logo Sint Anna parochie

eucharistie vieringen55

parochienieuws55

kerk met kruisbeeld

Okra zangkoor

Gemengd koor met leden van Okra

Repetitie elke maandag om 14u00 in de Weeg achter de Sint-Annakring.

Dirigent:
Hugo Piron
Vakschoolstraat 40
9300 Aalst
0486/502 225

Voorzitter:
Paul Mertens
Onegem 99A
9300 Aalst