logo Sint Anna parochie

eucharistie vieringen55

parochienieuws55

kerk met kruisbeeld Sint Anna parochie Aalst

Doopsel

Foto doopvont Sint Anna Aalst

De ouders vragen zelf tijdig het doopsel aan, d.w.z. minstens één maand voor de viering.
De voorbereiding gebeurt door een catechist aan huis, en liefst in aanwezigheid
van beide ouders.

Voor het aanvragen van het doopsel kan u zich wenden tot de pastoor