logo Sint Anna parochie

eucharistie vieringen55

parochienieuws55

kerk met kruisbeeld Sint Anna parochie Aalst

Okra zangkoor

Gemengd koor met leden van Okra

Repetitie elke maandag om 14u00 in de Weeg achter de Sint-Annakring.

Dirigent:
Hugo Piron
Vakschoolstraat 40
9300 Aalst
0486/502 225

Voorzitter:
Paul Mertens
Onegem 99A
9300 Aalst