Werkgroepen

 

 

Actueel

Foto's Vormsel 2019

Nieuwsbrief Bisdom Gent
klik hier.

Activiteiten KVLV. klik hier

Activiteiten Okra. klik hier

Activiteiten Femma.
Klik hier

Werkgroepen

Vormselcatechese - Catechisten

De catechisten begeleiden de vormelingen op weg naar het Vormsel.

Ze doen dit vanuit hun christelijke overtuiging en op een totaal vrijwillige basis.

De begeleiding gebeurt in kleine groepjes van ±  10 vormelingen.

Wie zich geroepen voelt om het team van de catechisten te versterken kan hiervoor
steeds Lieve of Wim contacteren.

Catechist: Kris Blindeman
Telefoon: 0494/88 88 57
E-mail: kris.blindeman1@pandora.be
   
Catechist: Kris Coppens
Paddenvijverstraat 26
B - 9300 Aalst
Telefoon: 053/71 13 04
E-mail: greta.sanders@skynet.be
   
Catechist: Francine Debersaques
Oude Gentbaan 146
B - 9300 Aalst
Telefoon: 053/21 55 65
E-mail: e.vanbeuren@skynet.be
   
Catechist: James Deloz
Ledebaan 270
B - 9300 Aalst
Telefoon: 0473/95 93 89
E-mail: james@lutclincke.be
   
Catechist: Jo Vandenbossche
Hyacinthenstraat 24
B - 9300 Aalst
Telefoon: 053/70 98 13
0474/47 55 85
E-mail: jo.vandenbossche@securex.be