Vieringen

 

 

Actueel

Foto's Vormsel 2019

Nieuwsbrief Bisdom Gent
klik hier.

Activiteiten KVLV. klik hier

Activiteiten Okra. klik hier

Activiteiten Femma.
Klik hier

Vieringen

Doopsel - Doopselpastoraal

De ouders vragen zelf tijdig het doopsel aan, d.w.z. minstens één maand voor de viering.
De voorbereiding gebeurt door een catechist aan huis, en liefst in aanwezigheid
van beide ouders.

Voor het aanvragen van het doopsel kan u zich wenden tot de pastoor