logo Sint Anna parochie

Tot nader order zijn alle weekendvieringen en de viering op vrijdagavond in de kerk niet toegelaten. Probeer de vieringen te volgen op TV of op de radio!

eucharistie vieringen55

parochienieuws55

kerk met kruisbeeld Sint Anna parochie Aalst

Samen kunnen we de coronacrisis overwinnen

Bericht van de Belgische bisschoppen

De Nationale Veiligheidsraad gaat op 3 juni na, wanneer de godsdiensten in ons land opnieuw kunnen samenkomen om religieuze diensten te houden. Intussen werden de veiligheidsmaatregelen goedgekeurd die daarbij zullen gelden. Vandaag bezorgden we die ook aan alle plaatselijke verantwoordelijken. Zo kan de voorbereiding op het opnieuw samen vieren in onze kerken tijdig worden opgestart.

lees hier het bericht van de Bischoppen van België

Misintenties

Vele mensen hebben een intentie betaald en door de Corona is die mis niet kunnen doorgaan.
Het zou goed zijn wanneer de vieringen terug mogen doorgaan in de kerk, dat je me dan verwittigd om een nieuwe datum af te spreken, tel. 0468/297 177

Nieuwe intenties mogen zeker nog afgesproken worden.

Christen zijn in deze Corona-tijd

Tien tips voor Christenen in Corona-tijd

De onzekerheid en het noodzakelijke “niets doen” in deze dagen kan gemakkelijk leiden tot ontmoediging, verveling, bezorgdheid of angst.... hierbij enkele tips die kunnen helpen om deze moeilijke tijd (de Corona-crisis is nog lang niet voorbij!) beter/gemakkelijker door te brengen:

lees meer...

Na Corona… en bij de start van de vieringen

Vanuit het bisdom hebben we richtlijnen ontvangen die we moeten in acht nemen als er terug vieringen in de kerk zullen plaats vinden.
We zullen dit alles vooraf met de parochieploeg en het kerkbestuur bestuderen om een draaiboek op te maken.

lees meer...

Corona in India

Sedert vele jaren ben ik bevriend met enkele Indische parochiepriesters.
Ik heb hen in het verleden al een paar keer bezocht. Ook zij zijn reeds enkele keren hier in ons land bij mij op bezoek geweest. Geregeld blijven we met elkaar in contact.

Deze week ontving ik een brief met enkele foto’s over hun werking in hun parochies.

lees verder...

Anders leven… maar gelukkiger!

De Coronatijd duurt reeds zeer lang en het begint op de schouders te wegen van heel veel mensen.
We voelen ons in onze vrijheid zeer beperkt en men heeft ons vooral bang gemaakt voor erger en de vrees voor een nieuwe golf van Corona.

En toch zijn er heel wat zaken die velen te weinig doen en die zeer goed zijn om je ontspannen en om je innerlijke rust en vrede te herstellen.

Lees meer...

Hallo Femmaleden

Logo Femma

Corona houdt ons al een hele tijd in  bedwang. Maar we willen nu toch graag eens iets anders dan thuisblijven.
Daarom tromgeroffel…  en hebben we beslist om de geplande “Oorringen maken” te laten doorgaan op dinsdag 9 juni, tenzij er nieuwe maatregelen komen en anders wordt beslist.
De huidige maatregelen laten toe dat winkels opengaan en er in kleine groep een workshop kan doorgaan.

Mogelijks kan het doorgaan in de winkel van Zahia in de Sint-Jorisstraat. Neem eens contact en schrijf nu al in.