logo Sint Anna parochie

eucharistie vieringen55

parochienieuws55

kerk met kruisbeeld Sint Anna parochie Aalst

OKRA

Okra laat Kerstmis niet ongemerkt voorbij gaan!
We hebben een kerstconcert op zaterdag 16 december in de namiddag in de Sint-Annakerk.
We beluisteren er aangename kerstliederen en zullen volop genieten van de toffe kerstfeest in het putje van de winter.
Wees er bij om samen met ons het Kerstfeest te vieren.

Maar ook in de Sint-Annazaal vieren we Kerst met Okra. Dit gebeurt op vrijdag 22 december om 14u.
Het wordt een tof Kerstfeest met smakelijk eten en veel ambiance die ons naar het innigste feest van het jaar voert.

Wij zullen blij zijn je daar te ontmoeten.

Christus Koning

Jonge mensen in de kerk samenbrengen blijft een uitzondering.
Toch slagen we er in om dit te verwezenlijken in onze parochie.
Eens per jaar komen de drie Chiro groepen: Sjaloom, Maeva en Gentiaan biddend samen in onze kerk voor een viering.

Lees meer over Christus Koning ...

Feest van Sint-Maarten

Sint Maarten komt voor iedereen, want hij wil een vriend zijn en blijven van alle mensen, groot en klein.
Hij kwam in de zaal om aan alle gepensioneerden te zeggen dat ze in het voorbije jaar hun best hebben gedaan.
We waren met 130 aanwezigen. Iedereen had goede punten gekregen in zijn grote boek.
Bij allen in deze zaal was er vreugde en plezier.

foto 2 06 23

foto 3 01 23

Catechese Vormelingen

De volgende bijeenkomst is de naamopgave in onze kerk op zondag 17 december om 11.00 u.
Dan zijn alle vormelingen zeker in de kerk aanwezig samen met hun ouders.

Gaag zouden we hebben dat zoveel mogelijk kinderen eens de mis dienen.
De kinderen hebben een schrijven ontvangen met daarop de data dat ze verwacht zijn om de mis te dienen.

Eerste Communie 2024

In de loop van het jaar hebben we enkele hoogtepunten.
We vieren de eerste communie van onze 7-jarigen op zondag 5 mei 2024 om 11.00 u.
Dan zullen deze kinderen voor de eerste maal Jezus ontvangen. Het wordt voor hen een hoogdag en dit zal ook gesteund worden door alle aanwezigen in de kerk.

lees meer over de eerste communie ...

Hernieuwing abonnement parochieblad

De voorbije dagen hebt u wellicht een brief op naam ontvangen met een persoonlijk overschrijvingsformulier, om uw abonnement op het parochieblad te hernieuwen.
Mis geen nummers en doe daarom uw overschrijving zo spoedig mogelijk tot één gezamenlijk parochieblad voor de ganse parochie.
Hou daar a.u.b. rekening mee.
Het enig juiste rekeningnummer is BE73 2930 0049 5260 van Kerk en Leven Aalst Linkeroever.

De prijs van het abonnement 2023 is voor onze trouwe lezers bewust beperkt gehouden tot 55 euro.

Heeft ons verlaten om voor eeuwig te leven in Gods nabijheid

Robert Ledegen, echtg. van Monique Roels, Nieuwbeekstraat
Hij werd in Aalst geboren op 7/01/44 en heeft, na een rijkgevuld leven, ons verlaten op  14 november 2023. Hij had 2 zonen en 6 kleinkinderen.Hij is in onze kerk begraven op 18 november 2023.

Wij blijven hem graag gedenken in ons gebed.

Voor het komende jaar:

H. Vormsel: onder voorbehoud – zondag 28 april 2024 om 11.00 u. .
Eerste communie: onder voorbehoud – zondag 5 mei om 11.00 u.
Eerste communie: zondag 12 mei om 9.30 u. voor Horizon