan kunnen we ook de toffe foto’s bekijken die genomen werden tijdens de voorbije Vormselviering.
Iedere vormeling samen met hun ouders, peter en meter zijn er verwacht.

De verkenners hebben dit jaar een buitenlands kamp dat hen naar Roemenië voert.
Het gaat door van 12 tot en met 25 juli;
De kapoenen en de welpen hebben hun zomerkamp in Brugge en dit begint op 30 juli.
We wensen hen een deugddoend kamp vol spetterende activiteiten en sterke vriendschappen…

 

Bedevaart Okra naar Kortrijk


Een goede traditie moet behouden blijven.
Tijdens elke meimaand organiseert Okra Sint-Anna een bedevaartsreis. Dit jaar bracht de autocar ons naar Kortrijk in de kerk waar Broeder Isidoor wordt vereerd.
Het Okra-koor verzorgde met mooie gezangen deze viering.
De genomen beelden geven ons iets weer van de gezellige sfeer in dit genadeoord en de gedane daguitstap!.


Kerkraad
Het blijft noodzakelijk dat we met de kerkraad regelmatig samenkomen om alle zaken grondig op te volgen.
We doen dat op woensdag 13 juni om 20.00 u. in de pastorie.
Nu buigen we ons over de begrotingswijziging van dit jaar.
Er staan ook nog wel enkele kleinere zaken op het programma.


Parochieploeg
Met deze kleine groep trekken we naar de zee op woensdag 6 juni om een ganse dag een planning op te maken voor het komende werkjaar.
Steeds moeten we blijven zoeken naar vernieuwing in onze parochie in deze snel veranderende wereld.

 

Grandioze en smakelijke barbecue van de scoutsOp zaterdagavond 12 mei hebben de scouts van Sint-Joris honderden hongerigen verwelkomd in een reuzetent achter de Sint-Annazaal. Jong en oud hebben er lekker kunnen eten en er was drank in overvloed. De bediening verliep heel vlot en iedereen ging, laat op de avond, heel tevreden terug naar huis.
Een dikke proficiat aan onze scouts!


Afwezig

Michel Bekaert is afwezig van maandag 28 mei tot en met 1 juni.

Eerste communieviering “Delen doet wonderen!”

 4 Kinderen deden hun eerste communie op zondag 6 mei. Het waren Alyssa Degrieck, Ronaldo Metaj, Emily Paplejaj en Alison Bernard.
Dit kleine groepje deed het zeer goed en ze werden geholpen en gesteund door enkele vormelingen van dit jaar.
De foto’s geven een beeld van deze fijne viering. De prachtige bloemen waren het kunstige werken van Betty Van Geem.
We wensen deze eerste communicantjes, hun leerkrachten, hun ouders en grootouders.
van  harte proficiat,

Parochieploeg
Met deze kleine groep trekken we naar de zee op woensdag 6 juni om een ganse dag een planning op te maken voor het komende jaar.
Steeds moeten we blijven zoeken naar vernieuwing in onze parochie in deze snel veranderende wereld.

Op adem komen
Gezellig, verrijkend, deugddoend,
omdat iedereen wel wat zuurstof kan gebruiken in het leven.
Kennis maken met nieuwe mensen, luisteren naar interessante sprekers,
open staan voor geloofsgetuigenis,
in  gesprek gaan met elkaar,
concrete tips om op adem te komen.

Op drie donderdagavonden van 20.00 tot 21.45 u.
op 17, 24 en 31 mei 2018
Sint-Annakerk, hoek Roklijf_- Boudewijnlaan, Aalst
Inschrijven (15 €) voor 12 mei
Francine 053/21 55 65
Christophe:0479/70 82 70
Lievegalle58@hotmail.com
Organisatie: gebedsgroep Maria, Ster der Zee, ism. Gemeenschap Emmanuel.

Groepsfoto vormelingen 2018

Vormselviering “Goede vaart!”
25 kinderen, hun ouders en catechisten vierden feest op zondag 29 april in onze kerk.
In een bomvolle kerk hebben deze kinderen beloofd om christelijk te blijven leven. Het blijft een uitdaging en de wil is er wel, maar het wordt zeer moeilijk in deze tijd. En toch blijven we er in geloven en daarom zetten de catechisten zich in om hen daarin te helpen en te begeleiden.
We wensen deze vormelingen van harte proficiat, ook hun ouders en grootouders.

