logo Sint Anna parochie

eucharistie vieringen55

parochienieuws55

kerk met kruisbeeld Sint Anna parochie Aalst

Emmaüs

Onder de noemer Emmaüsvieringen gaan een tiental viering per jaar schuil. Het uitgangspunt is het Emmaüsverhaal (Lucas, 24).

De leerlingen zijn ontgoocheld vertrokken uit Jeruzalem, onderweg brengen ze dat onder woorden tegen een voorbijganger.
Wat een prachtig project was het en nu is het door de dood van Jezus stilgelegd.

De voorbijganger legt hen uit dat ze de bijbelse verhalen eens moeten herlezen, dieper lezen, het verhaal herkennen van honderden jaren op weg naar bevrijding met vallen en opstaan.

Dit bemoedigt hen en in de gezamenlijke maaltijd zien zij de bezegeling van het goede nieuws dat de voorbijganger hen gebracht heeft. In de voorbijganger herkennen ze Jezus.

Vol goede moed gaan ze terug naar Jeruzalem om zich terug aan het werk te zetten voor goede zaak.

Dat willen we in de Emmaüsviering ook doen.
Meestal vertrekken we van de lezingen van de dag en trachten te begrijpen wat er staat, de tekst plaatsen in zijn context; voor wie is hij geschreven, door wie en in welke omstandigheden.
Je zou dat een vorm van volwassen catechese kunnen noemen.

Eens de bijbeltekst geplaatst proberen we die te vergelijken met vandaag.
De bijbel op de krant leggen met in het achterhoofd: aan de vruchten herkent men de boom.
Als ons gedrag meer armoede veroorzaakt, meer ongelijkheid, meer milieuschade dan zitten we fout, en dan moeten we consequent zijn en daar iets aan doen.

En dat willen we vieren in herinnering aan het Laatste Avondmaal waar Jezus zei: als gij dit doet dan herdenkt gij mij.

Contactpersoon:
Piet Van Damme
0496 801436
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.