Werkgroepen

 

 

Actueel

Foto's Vormsel 2019

Nieuwsbrief Bisdom Gent
klik hier.

Activiteiten KVLV. klik hier

Activiteiten Okra. klik hier

Activiteiten Femma.
Klik hier

Werkgroepen

Vormselcatechese

 

Vormselcatechese
St.-Annaparochie, Aalst

 

  H.Vormsel in 2020
Aan de ouders van leerlingen die dit jaar 11 jaar worden of in het 5de leerjaar van de basisschool zitten én volgend jaar verlangen het H. Vormsel te ontvangen.

Willen jullie samen met jullie kinderen groeien in het christelijk geloof? Wil jouw 11- of 12 jarige bij Jezus en zijn Kerk horen? Zijn jullie bereid het komend jaar regelmatig naar de samenkomsten van de rooms-katholieke kerk te komen?
Hebben jullie ‘ja’ geantwoord op alle vragen? Dan zijn het heilig Vormsel én de catechesewerking iets voor jullie!
In principe wordt het vormsel gevierd op de parochie waar je kind woont. De vormsel-viering in de kerk van Sint-Anna is gepland op zondag 10 mei 2020 om 11.00 u.
Indien jullie als ouders, samen met jullie kind, ervoor kiezen om de weg naar het heilig Vormsel te gaan, nodigen wij jullie graag uit naar het infomomenten waar meer uitleg wordt gegeven bij het nieuwe catechesejaar.
Jouw kind kan alleen gevormd worden als het ook gedoopt is. Daarom hebben we de doopdatum en doopplaats nodig.
Graag zouden we hebben, dat als je kind verlangt gevormd te worden, dat jullie het laten weten vóór 15 augustus 2019.
= De Geyter Lieve, lieken@scarlet.be
= Michel Bekaert, priester, Boudewijnlaan 1, 9300 Aalst 0468/297 177 of michel.bekaert@proximus.be

                                                                                                 

 

Praktisch

- Inschrijvingsbrief: graag ingevuld meebrengen naar de ouderavond.
- Wanneer je omwille van familiale redenen een dubbele correspondentie zou
wensen, gelieve dit dan mee te delen op onze inschrijvingsavond of het reeds
op voorhand door te mailen.
- Mailtje voor 15 augustus met de voorlopige inschrijving en de keuze(s) van het  
catechesemoment naar Lieve De Geyter, lieken@scarlet.be                     
(053/705032)