logo Sint Anna parochie

Tot nader order zijn alle weekendvieringen en de viering op vrijdagavond in de kerk niet toegelaten. Probeer de vieringen te volgen op TV of op de radio!

eucharistie vieringen55

parochienieuws55

kerk met kruisbeeld Sint Anna parochie Aalst

Parochieraad

Groep van afgevaardigden van parochiale werkgroepen, verenigingen en bewegingen en
van geïnteresseerde vrijwilligers, die viermaal per jaar samenkomt om advies te geven
inzake pastoraal en parochiaal beleid.