Enkele vormelingen schreven een brief naar God:

** Lieve Jezus,
Als mijn vader wil ik je graag volgen in mijn leven. En ik ben bereid om altijd goede dingen te doen voor jou. En ik wil me helemaal inzetten voor jou, om verhalen over jou te vertellen. Ik vind het ook leuk dat ik meer over jou heb geleerd in de catechese. En ik zou nog verhalen over jou willen horen.
Renz

** Beste Jezus,
Ik wil je graag eens ontmoeten, want ik heb al veel over jou gehoord, maar ik weet niet alles over jou. Als je nu bestond, dan zou je mijn vriend geweest zijn en ik zou je dolgraag volgen. Ik vond de catechese heel leuk en zo leerde ik nieuwe mensen kennen.
Julot

** Goede man Jezus,
Ik wil je volgen.
Ik ben bereid om mijn liefde te delen.
Ik wil net als jou zijn. Ik kom graag naar de catechese. Ik heb je goed leren kenen. Je bent een goed voorbeeld voor de mens.
Manu

We hebben een dankviering voor de vormelingen en hun ouders op zondag 24 juni om 11.00 uur de kerk.
Daarna volgt er een receptie.

Volgend jaar hebben we het H.Vormsel op zondag 19 mei 2019 om 11.00 u.

 

 

Topdag vormelingen te Oostakker op 21 april

De vormelingen hebben met volle teugen mogen genieten van die zonovergoten dag op zaterdag 21 april in het domein naast de basiliek van Oostakker.
Het werd een aaneenschakeling van catechese, zang, spelen en vieren.
Ere-Vicaris Luc De Geest gaf hen een boeiende rondleiding in het bedevaart domein en in de basiliek.
Daarna deden de kinderen een kaarsje branden in de grot. De dag werd afgesloten met een boeteviering.
Uiterst tevreden ging iedereen moe naar huis!

We hebben een dankviering van de vormelingen op zondag 24 juni om 11.00 uur de kerk. Daarna volgt er een receptie.

 

 

Indische zusters
In mei vorig jaar kregen we hier bezoek van een paar Indische zusters.
Het gebeurt zelden dat Indische zusters in ons land vertoeven. Zuster Carmen was vroeger verantwoordelijke van een weeshuis in India. Op 3-jarige leeftijd verbleef er een weeskind en daarvoor en daarvoor heeft zuster Carmen zich blijven inzetten. Later werd hij Jezuïet en die heeft de pastoor ontmoet tijdens zijn verblijf in India. Omdat ze in ons land verbleef, vroeg ze me om een getuigenis te mogen afleggen over haar werk nu in Gunther in het Zuiden van India. Daar zullen de zusters een kliniek bouwen. Daarvoor ontvangen de zusters geen vergoeding van de staat. De zuster heeft daarover vertelt in haar getuigenis en de omhaling heeft € 530,35 opgebracht.
Met dat geld heeft men in die kliniek in India een medisch apparaat gekocht en van dit toestel hebben ze nu een foto gestuurd.
Ontwikkelingshulp komt zeker toe, daar waar het moet komen…
Een uitzonderlijk hoog bedrag en daarvoor willen de Indische kinderen die we daar mee helpen, jullie oprecht bedanken.

 

Koor GaudeteHet koor “Gaudete” vond zijn oorsprong, ongeveer 40 jaar geleden, in onze parochie. Karel Van Daele vormde toen met enkele koorleden van het grote koor een nieuw koor dat uitsluitend gregoriaanse liederen zong. Dit koor werd nadien overgenomen door Frans Van Heghe.
Op zondag 18 maart hebben we naar hun mooie gezangen mogen luisteren. Zij brachten eeuwenoude muziek en het enthousiasme bij de aanwezigen was heel groot, want spontaan begonnen ze na de viering te applaudisseren. 

Vorige pagina