logo Sint Anna parochie

eucharistie vieringen55

parochienieuws55

kerk met kruisbeeld Sint Anna parochie Aalst

Vieringen op radio, tv en internet

We kunnen de komende weken niet meer langer samen vieren in onze kerken. Maar we kunnen onverminderd en samen blijven deelnemen aan de vieringen die worden aangeboden op radio, tv en via livestreaming.

lees meer...

Eerste communie:

Sommige ouders hebben hun kind al ingeschreven voor de eerste communie. Ook de kinderen die vorig jaar hun eerste communie zouden doen, zijn uitgenodigd om aan te sluiten.
Momenteel zijn er 12 kinderen ingeschreven. Er komen er steeds meer bij…Prachtig!

lees verder over de Eerste Communie...

Eucharistievieringen in de kerk

In onze St.-Annakerk hebben we een viering op dinsdag- en vrijdagavond om 18.30 u.

Er mogen telkens ten hoogste 15 aanwezigen zijn.
Je kan slechts reserveren voor één viering. Pas na deze viering kan je voor een volgende viering reserveren.

naar de reserveringen...

Sint-Joris scouts

Scouts vergaderen vooral in openlucht. Elke zondagnamiddag vanaf 14 u. spelen ze op het terrein achter de St Annazaal.
Ze kunnen zich daar eens afreageren, want thuis zijn het altijd computerspelletjes of TV kijken.
Samen ravotten is veel toffer en men kan veel plezier maken met velen!

lees meer over de Sint-Joris Scouts...

Palmzondag

Het blijft een zeer oude traditie dat christenen met een palmtakje achter het kruis hun woning willen beschermen.
Zeker in deze Coronatijd hebben velen behoefte naar bescherming en verlangen ze dat God hen kracht schenkt om in deze eenzame periode hoopvol te leven en te blijven verlangen naar een periode waar we ons terug vrij kunnen en mogen voelen.

Velen zijn palm komen halen in de kerk.

Je kan ook gewijd water halen. Er staat een ton met wijwater in de ingang van de Boudewijnlaan. Daar kun je een flesje vullen.