logo Sint Anna parochie

eucharistie vieringen55

parochienieuws55

kerk met kruisbeeld Sint Anna parochie Aalst

Kindercarnaval

Gans de stad viert Carnaval op zondag 19 februari, maar ’s anderendaags beleven we op St.-Anna het hoogtepunt. Dan trekt door de straten van onze parochie de 52e kindercarnaval door de straten. Honderden kinderen in carnavalkledij stappen dan door de straten vergezeld van hun ouders, maar ook van hun grootouders.

Nadien beleven de kinderen nog een apotheose in de St Annazaal. Het wordt een groots spektakel in onze parochie. Wees er dus bij….
Maar het Jefkesbal beleven we op zaterdag 18 februari in de St.Annazaal. Honderden vieren dan die nacht hun carnaval!

RESERVEREN VAN EEN LOKAAL

Als je een lokaal van de parochie verlangt te gebruiken, dan kun je dat doen langs de site sint-anna-aalst-lokalen.be.
Zoek eens op Google: sint-anna-aalst-lokalen en je komt terecht.

Het gaat dus steeds heel vlot in onze parochie.

Kerstconcert Okra

In deze kerstperiode waren we uiterst blij dat in onze kerk een kerstconcert kon plaats vinden.
Daarvoor deed het bestuur van Okra beroep op het koor van de Catharinisten o.l.v. dirigent André De Cock.
Ze brachten ons heel wat bekende Vlaamse kerstliederen.

Lees meer over het Okra Kerstconcert ...

Catechese voor dit jaar:

Groepje van Jo:
= zaterdag 4/2: catechese 5
= zaterdag 4/3: catechese 6
= zondag 5 maart om 11.00 u.: eucharistieviering

Groepje van Kris en James:
= zondag 5/2: catechese 5
= zaterdag 5/3: catechese 6
= zondag 5 maart om 11.00 u.: eucharistieviering

Enthousiast stappen de vormelingen mee naar het H. Vormsel toe…

MISDIENAARS

De catechese draait nu op volle toeren. Dat brengt ook mee dat we nieuwe misdienaars hebben die stilaan zullen ingeschakeld worden.
Er zijn nu 6 vormelingen die beloofd hebben dat ze regelmatig de mis zullen dienen. Dat doet ons hopen ...
Volgend jaar zullen er ook enkele nieuwe lectoren beginnen. Nieuwe gezichten rond het altaar doet deugd.
Jong bloed verruimt ons blikveld en maakt onze zondagsliturgie een beetje meer aantrekkelijk.

Lichtmisviering

Tradities die thuis bestaan worden soms ook in  de parochie overgenomen.
De traditie om Lichtmis te vieren in de parochie blijft hier nog steeds bestaan op St.-Anna.
Op zaterdag 4 febr. om 16.00 u. nodigen wij, tijdens deze Lichtmisviering, alle kinderen die in de loop van het voorbije jaar zijn gedoopt,  samen met hun ouders, broers en zussen uit.
Daarna smullen we lekkere pannenkoeken in de Weeg. Het wordt een gezellig samenzijn en we doen het graag uit dankbaarheid voor de toekomst van de kinderen van onze parochie.

PAROCHIEPLOEG

Een nieuw jaar brengt ook mee dat we plannen maken voor de komende maanden.
Weldra begint de vasten en dat is naast de advent een zeer belangrijke periode in het kerkelijk jaar.
De parochieploeg van St.-Anna vergadert ten huize van Michel Bekaert, Boudewijnlaan 1 op woensdag 1 februari om 19.30 u.