Werkgroepen

 

 

Actueel

Nieuwsbrief Bisdom Gent
klik hier.

Activiteiten KVLV. klik hier

Activiteiten Okra. klik hier

Activiteiten Femma.
Klik hier

Werkgroepen

Vormselcatechese

 

Vormselcatechese
St.-Annaparochie, Aalst

juni 2017

                                                                                                   
Beste ouders,

Willen jullie samen met jullie kinderen groeien in het Christelijk geloof? Wil jouw kind bij Jezus en Zijn Kerk horen?
Zijn jullie bereid om het komende jaar regelmatig naar onze samenkomsten te komen?
Hebben jullie JA geantwoord op alle vragen? Dan zijn het Heilig Vormsel én de catechesewerking iets voor julllie!

Op zondag 29 april om 11.00u wordt het vormselsacrament toegediend aan de 12-jarigen van onze Sint-Annaparochie.
De kinderen die geboren zijn in 2006 of in het zesde leerjaar zitten, zij die catechese volgen in het basisonderwijs én diegenen die zich verbonden voelen met onze parochie, komen in aanmerking.
Belangrijk om te weten is: dit sacrament is een vrije keuze en niemand is verplicht om zich te laten vormen.
Misschien is het belangrijk om onze werkwijze ook eens vooraf te bespreken met jullie kind.

Wij komen samen in kleine groep (8 keer) en in grote groep (6 keer).
De samenkomsten in kleine groep vinden plaats:  1 groepje op zaterdag bij Jo (9.00 - 10.00u) of 2 groepjes op zondag bij Kris en James (9.30 – 10.30u) of op woensdag bij Francine (onder voorbehoud bij voldoende inschrijvingen) (13.30 - 14.30u)
Elke maand is er ook één gezinsviering waarop jullie, samen met jullie kind, zeker worden uitgenodigd.

Vanuit de Vormselcatechese Sint Anna, nemen we dit gebeuren ernstig; zowel met de kinderen als met jullie, ouders.
Catechisten maken immers veel tijd vrij om op vrijwillige basis deze momenten degelijk voor te bereiden. We hopen dan ook dat de toekomstige vormelingen positief meewerken tijdens de bijeenkomsten.

Wij vragen €60 als inschrijvingsgeld. Deze som dekt alle kosten, namelijk

  • de catechesemap,
  • de verzekering die wij afsluiten voor de weg van en naar de catechese,
  • het drukwerk,
  • onze Topdag op het einde van het catechesejaar
  • én de huur van het Jezuskleed. Inderdaad, wij kiezen voor een serene viering en daarom kiezen we voor het Jezuskleed voor alle vormelingen. Dan is iedereen gelijk en wordt de betrokkenheid bij de viering zeker en vast verhoogd.

Wanneer jullie je kind dit jaar willen laten vormen op onze parochie, dan vragen we jullie nu alvast een voorlopige inschrijving per mail te doen naar lieken@scarlet.be. We ontvangen graag de voorlopige inschrijving voor 15 augustus met de vermelding van de naam en het adres van de vormeling en de dag(en) van voorkeur voor het catechesemoment.

De definitieve inschrijving vindt plaats op onze ouderavond (jullie kinderen worden dus niet verwacht) van maandag 25 september om 20.00u in de Weeg achter de St.-Annazaal. Gelieve deze datum alvast in jullie agenda te noteren.
Enkel op deze avond kan je kind worden ingeschreven! Uiteraard kan een kind slechts worden ingeschreven als het gedoopt is
Indien jullie, als ouders, samen met jullie kind, ervoor kiezen om de weg naar het Vormsel te gaan, worden jullie daar zeker verwacht.
Ons startmoment is voor alle toekomstige vormelingen gepland op zaterdag 7 oktober van 13.30u tot 16.30u. Extra info krijgen jullie op onze ouderavond.

We kijken uit naar jullie inschrijvingen en hopen van harte u te ontmoeten op de ouderavond. Wij van onze kant zorgen opnieuw voor een mooie vormsel-voorbereiding!

Met vriendelijke groeten,
de catechistenploeg
Francine – James - Jo – Kris – Lieve - Wim

 

Praktisch

- Inschrijvingsbrief: graag ingevuld meebrengen naar de ouderavond van 25/9.
- Wanneer je omwille van familiale redenen een dubbele correspondentie zou
wensen, gelieve dit dan mee te delen op onze inschrijvingsavond of het reeds
op voorhand door te mailen.
- Mailtje voor 15 augustus met de voorlopige inschrijving en de keuze(s) van het  
catechesemoment naar Lieve De Geyter, lieken@scarlet.be                     
(053/705032)