logo Sint Anna parochie

eucharistie vieringen55

parochienieuws55

kerk met kruisbeeld Sint Anna parochie Aalst

De kerkdeuren blijven open

Een open kerkgebouw staat voor een gastvrije lokale geloofsgemeenschap waar mensen steeds welkom zijn.

 

O.L. Vrouw Lichtmis

Elk jaar vieren we in onze kerk het feest van O.L. Vrouw Lichtmis.
Vorig jaar is dit niet doorgegaan omwille van de Corona. Dit jaar is de viering op zaterdag 5 februari om 16.00u in de kerk.
Dan worden alle dopelingen samen met hun ouders, grootouders, meters,  peters en familieleden uitgenodigd naar deze gebedsviering.
We willen graag God danken voor de nieuwe dopelingen in onze parochie.

Alle ouders van de dopelingen krijgen een persoonlijke uitnodiging.
Iedereen is er welgekomen!

 

Nieuwjaarswens 2022

Beste vrienden,

Het is al een tijdje geleden dat ik hier stond om een nieuwjaarswens uit te spreken.

In 2021 zaten we volop in een 2de Coronagolf. Ondertussen zitten we in de vijfde golf en hopelijk zien we stilaan licht aan het einde van de tunnel.

Gelukkig kunnen we ons door de vaccinaties al wat vrijer bewegen al blijven vele deuren nog gesloten, denken we maar aan de cultuursector of de horeca.

Stilaan kunnen we plannen maken om een vrijer leven toe te laten in onze maatschappij, ook al zijn de besmettingen en ziekenhuisopnames nog heel hoog.

In dat kader wil ik jullie graag enkele nieuwe activiteiten voorstellen.

Lees hier de volledige versie van de Nieuwjaarswens 2022 ...

Bestellen van missen

Tweemaal per week vieren we reeds samen eucharistie in onze kerk.
Als een geliefde sterft dan doet het pijn… want die verbondenheid loopt mank.
Die pijn kunnen we ook ombuigen in dankbaarheid.
Dit doen we als we onze geliefden gedenken in een eucharistieviering.
Bij een ziekte van een geliefde doet het goed dat we voor hun genezing bidden.

Missen kun je steeds bestellen bij Michel Bekaert.
Een eucharistieviering kost € 15.
Het bedrag mag je ook storten op BE72 0010 2762 9316 Michel Bekaert, Aalst.
Gelieve ook de datum en de intentie mee te delen.

 

Parochiekas

foto 01 19 01 22

Er wordt in dit parochieblad heel weinig geschreven over de parochiekas en toch hebben we heel wat activiteiten rond het opgehaalde geld in de kerk.

Ongeveer vier jaar geleden nam Benno De Clerck het beheer van deze financies over van Erik François, die ondertussen overleden is.

lees meer ...

Welzijnszorg

We willen dat alle mensen krijgen waar ze recht op hebben, ook en vooral de armen, zodat ze zelf hun toekomst kunnen in handen nemen, opnieuw dromen en verder durven kijken dan de dag van morgen.

Mogelijks heb je nog niet de kans gekregen om iets te storten voor Welzijnszorg.
Vergeet de armsten uit onze onmiddellijke omgeving niet.

Voor elke gift vanaf € 40 via overschrijving ontvang je in het voorjaar van 2022 een fiscaal attest.

Je kan storten op BE21 0000 0000 0303 Welzijnszorg VZW, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel.
Je mag ook een gift voor WZ afgeven aan de pastoor!